Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
764612 2018-10-16 Zachodniopomorskie
Kompleksowa modernizacja energetyczna bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764559 2018-10-16 Pomorskie
Kompleksowa termomodernizacja budynków w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764613 2018-10-16 Podlaskie
Modernizacja infrastruktury kształcenia ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764614 2018-10-16 Podlaskie
Infrastruktura dla usług użyteczności pu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764606 2018-10-16 Podlaskie
Ozbudowę infrastruktury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763351 2018-10-15 Wielkopolskie
Kurs na rewitalizację
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763352 2018-10-15 Lubuskie
Modernizacja infrastruktury szkolnictwa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763415 2018-10-15 Podlaskie
Remont odkrytego basenu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763353 2018-10-15 Podlaskie
Renowacja XVIII-wiecznej Rezydencji Ekon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763417 2018-10-15 Wielkopolskie
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763590 2018-10-15 Wielkopolskie
Rewitalizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763592 2018-10-15 Wielkopolskie
Rewitalizacja Stawiszyna - Ludzie - Prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763593 2018-10-15 Wielkopolskie
Remont obiektu poszkolnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763594 2018-10-15 Wielkopolskie
Rewitalizacja obiektów i terenów
763595 2018-10-15 Wielkopolskie
Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763601 2018-10-15 Wielkopolskie
Przebudowa zabytkowego pałacu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763632 2018-10-15 Wielkopolskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763633 2018-10-15 Wielkopolskie
Konserwacja i restauracja zabytkowego dw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763349 2018-10-15 Wielkopolskie
Przebudowa z rozbudową budynku OSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763650 2018-10-15 Lubelskie
Budowa boiska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763751 2018-10-15 Zachodniopomorskie
Zakup rezonansu magnetycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763824 2018-10-15 Lubelskie
Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763863 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczeg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763864 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup średniego samochodu strażackiego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763883 2018-10-15 Świętokrzyskie
Doposażenie jednostki OSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763884 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup specjalistycznego samochodu ratown...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763886 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup średniego samochodu strażackiego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763887 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup pompy z napędem spalinowym oraz le...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763889 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup specjalistycznego sprzętu ratownic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763890 2018-10-15 Świętokrzyskie
Zakup średniego samochodu strażackiego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu