Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7711374 2020-09-29
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa układu chromatograficznego (PU/47-2020/DZP-a) rozbudowa układu chromatograficznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713034 2020-09-29
godz. 11:00
Lubelskie Impregnacja kamiennych płyt podłogowych w UMWL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703286 2020-09-29
godz. 12:00
Lubelskie Zakup usługi wsparcia technicznego i gwarancji w miejscu instalacji dla posiadanych przez Województwo Lubelskie serwerów, macierzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712959 2020-09-29
godz. 12:00
Lubelskie Usługa odpłatnego udostępnienia prasy mechanicznej usługa odpłatnego udostępnienia prasy mechanicznej o nacisku powyżej 400 ton w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709410 2020-09-29
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych. Numer referencyjny: OA.272.32.2020 1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713238 2020-09-29
godz. 13:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne dla pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z zakresu konsultacyjnych badań patomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699415 2020-09-29
godz. 13:30
Lubelskie Wybór dostawcy sześciu samochodów niskoemisyjnych pięciomiejscowych na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711413 2020-09-29
godz. 13:30
Lubelskie Dostawa wózka akumulatorowego bagażowego typu melex na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709621 2020-09-29
godz. 14:00
Lubelskie POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 - Bony n innowacje dla MŚP Etap I usługowy - konkurs ogólny. Przedmiotem zamówienia jest zakup usłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706747 2020-09-29
godz. 15:00
Lubelskie Zapytanie 01/2.3.2/2020 - realizacja prac badawczo-rozwojowych W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709505 2020-09-29
godz. 18:00
Lubelskie Przeprowadzenie badań i opracowaniu technologii Bioprzetwarzania wybranych odpadów niebezpiecznych, w warunkach kontrolowanych, dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705182 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Okno na świat - nowe otwarcie Przedmiotem zamówienia jest wybór nauczycieli do przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706746 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Rozbudowa systemu zarządzania badaniami Klinicznymi eCRF o mechanizmy uczenia maszynowego i statystyki medycznej opartej na algory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706813 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania innowacji technologicznej w postaci modułowej platformy e-learningowej do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706721 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowej technologii optymalizacji i automatyzacji procesu instalacji i moni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709700 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów elektronicznych i produkcja PCB wymienione ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709699 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709656 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie, stworzenie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji do udzielania pożyczek firmom w celu inwestycyjnym lub prorozwojowym sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709518 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Usługa badawczo-rozwojowa w obszarze prac programistycznych, badania potrzeb funkcjonalnych i użyteczności nowego produktu Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709548 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Unowocześnienie usługi zarządzania produkcją treści audiowizualnych poprzez opracowanie algorytmów do zapisu i ochrony praw autors...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709549 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Znaczące ulepszenie usługi kreowania treści wizualnych o algorytmy rozpoznawania obrazu Celem zamówienia jest wybór jednostki nau...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709602 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego systemu do zdalnej, automatycznej organizacji pracy pracowników i podwykonawców Celem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709669 2020-09-29
godz. 23:59
Lubelskie Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego produktu w postaci urządzeń elektrycznych: systemu zabezpieczająceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7602357 2020-09-30
godz. 00:00
Lubelskie Ddostawa, instalacja i uruchomienie instalacji technologicznej do badań laboratoryjnych dla innowacyjnej technologii nakładania po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711823 2020-09-30
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711831 2020-09-30
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: a) Rachunkowość i finanse, b) Pracowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713908 2020-09-30
godz. 00:00
Lubelskie Przygotowanie publikacji informacyjnych tj. 13 folderów o obszarach Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709623 2020-09-30
godz. 08:00
Lubelskie Etap I - usługowy, konkurs ogólny, Realizacja usługi B+R Projekt zakłada realizację usługi badawczo – rozwojowej, zleconej jednos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708369 2020-09-30
godz. 08:00
Lubelskie Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Etap I - usługowy, konkurs ogólny Projekt zakłada realizację usługi badawczo – rozwojo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709239 2020-09-30
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji Numer referencyjny: 420/D/2020 Dostawa energii elektrycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)