Przetargi Szczecin

Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej. Znajdują się tu stocznie remontowe, produkujące m.in. elementy nośne, osłony przeciwsłoneczne oraz osprzęt elektroinstalacyjny oraz oczyszczalnie ścieków. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim ogłoszono blisko 22 tys. zamówień, z czego ponad 6 tys. w Szczecinie. Wiodące branże to: medyczna (703), budowlana - remonty i wykończenia (554) oraz komputery i informatyka (428). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Szczecinie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8084243 2021-04-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zaprojektowanie, skład, wydruk i dystrybucja map w ramach realizacji projektu INT55 Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085353 2021-04-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń - Szczecin Zlecę przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń. Zainteresowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065634 2021-04-26
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Rozbudowa i przebudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci SPSK 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081711 2021-04-26
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Usługa prowadzenia kursu języka obcego z certyfikatem w ramach projektu dydaktycznego „Studia dualne – Nauczyciel i Artysta”, WND-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8034595 2021-04-26
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Blejkan SA w celu stworzenia spoiwa łączącego rękaw sto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053067 2021-04-26
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sporządzanie operatów szacunkowych NIEruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032960 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie CZĘŚĆ I Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy egzaminów poprawkowych w ramach Projektu „Dobra praca = IT” w ramach Regionaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8039339 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Część I Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy egzaminów w ramach Projektu „Dobra praca = IT” w ramach Regionalnego Programu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8039340 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie CZĘŚĆ I Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawcy egzaminów poprawkowych w ramach Projektu „Dobra praca = IT” w ramach Regionaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063210 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067459 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej biegu zgodnie z nakazami WINB na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080731 2021-04-26
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja pól liniowych SN w stacjach GPZ 110/15kV "Chociwel", "Dolice", "Moracz", "Goleniów", "Maszewo" oraz zabudowa stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065631 2021-04-26
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Przebudowa drogi krajowej nr 20 w m. Drawsko Pom. ul. Złocieniecka w ramach realizacji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064312 2021-04-26
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu alarmowego o zagrożeniach w budynku C, D, E, F, G Wydziału Nauk Społecznych Uniwersy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078113 2021-04-26
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa dawnej Sali sportowej przy ul. Willowej 2 na potrzeby Akademii Morskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040565 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie W związku z realizacją projektu pn.: „Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym w ramach Regionalnego Programu Opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067936 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Rozbudowa systemu ciepłowniczego SEC Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077026 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Monitoring stanu warunków przyrodniczych (powtórzenie badań) na wybranych stanowiskach siedliska przyrodniczego 3260 Nizinne i pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081246 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia jednodniowego szkolenia online nt.: Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w szczegól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082687 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową przepustu w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Chociwel

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082688 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową przepustu w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Winniki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086862 2021-04-26
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Notebook - Dell Latitude 3510 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Notebook Dell Latitude 3510 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067736 2021-04-26
godz. 12:15
Zachodniopomorskie Wykonanie zadania pn.: Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084244 2021-04-26
godz. 14:00
Zachodniopomorskie "W RODZINIE SIŁA" przeprowadzenie prac dostosowanie/adaptacja pomieszczeń w Placówce Wsparcia Dziennego w Szczecinie w tym m.in. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087460 2021-04-26
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Sprzęt informatyczny do zdalnych obron dla Uniwersytetu Szczecińskiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzęt informatyczny do zdalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084279 2021-04-26
godz. 14:30
Zachodniopomorskie Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu PhageCream - preparat bakteriofagowy w formie kremu zwalc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085646 2021-04-26
godz. 14:30
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: okulistyki w Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz); k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087242 2021-04-26
godz. 14:30
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: okulistyki w II Klinice Okulistyki-Izba Przyjęć Okulistyki/Poradnia Okulistyczna (piel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068967 2021-04-26
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Wykonanie, dostawę wraz z montażem mebli do pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Śniadeckich 3 w Szczecnie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081118 2021-04-26
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Dostawa fabrycznie nowego manualnego tachimetra Leica FlexLine model TS07 wraz ze szkoleniem dla 1 osoby. Kompletny zestaw pomiaro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)