Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
774132 2018-12-28 Pomorskie
Platforma do monitorowania wnętrza samoc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774135 2018-12-28 Lubuskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774136 2018-12-28 Lubuskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774137 2018-12-28 Łódzkie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774138 2018-12-28 Lubelskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774140 2018-12-28 Małopolskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774141 2018-12-28 Pomorskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774147 2018-12-28 Mazowieckie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774158 2018-12-28 Mazowieckie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774160 2018-12-28 Dolnośląskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774167 2018-12-28 Dolnośląskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774168 2018-12-28 Śląskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
774128 2018-12-28 Lubelskie
Dotacja w ramach konkursu 2/1.2/2018 Dzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773039 2018-12-27 Śląskie
Rewitalizacja starego domu katechetyczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773469 2018-12-27 Warmińsko-Mazurskie
Dotacja w ramach konkursu zamkniętego nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773471 2018-12-27 Warmińsko-Mazurskie
Dotacja w ramach konkursu zamkniętego nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773467 2018-12-27 Warmińsko-Mazurskie
Dotacja w ramach konkursu zamkniętego nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773470 2018-12-27 Warmińsko-Mazurskie
Dotacja w ramach konkursu zamkniętego nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773473 2018-12-27 Podlaskie
Nowoczesny aparat RTG, serwer
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773040 2018-12-24 Śląskie
Budowa i rozbudowa małych węzłów przesia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773041 2018-12-24 Śląskie
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773042 2018-12-24 Śląskie
Promowanie zielonej mobilności
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773043 2018-12-24 Śląskie
Budowa centrów przesiadkowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773044 2018-12-24 Śląskie
Wsparcie mobilności miejskiej – projekt ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773045 2018-12-24 Śląskie
Budowa parkingu „Bike&Ride” wraz z budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772642 2018-12-21 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N ode...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772643 2018-12-21 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej nr I857N
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772644 2018-12-21 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1230N War...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772645 2018-12-21 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
772646 2018-12-21 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N
Wartość: widoczna po zakupie dostępu