Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884974 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/przebudowa chodników„Program budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884975 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884970 2021-01-21 Pomorskie
Remont drogi gminnej Monasterzysko Wielk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884976 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884967 2021-01-21 Pomorskie
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884987 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884988 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884989 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884990 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników :ul. Lubocka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884991 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/Przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884966 2021-01-21 Pomorskie
Rozbudowa budynku szkolnego w Przezmarku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884964 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Remonty dróg na terenie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884965 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884992 2021-01-21 Małopolskie
Budowa/przebudowa chodników „Program bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884963 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884955 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie oznakowania poziomego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884993 2021-01-21 Małopolskie
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Conr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884952 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
Konserwacje cząstkowe masą bitumiczną na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884950 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa oznakowania pionowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884994 2021-01-21 Małopolskie
Budowa budynku dyspozytorni na pętli Ple...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884996 2021-01-21 Małopolskie
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884997 2021-01-21 Małopolskie
Budowa drogi łączącej ul. Stella- Sawick...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884998 2021-01-21 Małopolskie
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884999 2021-01-21 Małopolskie
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884995 2021-01-21 Małopolskie
Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885000 2021-01-21 Małopolskie
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Buns...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885002 2021-01-21 Małopolskie
Budowy połączenia ul. Krupniczej z ul. I...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885003 2021-01-21 Małopolskie
Korekta geometrii drogi dla rowerów w ob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885001 2021-01-21 Mazowieckie
Remont chodników i nawierzchni w parku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885004 2021-01-21 Małopolskie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu