Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7764057 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764768 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Własna droga kariery zawodowej - Czas na rozwój 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń przygotowuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765974 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń przygotowujących d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750928 2020-10-28
godz. 09:30
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice - II przetarg Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717509 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą i montażem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania pojazdów na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762622 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych oraz odczynników na potrzeby Kolegium Nauk Medycznych. Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764022 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzenia do pomiaru parametrów generatora Opis: Oscyloskop cyfrowy o następujących parametrach: * Ilość kanałów analogow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765430 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych w systemie selektywnym w tym również odpadów pochgodzenia zwierzęcego z nieruchomości niezamieszkałych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765604 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg Numer referencyjny: NO-22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7714625 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie zakup lamp operacyjnych i pił do cięcia mostka dla Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii. Numer referencyjny: Zp250/065/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764563 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukujących urządzeń komputerowych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745381 2020-10-28
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ścieżek rowerowych nad Wisłokiem Numer referencyjny: CZ-I.271.71.228.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717101 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765750 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie „Wydruk 5 podręczników po 60 egzemplarzy w związku realizacją projektu: Szlaki turystyczne pogranicza słowacko- polskiego jako nar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765764 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawę 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki Numer referencyjny: NO-223/XIII/20 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744941 2020-10-28
godz. 11:00
Podkarpackie „Usuwanie szkód powodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.106.2020MW 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705814 2020-10-28
godz. 12:00
Podkarpackie Opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. I Numer referencyjny: DZ.261.02.01.2020 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769613 2020-10-28
godz. 13:00
Podkarpackie Wyroby medyczne różne: 1. Ustniki do gazu, 2. Sprzęt laboratoryjny, 3. Pojemniki z woda sterylną, 4. Szkiełka laboratoryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772307 2020-10-28
godz. 13:00
Podkarpackie Zakup i dostawę dozowników ściennych do podawania preparatów do mycia i dezynfekcji rąk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771704 2020-10-28
godz. 14:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa do siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18 skanera dziełowego do masowej digitalizacji map, k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768935 2020-10-28
godz. 23:59
Podkarpackie Rozwój opieki żłobkowej w Music Garden Przedmiotem jest zakup i dostawa żłobkobusów zgodnie z poniższym opisem: - Żłobkobus 6-oso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768936 2020-10-28
godz. 23:59
Podkarpackie Rozwój opieki żłobkowej w Music Garden Przedmiotem jest zakup i dostawa zabawek ogrodowych dla żłobka zgodnie z poniższym opisem:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762999 2020-10-28
godz. 23:59
Podkarpackie Poprawa gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zwiększenie potencjału firmy Atol z siedzibą w Rzeszowie Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767826 2020-10-28
godz. 23:59
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej w internecie i w social media w ramach projektu pn. „Esportfield -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768937 2020-10-28
godz. 23:59
Podkarpackie Rozwój opieki żłobkowej w Music Garden Przedmiotem jest zakup i dostawa mebli żłobkowych obejmujących m.in. stoliki do karmienia,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7723019 2020-10-29
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę roboty drogowe, brukarskie - Rzeszów Zlecę roboty drogowe, brukarskie. Do wykonania parkingi, chodniki, prace przy domach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757298 2020-10-29
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie usług konserwatorskich i naprawczych kotłowni gazowych, w okresach grzewczych w latach 2020-2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767045 2020-10-29
godz. 08:00
Podkarpackie Młodzi na start - II edycja Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752506 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN i nN - Dąbrówka Osuchowska, Ropczyce, Kosowy - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765704 2020-10-29
godz. 09:00
Podkarpackie „Wykonanie usługi pn.:Zadanie Nr 1 – wykonanie ekspertyzy technicznej przepustu sklepionego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)