Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
747812 2018-06-19 Pomorskie
Remont i docieplenie obu elewacji boczny...
747814 2018-06-19 Pomorskie
Przebudowa części przyziemia budynku Urz...
747833 2018-06-19 Małopolskie
Kompleksowa modernizacja szpitala
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747835 2018-06-19 Małopolskie
Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkow...
747836 2018-06-19 Lubelskie
Przebudowa budynku laboratorium
747424 2018-06-18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. nr 167/2
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747425 2018-06-18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. 184/21
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747426 2018-06-18 Wielkopolskie
Składowisko odpadów innych niż niebezpie...
747427 2018-06-18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. nr 559
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747429 2018-06-18 Dolnośląskie
Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 i 7...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747703 2018-06-18 Małopolskie
Remont w budynkach szpitalnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747761 2018-06-18 Pomorskie
Oświetlenie ulicy Chłopskiej
747762 2018-06-18 Pomorskie
Przebudowa pomieszczeń nr 5a, 5b w budyn...
747765 2018-06-18 Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa ...
747776 2018-06-18 Pomorskie
Budynek zamieszkania zbiorowego - prywat...
747779 2018-06-18 Pomorskie
Budowa parkingu
747780 2018-06-18 Pomorskie
Budowa hotelu wraz z infrastrukturą towa...
747781 2018-06-18 Pomorskie
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Obr. Wybr...
747783 2018-06-18 Wielkopolskie
Przebudowa ul. Rzeźnickiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747784 2018-06-18 Pomorskie
Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku...
747786 2018-06-18 Pomorskie
Budynek biurowo-magazynowy
747791 2018-06-18 Pomorskie
Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby...
747792 2018-06-18 Pomorskie
Rozbudowa budynku o klatkę schodową, zmi...
747837 2018-06-18 Lubelskie
Rozbudowa drogi gminnej klasy D na odcin...
746951 2018-06-15 Wielkopolskie
Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodz...
746952 2018-06-15 Wielkopolskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
746953 2018-06-15 Zachodniopomorskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
746963 2018-06-15 Podkarpackie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...
746965 2018-06-15 Małopolskie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...
746966 2018-06-15 Kujawsko-Pomorskie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...