Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870911 2020-09-18 Małopolskie
Opracowanie biozgodnego materiału o wyso...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870912 2020-09-18 Śląskie
Zintegrowany system informatyczny do oce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870913 2020-09-18 Wielkopolskie
Nowe matryce polimerowo-fosfolipidowe do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870914 2020-09-18 Mazowieckie
Opracowanie technologii wytwarzania kato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870915 2020-09-18 Łódzkie
Okanałowany wirnik nośny w układzie tand...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870927 2020-09-18 Małopolskie
Opracowanie nowej strategii mobilizacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870928 2020-09-18 Mazowieckie
Synteza nowej klasy emiterów organicznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870929 2020-09-18 Małopolskie
Opracowanie sposobu zrównoważonej transf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870930 2020-09-18 Małopolskie
Opracowanie technologii addytywnego wytw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870931 2020-09-18 Mazowieckie
Kompozyty polimerowe o podwyższonych wła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870932 2020-09-18 Dolnośląskie
Mobilny Proekologiczny Dom z Tektury - p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870859 2020-09-18 Małopolskie
Mobilny Proekologiczny Dom z Tektury - p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870687 2020-09-18 Małopolskie
Biofunkcyjne podłoża do rożnicowania kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870594 2020-09-17 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji technicznej i r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870593 2020-09-17 Dolnośląskie
Renowacja zabytków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870592 2020-09-17 Dolnośląskie
Remont drogi powiatowej w Zwróconej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870591 2020-09-17 Dolnośląskie
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870873 2020-09-17 Dolnośląskie
Zakup nowoczesnego aparatu USG do diagno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870876 2020-09-17 Dolnośląskie
Doposażenie szkół w Rudnej i Chobieni w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870878 2020-09-17 Dolnośląskie
Zakup urządzenia USG do badań dla mieszk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870880 2020-09-17 Dolnośląskie
Remont świetlicy i szkolnej stołówki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870881 2020-09-17 Dolnośląskie
Wyposażenie nowego ośrodka zdrowia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870882 2020-09-17 Dolnośląskie
Doposażenie placów zabaw w gminie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870139 2020-09-16 Mazowieckie
Realizacja prac badawczo-rozwojowych ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870141 2020-09-16 Zachodniopomorskie
Opracowanie Inteligentnego Systemu Ewaku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870140 2020-09-16 Zachodniopomorskie
Badania w zakresie opracowania innowacyj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870142 2020-09-16 Zachodniopomorskie
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań tech...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870143 2020-09-16 Zachodniopomorskie
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań tech...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870148 2020-09-16 Zachodniopomorskie
Innowacyjna technologia tworzenia środow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870134 2020-09-16 Zachodniopomorskie
Prace badawczo-rozwojowe w obszarze sztu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu