Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7908989 2021-01-20
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905059 2021-01-20
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i sukcesywna dostawa mebli biurowych na potrzeby pracowników UMWL w Lublinie zaangażowanych w realizację Regionalnego Progr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905967 2021-01-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Numer referencyjny: 75/02/20/SZP/D ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894600 2021-01-20
godz. 11:00
Lubelskie Budowa budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego dla boiska rugby przy ul. Magnoliowej 6 w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-P-I.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906540 2021-01-20
godz. 12:00
Lubelskie „Roboty remontowe w Ośrodku Szkoleniowym -Wypoczynkowym KW PSP w Lublinie” Numer referencyjny: MKT.2370.27.2020 Roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913572 2021-01-20
godz. 12:00
Lubelskie Termomodernizacja budynków SP ZOZ MSWiA w Lublinie - segmenty A, B i C Numer referencyjny: ZP / 23 / 2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922772 2021-01-20
godz. 12:00
Lubelskie Usługa dostosowania strony internetowej www.azbest.lubelskie.pl do wymogów dostępności cyfrowej stron internetowych wraz z moderni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922776 2021-01-20
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa i wymiana 40 sztuk akumulatorów do UPS. • Wykonawca dostarczy 40 szt. nowych akumulatorów typu AGM VRLA 45Ah/12V. • Zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918920 2021-01-20
godz. 23:59
Lubelskie Wykonanie i opracowanie zdalnego systemu BioMinds Healthcare XR, wspierającego rehabilitację i komunikację osób po udarach i uraza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918919 2021-01-20
godz. 23:59
Lubelskie Wykonanie i opracowanie zdalnego systemu BioMinds Healthcare XR, wspierającego rehabilitację i komunikację osób po udarach i uraza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918922 2021-01-20
godz. 23:59
Lubelskie Wykonanie i opracowanie zdalnego systemu BioMinds Healthcare XR, wspierającego rehabilitację i komunikację osób po udarach i uraza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918921 2021-01-20
godz. 23:59
Lubelskie Wykonanie i opracowanie zdalnego systemu BioMinds Healthcare XR, wspierającego rehabilitację i komunikację osób po udarach i uraza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919685 2021-01-20
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja rynkowa produktu wraz z przeprowadzeniem kampanii reklamowej dla Genmatch Sp. z o.o. z sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919850 2021-01-20
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania opinii metodą jakościową dla REPORT SOCIAL PROGRAM Sp. z o. o. z siedzibą w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887454 2021-01-21
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW, STYMULATORÓW ORAZ SPRZĘTU DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFICZNYCH - nr sprawy : EDZ.242-91/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7881939 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905598 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowa usługa opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w MUP w Lublinie Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901760 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 811 w km ok.31+400 w zakresie bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906176 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie remont dyżurki Służby Ochrony Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920276 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach realizacji projektu „Lubelskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” nr projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920935 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920934 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920933 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920932 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920936 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920937 2021-01-21
godz. 10:00
Lubelskie ukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894994 2021-01-21
godz. 11:00
Lubelskie „Boisko wysokich lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP 31 przy ul. Lotniczej 1 w Lublinie zadanie w ramach Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893960 2021-01-21
godz. 12:00
Lubelskie Modernizacja, aranżacja i wyposażenie budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie – Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” znajdując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921784 2021-01-21
godz. 15:30
Lubelskie Sprzątanie pomieszczeń biurowych Wydziału Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym w roku 2021. CPV: 90000000-7 usługi czyszczenia/s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920256 2021-01-21
godz. 16:00
Lubelskie Stworzenie serwisu usług telemedycznych wybranych problemów profilaktyki zdrowia z zakresu otorynolaryngologii Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)