Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
880956 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa szkoły podstawowej w zakresie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880957 2020-12-10 Małopolskie
Budowa publicznego przedszkola w Grębosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880958 2020-12-10 Małopolskie
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Mędr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880959 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kolektora głównego kanalizacji sa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880960 2020-12-10 Małopolskie
Budowa nowego budynku Biblioteki Publicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881272 2020-12-10 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa systemu zasilania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880961 2020-12-10 Małopolskie
Rewitalizacja centrum Bobowej. Inwestycj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881273 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa efektywnościenergetycznej budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881274 2020-12-10 Małopolskie
Budowa ścieżki rowerowej o długości 1,70...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881276 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa Ośrodka Zdrowia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881277 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa świetlicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881218 2020-12-10 Mazowieckie
Budowa stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881275 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881279 2020-12-10 Mazowieckie
Wymiana opraw na technologię LED
881278 2020-12-10 Małopolskie
Realizacja części zadań w ramach rozbudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881280 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881283 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881284 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o h...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881285 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881286 2020-12-10 Małopolskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Orłowie.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881287 2020-12-10 Małopolskie
Termomodernizacja budynków Szpitala Powi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881288 2020-12-10 Małopolskie
Budowa zbiornika na wodę pitną ze stacją...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881289 2020-12-10 Małopolskie
Termomodernizacja budynków szkolnych w S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881290 2020-12-10 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Słopnica...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881291 2020-12-10 Małopolskie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881292 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sali gimnastycznej przy Specjalny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881294 2020-12-10 Mazowieckie
Droga powiatowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881293 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881296 2020-12-10 Mazowieckie
Przebudowa drogi wewnętrznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881295 2020-12-10 Małopolskie
Docieplenie budynku Środowiskowego Domu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu