Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
865538 2020-08-04 Lubuskie
Dywersyfikacja oferty Spółki AM OKNA pop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
865541 2020-08-04 Lubuskie
Wzrost pozycji rynkowej i innowacyjności...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
865540 2020-08-04 Lubuskie
Wzrost konkurencyjności firmy "BERGSIDE"...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
865539 2020-08-04 Lubuskie
Poprawa konkurencyjności MARBA sp. z o. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
865542 2020-08-04 Lubuskie
Poprawa konkurencyjności KOMA sp. z o. o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
865543 2020-08-04 Lubuskie
Wdrożenie własnych wyników badań w zakre...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
865544 2020-08-04 Lubuskie
Stworzenie innowacyjnego centrum usług k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864778 2020-08-03 Dolnośląskie
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864779 2020-08-03 Małopolskie
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864781 2020-08-03 Świętokrzyskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejsco...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864782 2020-08-03 Mazowieckie
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864783 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja stadionu miejskiego piłkars...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864785 2020-08-03 Świętokrzyskie
Przebudowa trzech boisk wielofunkcyjnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864787 2020-08-03 Mazowieckie
Remont boisk szkolnych przy Publicznej S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864804 2020-08-03 Wielkopolskie
Budowa krytego lodowiska w Kępnie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864806 2020-08-03 Mazowieckie
Budowa sal gimnastycznych przy Publiczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864807 2020-08-03 Świętokrzyskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864808 2020-08-03 Małopolskie
Budowa boiska piłki nożnej z bieżnią i n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864809 2020-08-03 Łódzkie
Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864810 2020-08-03 Świętokrzyskie
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864811 2020-08-03 Opolskie
Rozbudowa i przebudowa sali gimnastyczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864910 2020-08-03 Świętokrzyskie
Modernizacja hali sportowej przy Szkole ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864911 2020-08-03 Lubelskie
Budowa lodowiska z funkcją kortu tenisow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864912 2020-08-03 Warmińsko-Mazurskie
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Lipowie,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864913 2020-08-03 Łódzkie
Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864914 2020-08-03 Pomorskie
Budowa krytej pływalni typu "Delfinek" p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864915 2020-08-03 Mazowieckie
Budowa boiska piłkarskiego oraz 2- torow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864916 2020-08-03 Mazowieckie
Budowa boiska piłkarskiego oraz 2- torow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864918 2020-08-03 Mazowieckie
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
864917 2020-08-03 Podkarpackie
Przebudowa stadionu w Łańcucie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu