Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4753261 2019-01-17 Lubuskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Grupa 7. Odzież Robocza dla personelu technicznego - kurtka Ocieplana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753267 2019-01-17 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa piasku plukanego -kruszywo drobne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753249 2019-01-17 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa piasku płukanego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753246 2019-01-17 Wielkopolskie Przewóz dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Trzcianka w 2019 roku Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753262 2019-01-17 Wielkopolskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Grupa 8. Odzież Robocza dla personelu technicznego - czapki, fartuchy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753240 2019-01-17 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753229 2019-01-17 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie czterech ścieżek pieszych, dojść do plaży, w miejscowości Poddąbie w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753268 2019-01-17 Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszej, dojścia do plaży, w miejscowości Dębina w ramach projektu „Ochrona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753263 2019-01-17 Warmińsko-Mazurskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości stałych – odpadów komunalnych niesegregowanych i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753269 2019-01-17 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753270 2019-01-17 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753231 2019-01-17 Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2: Naprawa kominów na budynku skrzydło A oraz F wraz z instalacją odgromową, Zamówienie z Pakietu 2 obej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753298 2019-01-17 Mazowieckie dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu dla WGGiOŚ - KC-zp.272-639/18 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KC-zp.272-639/18 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753272 2019-01-17 Śląskie Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach zarządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753273 2019-01-17 Śląskie Dostawa projektorów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/D-31/A/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753274 2019-01-17 Zachodniopomorskie Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753275 2019-01-17 Małopolskie ZAKUP KRUSZYWA DROGOWEGO W 2019R Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/12/2018 Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753295 2019-01-17 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753294 2019-01-17 Śląskie Zakup wraz z dostawą elektronarzędzi na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/BZ/46...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753278 2019-01-17 Łódzkie Wyposażenie meblowe dla Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 35/DIR/UŁ/2018 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753279 2019-01-17 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA-ZP-III.271.117.2018 Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu komputerowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753293 2019-01-17 Mazowieckie Wykonanie rewitalizacji zieleni przyulicznej ulic: ul. Sienkiewicza i ul. Zgoda w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753281 2019-01-17 Podlaskie Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w 2019 r. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753292 2019-01-17 Lubelskie Modernizacja drogi gminnej Nr 110727L w Żukowie Zamówienie obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b)roboty ziemne, c) przebudow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753271 2019-01-17 Podlaskie Dostawa piasku i żwiru do produkcji wyrobów betonowych. Sukcesywna dostawa żwiru budowlanego 0 – 16 mm. Numer referencyjny (jeż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753284 2019-01-17 Dolnośląskie Dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024 do kotłowni olejowych Zespołu Szkół Ponadgimna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753299 2019-01-17 Śląskie Dostawa ciepła Dostawa ciepła dla celów centralnego ogrzewania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753286 2019-01-17 Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.1.C.2018 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z Cmentarza K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753287 2019-01-17 Zachodniopomorskie Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń pomocniczych biblioteki głównej PUM na centrum egzaminacyjne wraz z budową sc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4753288 2019-01-17 Mazowieckie dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dygestorium laminowanego do ogólnych praz laboratoryjnych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-455/18 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)