Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8467740 2021-10-27
godz. 10:15
Lubelskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa w zakresie świadczenia usług serwisowych w zakresie sprzętu Constellation LXT – 4 szt., oraz Infiniti Vision System – 2 szt.2. Wykonywanie przeglądów s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482361 2021-10-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa nowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED Philips Heartstart HS1 – 2 kompletów oraz szkolenie z zasad udzielan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472781 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie EM.370.27.21 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę odzieży reklamowej, roll-upów i przenośnych ekspozerów reklamowych, na potrzeby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469221 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa dwóch przełączników sieci SAN oraz dziewięciu zasilaczy awaryjnych UPS z podziałem na części Część 1: W części pierwszej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch przełączników siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433705 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej w Lublinie Zakres zamówienia obejmuje:1) budowę ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej bezfazowej, 2) budowę c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479572 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa łaźni piaskowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479579 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zestawu do filtracji do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451566 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 74 odc. Annopol - Kraśnik w m. Wymysłów od km 183+764 do km 185+800” Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z remontem drogi krajowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456922 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022 oraz przeprowadzenie audytu poprawności wydzielenia kosztów, wylic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472700 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania w OWES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472901 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pozycjonowania stron, tworzenia inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478941 2021-10-27
godz. 13:00
Lubelskie Przygotowanie aplikacji do wykonywania badań przesiewowych z wykorzystaniem analizy zapisu EEG Przygotowanie aplikacji do wykonywa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469711 2021-10-27
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa i montaż zmywarki dla Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zmywarki. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do nini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482529 2021-10-27
godz. 14:00
Lubelskie Płyty obrazowe do Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Płyty obrazowe FCR do czytników obrazowych FCR typu CC firmy FUJJI Film Capsula ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460376 2021-10-27
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach osiedla im. F Chopina wraz z usunięciem drobnych usterek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470841 2021-10-27
godz. 15:00
Lubelskie Konserwacja: węzła cieplnego zasilającego obiekt w ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne i wyposażony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410364 2021-10-27
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników pracy badawczo rozwojowej za pomocą innowacyjności produktowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472687 2021-10-27
godz. 23:59
Lubelskie "Fachowcy jutra" Dostawa oprogramowania komputerowego w ramach projektu „Fachowcy jutra” współfinansowanego ze środków Europejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472668 2021-10-27
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie produktów i półproduktów (przerwy kawowe i imprezy okolicznościow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471308 2021-10-28
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa aparatów telefonicznych. dostawa: • Panasonic KX-TGC210PD-10 szt. • Panasonic KX-TGC212PD-10 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471437 2021-10-28
godz. 00:00
Lubelskie Dostarczenie do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie: 1. Ręczników frotte rozm. 70x140cm, gramatura 500g/m2, 100% bawełna, kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479243 2021-10-28
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę układanie podłóg, panele, deski, itp. - Lublin Zlecę układanie podłóg, panele, deski, itp. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479583 2021-10-28
godz. 00:00
Lubelskie Algi Asktaksantyna naturalna BIO 12mg 100kap 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471757 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, dzieci oraz osób towarzyszących Przedmiotem zamówienia jest usługa poleg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474948 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych. Część 1: - Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy w ChełmiePrzedmiotem zamówienia jest ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475288 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Naprawa odśnieżarki ZIŁ d-470 pług wirnikowy Naprawa odśnieżarki ZIŁ d470-pług wirnikowy -CPV: 50.11.20.00-3 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów2. Zakres zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475854 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej na szkoleniu „Konsultant ds zamówień publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476480 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444533 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie wykonanie usługi polegającej na kompleksowym wykonaniu Serwisu Internetowego oraz Bazy Danych. 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na komplek-sowym wykonaniu Serwis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459284 2021-10-28
godz. 09:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą: Remont centralnego ogrzewania w Obwodzie Drogowym w Józefowie1. Szczegółowy zakres r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)