Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7337068 2020-02-21
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów na działce numer 1012/12, obręb 005 Koroszczyn, gmina Terespol. szt. Obwód pnia/pni w cm....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337072 2020-02-21
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie usługi usunięcia samosiewów, drzew i krzewów oraz usunięcie wywrotów drzew w miejscowości DOBRATYCZE KOLONIA, gmina Tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343312 2020-02-21
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa znaków drogowych i urządzeń BRD

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341401 2020-02-21
godz. 14:30
Lubelskie Rozpoznanie rynku w przedmiocie przeprowadzenia dwudniowego szkolenia z zakresu zamówień publicznych wg nowych przepisów dla praco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336734 2020-02-22
godz. 00:00
Lubelskie PROCEDURA WYBORU NAUCZYCIELI W ŚWIETLICACH PCK W WOJ. LUBELSKIM Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy/ów – nauczycieli do p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296924 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Kompleksowe analizy MES, optymalizacja materiałowa i ilościowa urządzenia do samodzielnego pokonywania schodów przez osoby porusza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328022 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/WP-edycja 2 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na realizację usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328057 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/WP-edycja 2 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na realizację usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328363 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/PZ Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328350 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 3/2020/WP-edycja 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dyda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328360 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 4/2020/WP – edycja 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328753 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 02/2020/PZ Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336105 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby realizacji projektu „BEZPIECZNA RODZINA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336087 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytenie ofertowe nr 1/MD/2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej i świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339166 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PN: "OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI KLASA TRZECIA" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343615 2020-02-24
godz. 00:00
Lubelskie Wycena usługi bieżącego audytu prac Konsorcjum w celu weryfikacji poprawności realizacji umowy wraz z udziałem w procedurach odbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326915 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie Roboty remontowe Osiedle Przyjaźni Dostawa i montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku zlokalizowanym przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329120 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Przysucha-Wieniawa na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej Sokolniki Suche 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329118 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w m. Radoszyce, dz. nr 6421/2, 6420/2, 6421/1, 6420/1, 642...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329117 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P2 w miejscowości Podchyby, dz. nr 35/2, gm. Mniów – RE Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278364 2020-02-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sterylnych artykułów laboratoryjnych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/IV/20 Zadanie 1Płytki titracyjne PS 96 dołków, dno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294736 2020-02-24
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych onkologicznych (Bleomycin, Cisplatin, Cladribine, Cytarabine, Dacarbazine, Doxorubicin, Epirubicin ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7333504 2020-02-24
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa asortymentu medycznego różnego (maski anestetyczne, jednorazowe przystawki biopsyjne, baseny, kaczki , zastawki pojedyncze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293851 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326293 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020 r. na drogach wojewódzkich administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327967 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku w GPZ Poniatowa EDA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329123 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329121 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN/nN na terenie działalności Rejonu Energety...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329383 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020 r. na drogach wojewódzkich administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330145 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie: 1. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego ul. Puławska 15 w Lublinie; 2. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)