Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4439216 2018-05-25 Warmińsko-Mazurskie Remont toalety na zamku w Kwidzynie – Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. ZP.2611.8.2018.bm Numer referencyjny (jeżeli dotyczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439205 2018-05-25 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.36.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439206 2018-05-25 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439207 2018-05-25 Małopolskie Wykonanie zmian w posiadanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Buskiego Samorząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439208 2018-05-25 Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439211 2018-05-25 Małopolskie Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-191/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439213 2018-05-25 Śląskie Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta Gliwice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.26....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439214 2018-05-25 Wykonanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych wraz z niezbędnymi naprawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439215 2018-05-25 Małopolskie Kompleksowa usługa specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/21/ZCOSzpSp/2018...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439218 2018-05-25 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.26/2/2018 1- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w okresie 12 miesięcy dostawa mat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439221 2018-05-25 Mazowieckie Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UD-XIII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439222 2018-05-25 Podkarpackie Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Lesko, w tym termomodernizacja - Etap 3 Numer referencyjny (je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439223 2018-05-25 Dolnośląskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bystrzyca Dolna dz. nr 320/4, 329, 336, wraz z utwardzeniem terenu dz. nr 296/5 obręb Bys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439225 2018-05-25 Podkarpackie Modernizacja nawierzchni placu manewrowo – postojowego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. – II etap ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439226 2018-05-25 Budowa ul.Konarzewskiej w Krotoszynie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.20.2018 Przedmiot zamówienia stanowi wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439227 2018-05-25 Wielkopolskie Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej w Inspektoracie ZUS w Sulęcinie przy ul. Witosa 21 Numer referencyjny (jeżeli do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439228 2018-05-25 Remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynek C, wymiana instalacji hydrantów w Domu Pomocy Społecznej w Milicz Realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439229 2018-05-25 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.1.12.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa istniejącego ujęcia wody ze st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439230 2018-05-25 Zachodniopomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-AG/272-4/18 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa boi pomiarowych dla Akademii Mors...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439249 2018-05-25 II.1.1) Nazwa: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia Bogucice (etap I Bochnia Gaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439252 2018-05-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, osiedle Mickiewicza 1 II.1.4) Krótki opis: Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439267 2018-05-25 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR I II.2.1) Nazwa: Ładowarka kołowa - teleskopowy wózek widłowy II.2.4) Opis zamówienia: 1. Dostawa ładowarki kołowej - tel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439278 2018-05-25 II.1.1) Nazwa: „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.” II.1.4) Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439279 2018-05-25 Śląskie II.1.1) Nazwa: Dostawa serwera w związku z realizacją projektu pn „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”. II.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439291 2018-05-25 II.1.1) Nazwa: Odczynniki laboratoryjne i materiały zużywalne do analizatora jonoselektywnego (Na, K, Cl) „Rapidchem 744” dla Labo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439293 2018-05-25 II.1.1) Nazwa: Usługa – serwisowanie systemów dozorowo – wykrywczych i gaśniczych na jednostkach pływających MW II.1.4) Krótki opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439294 2018-05-25 Kujawsko-Pomorskie II.1.1) Nazwa: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn: „Wentylacja mechaniczna hali sportowej ZSPS i VIII LO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439295 2018-05-25 II.1.1) Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Dojlidy w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439308 2018-05-25 Pomorskie II.1.1) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4439309 2018-05-25 II.1.1) Nazwa: Sprawowanie nadzórów branżowych nad realizacją zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)