Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7411165 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przebywającym w Areszcie Śledczym w Lublinie. udziela...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412135 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Usługa kompleksowej organizacji 12 wykładów nt. profilaktyki boreliozy wraz z wynajęciem sal, cateringiem oraz zapewnieniem wykład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413893 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZ W LUBLINIE. Numer referencyjny: RCKiK....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414101 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa stacji dokujących do laptopów Dell Latitude 5300 i 5500 - 2 sztuki: Typ Stacja dokująca Kompatybilność Dell Latitude 5300 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386763 2020-04-16
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 z dnia 16.03.2020 1. Umywalka – 33 szt. Parametry minimalne: a) UMYWALKA WOLNOWISZĄCA- 25 szt Param...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416807 2020-04-16
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 16/1.1.1/2020 Przedmiotem zamówienia jest wynajem 6 ciężarówek z naczepami. Cel zamówienia Celem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418362 2020-04-16
godz. 00:00
Lubelskie DOSTAWA SRZĘTU LABORATORYJNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH Przedmiot zapytania obejmuje dostawę sprzętu labora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400628 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa kolizji istniejących sieci z linią 110 kV Nowy Żmigród Iwonicz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405028 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane obiektów sieci SN i nN na terenie RE Leżajsk w miejscowości Łańcut – 1 zadanie przyłączeniowe pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408270 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Zabudowa kierunkowych sygnalizatorów zwarć i wymiana rozdzielnic w sieci kablowej SN w RE Skarżysko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410993 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego nN na terenie działania RE Stalowa Wola w msc. Polichna – 1 zadanie pod klucz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410994 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania RE MIELEC PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413330 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych SN dla zadań na terenie RE 1 w miejscowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415101 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Koszenie trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415102 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Koszenie trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415256 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w Programie Lekowym NFZ - Darbepoetinum Numer referencyjny: EO/LA-2737/20/20 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7417023 2020-04-16
godz. 09:00
Lubelskie Projekty zasilania obiektów w Krośnie i Potoku - przyłączenie odbiorcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385254 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.: Rozbudowa drogi wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385646 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn.:Rozbudowa drogi wojewódzk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387568 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 20 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.10.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394895 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Perłowa 4 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403918 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 zadania- remonty stacji kubaturowych na terenie RE Lublin Teren

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409375 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Projektowanie i/lub budowa typowych przyłączy w RE Biała Podlaska w podziale na 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410216 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa dwóch samochodów osobowo-ciężarowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z podziałem na części ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411606 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411607 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót w zakresie przyłączenia do sieci kontrahenta w miejscowości Żelis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416934 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie w 2020 roku, czynności czwartego (P4) i piątego (P5) poziomu utrzymania koparek dwudrogowych typu Atlas eksploatowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417376 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kamery szybkiej z wyposażeniem Numer referencyjny: KP-272-PNK-31/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417394 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa defektoskopu do badań nieniszczących Numer referencyjny: KP-272-PNK-32/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa defekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418324 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót: Poprawa rezystancji uziemień 339 szt. słupów w liniach napowietrznych nN 0,4 kV na terenie RE Jeziorna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)