Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7923882 2021-01-22 Wielkopolskie Sprzątanie pomieszczeń Oddziału Wydziału Inspekcji w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923895 2021-01-22 Wielkopolskie Wykonanie montażu instalacji nowego układu wody dla schładzaczy turbozespołu oraz istniejącej infrastruktury SW SOLAR na terenie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923899 2021-01-22 Wielkopolskie Wykonanie instalacji recyrkulacji spalin do kotła K3 i modernizacja w zakresie odpylacza wstępnego. 5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 5....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923906 2021-01-22 Wielkopolskie Wykonanie, dostawa i montaż elementów instalacji powietrza wtórnego dla przebudowywanego kotła K3 - OSR32n - w Czarnej Wodzie. 4.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923933 2021-01-22 Małopolskie Skład, druk i dostarczenie do Wydawcy Głosiciela Przygotowaniu do druku (składzie), druku i dostawie do Wydawcy Samorządowej, Nieo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923989 2021-01-22 Świętokrzyskie 2601-ILL.261.11.2020 Na obsługę kasową urzędów skarbowych na terenie województwa świętokrzyskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924333 2021-01-22 Wielkopolskie Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu badań lekar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924213 2021-01-22 Podlaskie Sukcesywny druk i oprawa publikacji i czasopism wraz z dostawą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924379 2021-01-22 Kujawsko-Pomorskie Usunięcie wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924374 2021-01-22 Kujawsko-Pomorskie Usunięcie wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 130 w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924449 2021-01-22 Zachodniopomorskie ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ASORTYMENTU NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA: instytucji całodobowego i okresowego pobytu typu: domy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924439 2021-01-22 Świętokrzyskie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924490 2021-01-22 Podkarpackie Dostawa regałów archiwalnych wraz z montażem dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924676 2021-01-22 Mazowieckie Zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia modułu publikacji danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924872 2021-01-22 Kujawsko-Pomorskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w do kierowania robotami budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925440 2021-01-22 Zachodniopomorskie Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych należących dc Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925433 2021-01-22 Zachodniopomorskie Promocja marki Pomorza Zachodniego w lokalnych i regionalnych telewizjach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925899 2021-01-22 Warmińsko-Mazurskie Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od zachowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926190 2021-01-22 Mazowieckie Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej wraz z ułożeniem kostki i podbudową Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarach 6.00 x...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927160 2021-01-22 Zachodniopomorskie Usługi bezgotówkowego przewozu taksówkami osobowymi na warunkach odroczonej płatności (przejazdy bezgotówkowe taksówkami) z użycie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927262 2021-01-22 Dolnośląskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Jaworze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928923 2021-01-22 Śląskie Wykonanie usługi w postaci wymiany zaworu w butli na argon

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924772 2021-01-22 Małopolskie Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury elektrycznej w budynkach WSA w Krakowie: budynek przy ul. Rakowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928967 2021-01-22 Wielkopolskie Zakup agregatu uprawowo-siewnego dla Stacji Hodowli Roślin w Antoninach koło Leszna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929008 2021-01-22 Mazowieckie Zakup i dostawa: 1) Naczynie wzbiorcze 600G 6b szare Reflex 8522605 - 2 szt., 2) Grupa przyłączy 1 AG Reflex 9119204 - 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929062 2021-01-22 Warmińsko-Mazurskie udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę/położną na rzecz pacjentów Szpitala w Ostródzie S. A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929177 2021-01-22 Mazowieckie Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929308 2021-01-22 Śląskie Redagowanie i wydawanie miesięcznika informacyjno-publicystycznego o charakterze społeczno-kulturalnym RODNIA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924940 2021-01-22
godz. 07:00
Śląskie Dostawa: "Kurtka + Spodnie trudnopalne wodoodporne antyelektrostatyczne” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925660 2021-01-22
godz. 07:00
Śląskie Latarka, baterie [TR/A/16] 1. Latarka/ lampa akumulatorowa LED HL2 DA 61 M3H2 300lm+100lm Firmy Brennenstuhl Indeks 1175670 1 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)