Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846257 2020-04-01 Małopolskie
 Wniosek o wydanie zmiany decyzji Wójt G...
846256 2020-04-01 Małopolskie
 Postanowienie o podjęciu zawieszonego p...
846255 2020-04-01 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846333 2020-04-01 Dolnośląskie
Poprawa stanu technicznego drogi wojewód...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846331 2020-04-01 Dolnośląskie
Poprawa stanu technicznego drogi wojewód...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846335 2020-04-01 Dolnośląskie
Poprawa stanu technicznego drogi wojewód...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846334 2020-04-01 Dolnośląskie
Remont drogi wojewódzkiej nr 334 na odci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846337 2020-04-01 Dolnośląskie
Budowa obejścia Zakrętu Śmierci w m. Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846336 2020-04-01 Dolnośląskie
Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846315 2020-04-01 Lubelskie
Laptop, komputer stacjonarny, 4 tablety,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846338 2020-04-01 Dolnośląskie
Poprawa stanu technicznego drogi wojewód...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846339 2020-04-01 Lubelskie
Licencja na oprogrmowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846341 2020-04-01 Lubelskie
Przegląd pieców CO
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846340 2020-04-01 Dolnośląskie
Wymiana wadliwych szyn na linii kolejowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846342 2020-04-01 Lubelskie
Serwis i konserwacja kserokopiarek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846344 2020-04-01 Dolnośląskie
Wykonanie drenażu na linii nr 311
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846346 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie
Termomodernizacja pawilonu handlowego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846347 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie
Remont świetlicy wiejskiej w Zegartowica...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846343 2020-04-01 Dolnośląskie
Wymiana płyt na przejazdach kolejowych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846348 2020-04-01 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846353 2020-04-01 Dolnośląskie
Konserwacja i naprawa węzłów cieplnych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846352 2020-04-01 Dolnośląskie
Sprzęt sieciowy i serwerowy na potrzeby ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846416 2020-04-01 Podkarpackie
Rozbudowa budynku usługowego (gastronomi...
846417 2020-04-01 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka ...
846418 2020-04-01 Podkarpackie
Budowa oświetlenia terenu boiska sportow...
846419 2020-04-01 Podkarpackie
Budowa instalacji zewnętrznych elektrycz...
846420 2020-04-01 Podkarpackie
Częściowa przebudowa elewacji północnej ...
846421 2020-04-01 Podkarpackie
Aneks do projektu budowlanego zatwierdzo...
846422 2020-04-01 Podkarpackie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na rozbudowę...
846423 2020-04-01 Świętokrzyskie
Budowa sieci elektroenergetycznej