Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4554659 2018-08-18 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-15 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554660 2018-08-18 Śląskie CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-16 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554661 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-17 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554662 2018-08-18 Śląskie CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-18 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554664 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: P-20 Immunoglobulina anty-D 1 immunoglobulina anty D 0,3g amp/amp-strz 1 op. 50

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554666 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-22 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554667 2018-08-18 Śląskie CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-23 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554668 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-24 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554669 2018-08-18 Śląskie CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: P-25 Żywienie pozajelitowe/Leki 1 Amikacin sulphate 250mg/100ml fl. 1 op. 60 2 Amikacin sulphate 500mg/100ml f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554670 2018-08-18 Śląskie CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: P-26 Płyny 1 0,9% Natrium chloratum do irygacji opakowanie butelka z motylkiem 250ml liq. 10 op. 400 2 0,9% ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554672 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 28 NAZWA: P-28 Żywienie dojelitowe 1 Dieta kompletna, gotowa do podania doustnie lub przez zgłębnik. Produkt wysokobiałk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554673 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: P-29 Kontrasty 1 Iohexol, kontrast jodowy, niejonowy, niskoosmolarny, z zarejestrowanym wskazaniem do podawani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554675 2018-08-18 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-31 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554676 2018-08-18 Dolnośląskie CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków z pakietu P-32 do Apteki Szpitalnej zgodnie z wykazem znajdującym się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4554677 2018-08-18 Świętokrzyskie Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4552998 2018-08-17 Mazowieckie Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubańskiego w terminie od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553015 2018-08-17 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2.2018 Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Mackiewi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553017 2018-08-17 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TBS-02/18 Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553018 2018-08-17 Łódzkie Budowa odcinka wodociągu w miejscowosci Korytno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): UG.271.10.2018 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553019 2018-08-17 Mazowieckie Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553020 2018-08-17 Mazowieckie Bieżąca obsługa techniczno - eksploatacyjna, konserwacja, naprawy urządzeń i instalacji w budynkach i na terenie Szpitala Wolskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553021 2018-08-17 Dolnośląskie „SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO – DRI/137/2018” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DRI/137/2018 1.Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553025 2018-08-17 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZP.272.29.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonego odcinka drogi powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553026 2018-08-17 Śląskie Przebudowa ul. Orzechowej w Lisowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.271.65.2018 Przedmiotem zamówienia jest: wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553027 2018-08-17 Śląskie Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Bierdzanach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BU.III.271.14.2018 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553029 2018-08-17 Dolnośląskie Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych ramach Projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkól Nr 2 wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553031 2018-08-17 Podlaskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZP.271.14.2018 2.1 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ): 14212120 – 7 2.2 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553034 2018-08-17 Śląskie Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.6.2018 Zakres wykonywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553036 2018-08-17 Małopolskie Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce w ramach zadania „przeprowadzanie remontów i usuwanie awarii w placówka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4553038 2018-08-17 Śląskie Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do IMN w Gliwicach oraz instalacja serwera Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TI/2-6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)