Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7348185 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup 96-studzienkowych płytek typu MIDI - 072020H Przedmiotem zamówienia jest zakup 96-studzienkowych polipropylenowych płytek t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348584 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup gotowych żeli poliakrylamidowych - 152020A Przedmiotem zamówienia jest zakup gotowych żeli poliakrylamidowych oraz zestawu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348219 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup stojaka/separatora magnetycznego - 092020H Przedmiotem zamówienia jest zakup stojaka/separatora magnetycznego 96 typu chema...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348214 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup folii uszczelniające - 082020H Przedmiotem zamówienia jest zakup folii uszczelniającej do płytek 96-dołkowych używanych w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348222 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup zestawu testowego dsDNA HS - 102020H Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu testowego dsDNA HS (o wysokiej czułości) odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348603 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup biochemicznych paskowych testów diagnostycznych - 082020M Przedmiotem zamówienia jest zakup biochemicznych, paskowych testó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349357 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Zakup gradientowych pasków testowych - 162020A Przedmiotem zamówienia jest zakup gradientowych pasków testowych zawierających ant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349416 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349419 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349420 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie 4/S/2020 Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie rece...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349336 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Pełnienie funkcji pracownika merytorycznego uczestniczącego w realizacji projektu pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego" (ZAWOD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350786 2020-03-02
godz. 00:00
Łódzkie Usługi w projekcie "Szansa na lepszą przyszłość" Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów ECCC lub równoważnych zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343995 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonywanie usług w zakresie napraw i przeglądów pogwarancyjnych będących w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344000 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonywanie napraw i przeglądów pogwarancyjnych w samochodach służbowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, będący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346463 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonywanie napraw i przeglądów pogwarancyjnych w samochodach służbowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, będących w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348083 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350658 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie Konserwacja dźwigu osobowego o napędzie hydraulicznym na stacji Skierniewice przy peronie 3 oraz wykonanie resursu w roku 2022, or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7350674 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Łowicz w podziale na 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351574 2020-03-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Sieradz i w RE RE Bełchatów w podziale na 3 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335269 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” – przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341449 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa drukarek, urządzeń do obsługi systemu EZD i dysków SSD dla Uniwersytetu Łódzkiego Numer referencyjny: 24/ZP/2020 Wartość b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343153 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji sanitarnych dla Uniwersytetu Łódzkiego. Numer referencyjny: 23/ZP/2020 Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344092 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie 23/ZP/2020 Dostawa urządzeń i materiałów do instalacji sanitarnych dla Uniwersytetu Łódzkiego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346590 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie „Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348631 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/10/2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353030 2020-03-02
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń z zakresu wykonywania prac protetycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342291 2020-03-02
godz. 10:30
Łódzkie Pakiet 1: Opracowanie procedur pobierania, transportu, przechowywania tkanek chrzęstnych przeznaczonych do badań spektroskopowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317952 2020-03-02
godz. 11:00
Łódzkie Wykonanie przeglądu i konserwacji szklanych elewacji oraz szklanych zadaszeń zlokalizowanych w obiekcie Filharmonii Łódzkiej im. A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349155 2020-03-02
godz. 11:00
Łódzkie Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Łodzi 2030 Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.20.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343492 2020-03-02
godz. 11:30
Łódzkie Audyt podatkowy za rok 2019 Numer referencyjny: BZU.2291.9.20 Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Audyt podatkowy ŁSI sp. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)