Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8302716 2021-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Asilacze laboratoryjne-5 sztuk Dostawa - fabrycznie nowych zasilaczy laboratoryjnych Specyfikacja: Zasilacz laboratoryjny · 3 kana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302233 2021-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu strażackiego LSRG Portu Lotniczego Lublin S.A. z podziałem na części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296851 2021-08-04
godz. 10:30
Lubelskie Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo - fotograficznej) dotyczącej gospodarki krz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302683 2021-08-04
godz. 10:30
Lubelskie Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z kolizją z siecią cieplną preizolowaną 2xDN600/800, na odcinku od pkt. 9 pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8300009 2021-08-04
godz. 11:00
Lubelskie Ściana wizyjna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302720 2021-08-04
godz. 11:00
Lubelskie Zasilacz laboratoryjny Dostawa - fabrycznie nowego zasilacza laboratoryjnego Specyfikacja: Zasilacz laboratoryjny · Zakres regulac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252564 2021-08-04
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa 9 sztuk samochodów ratowniczo-gaśniczych z podziałem na części Numer referencyjny: WL.2370.26.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 sztuk samochodów ratowniczo - gaśniczych z po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282833 2021-08-04
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa i wdrożenie systemu bibliotecznego wraz z instalacją na infrastrukturze zamawiającego oraz z licencjami, wsparciem serwisowym i asystą techniczną 1. Przedmiotem zamówienia jest dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8301846 2021-08-04
godz. 12:00
Lubelskie ZZ_DTI/2021/Z/262 Usługa aktualizacji i wsparcia technicznego systemu DSpace na potrzeby Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wyda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8294670 2021-08-04
godz. 16:00
Lubelskie "Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego" Część 1 – Usługi mentoring...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297072 2021-08-04
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Wschodni Instytut Przedsiębiorczości Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych Zakres Zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299782 2021-08-05
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Serwisant sprzętu komputerowego - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Ser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8304734 2021-08-05
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie wsparcia i pomocy przy wykonywaniu zadań przez Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych w GDDKiA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8243157 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa i montaż mebli do nowych kwater internatowych w Zamościu Numer referencyjny: DZP- OL.2610.204.2021 Dostawa i montaż mebli do nowych kwater internatowych w Zamościu Dostawa i montaż m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252706 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dok. dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze–Biłgoraj–Zwierzyniec– Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8292971 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie Systemy integracji niskokoherentnych źródeł światła z włóknami polimerowymi ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usługi w pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297279 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin, w ramach projektu „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-06-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297353 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności CONSULTOR Spółk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302713 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie Kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem-1 szt. oraz słuchawki z wbudowanym mikrofonem-1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8302711 2021-08-05
godz. 09:00
Lubelskie Zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem - 1 sztuka w załączeniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8295824 2021-08-05
godz. 09:30
Lubelskie Oczyszczanie separatorów kanalizacji i krat ściekowych RDW Zamość Część 1 Maksymalna ilość usług wynosi: Droga wojewódzka nr 837 od km 51+337 do km 64+016 • EUROLIZER PASS PLUS-K 10/100...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8243181 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa artykułów spożywczych dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.50.2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264575 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa etykiet z unikatowym kodem kreskowym do oklejania probówek z materiałem biologicznym w ilości i asortymencie opisanym załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272364 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego analizatora włókna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. KP-272-PNK-36/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279140 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności firmy MADPOL B.ŚLUSARSKA, R.MATERNA SPÓŁKA JAWNA” Zamówienie pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279828 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności firmy MADPOL B.ŚLUSARSKA, R.MATERNA SPÓŁKA JAWNA” Zamówienie pla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258623 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych do zespołów szkół w ramach projektów „Fachowcy jutra” i „Lubelska Wyżyna Specjalistów”... Numer referencyjny: ZP-P-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296944 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8296900 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych materiałów do badań do UMCS w Lublinie Odczynniki, membrana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8297272 2021-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (wartość pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)