Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7900299 2021-01-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej w Wałczu, ul. Dworcowa 14 A, B, C Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902602 2021-01-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899860 2021-01-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk piłkarskich przy Stadionie Miejskim w Szczecinie – część 3 Numer referencyjny: SIM/ZP/P/11/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908721 2021-01-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie pomysłu na platformę komunikacyjną wraz z wybranymi egzekucjami i mediaplanem na potrzeby działań promocyjnych Miast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913014 2021-01-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904664 2021-01-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa i wymiana połaciowej stolarki okiennej PCW w zasobach stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905586 2021-01-29
godz. 10:50
Zachodniopomorskie http://www.zwik.szczecin.pl/ Numer referencyjny: 92/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7896905 2021-01-29
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczeciński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890637 2021-01-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa zespołu oficynow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902693 2021-01-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Domów Studenckich: nr 3, nr 4, nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930340 2021-01-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IRK2 (W TYM PARAMETRYZACJA, SZKOLENIE ADMINISTRATORÓW I SERWIS) DO OBSŁUGI PROCESÓW REKRUTACJI P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930420 2021-01-29
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie oraz ośrodkami szkoleniowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897420 2021-01-29
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925400 2021-01-29
godz. 15:00
Zachodniopomorskie „MASTER – wsparcie specjalistycznego kształcenia zawodowego w sektorze spożywczo-gastronomicznym odpowiadającego na pilne potrzeby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7931554 2021-01-29
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Zakup 5 000 szt. rękawiczek nitrylowych na potrzeby realizacji projektu Analiza epigenomu w celach dochodzeniowo-śledczych - zwięk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923848 2021-01-29
godz. 16:00
Zachodniopomorskie LECZENIE SZPITALNE zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DINUTUKSYMABEM BETA PACJENTÓW Z NERWIAKIEM ZARODKOWYM WSPÓŁCZULNYM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923847 2021-01-29
godz. 16:00
Zachodniopomorskie LECZENIE SZPITALNE zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923850 2021-01-29
godz. 16:00
Zachodniopomorskie LECZENIE SZPITALNE zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923851 2021-01-29
godz. 16:00
Zachodniopomorskie LECZENIE SZPITALNE zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOWISCYDOZY w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MUKOWISCY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903304 2021-01-29
godz. 23:59
Zachodniopomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO010-W-2020-1.1.1_POIR Zapytanie ofertowe dotyczące wwyboru dostawcy lotniczego skanera batymetrycznego (1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877907 2021-01-31
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi transmisji danych i dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930404 2021-02-01
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Badanie i atestacja kompasów magnetycznych z jednostek pływających BONe w latach 2021+2022 2. Opis przedmiotu zamówienia Zakres us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899379 2021-02-01
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894865 2021-02-01
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środki immunosupresyjne, środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, betabloke...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7902629 2021-02-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej (pracowni badań EMC) Numer referencyjny: ZP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897575 2021-02-01
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888391 2021-02-01
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Agencyjna sprzedaż biletów Numer referencyjny: PRE-251/16/2020 Agencyjna sprzedaż biletów na stacji Chojna1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897504 2021-02-01
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) poprzez dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjne Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932082 2021-02-01
godz. 16:00
Zachodniopomorskie Element warstwy fizycznej technologii DAA (detekcji i unikania) dla bezpiecznej integracji BSP w niesegregowaną przestrzeń powietr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897247 2021-02-02
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa leków i leków programowych do SPSK nr 1 PUM.ZP 261 86 2020 Numer referencyjny: ZP-261-86/2020 Program lekowy - LECZENIE CH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!