Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8412031 2021-09-24
godz. 11:00
Podkarpackie rolka do kwadratu wg rys.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414254 2021-09-24
godz. 11:00
Podkarpackie rolka do kwadratu wg rys.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414258 2021-09-24
godz. 11:00
Podkarpackie FeB kawałkowy 40. tydzień 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393738 2021-09-24
godz. 11:30
Podkarpackie zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko - Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej-roboty budowlane

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393736 2021-09-24
godz. 11:30
Podkarpackie Roboty remontowe obejmują: 1) Remont umocnień koryta cieku 5 m powyżej i 5 m poniżej jazu: a) Wykoszenie porostów, ręcznie ze skar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411595 2021-09-24
godz. 11:30
Podkarpackie Zakup i dostawa leków oraz środków farmaceutycznych na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo w PWSTE w Jarosławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8386477 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZEKAJ I OSIEK JASIELSKI Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8385885 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Remont dróg gminnych w Gminie Dynów w 2021 r. Remont dróg gminnych w Gminie Dynów w 2021 r1. Remont drogi gminnej nr 108335R - Mały Gościniec w km od 0+000 do 1+700 w m. Dylągowa2. Przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399145 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie zakup konia do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacyjnej jazdy konnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398975 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja SSWiN - I/Stalowa Wola Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku I/ZUS w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 8.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399313 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Jasło, 16.09.2021 r. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt „Innow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400108 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Jasło, 16.09.2021 r. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt „Innow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404777 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2021 - Pakiet X i XII Pakiet X - „Wodociąg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408395 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa i montaż zestawu nagłośnienia wraz z projektorem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408951 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa przenośnego zestawu do zdalnego monitoringu LAS-5FullHD dla Komendy Powiatowej Policji Jaśle

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409725 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Elektrozawór Burkert

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410434 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sporządzania osadów w płynie mózgowo-rdzeniowym , płynach z jam ciała z wykorzystaniem wirówki MPW Materiały zużywalne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411691 2021-09-24
godz. 12:00
Podkarpackie Tłumiki hałasu nierdzewne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404778 2021-09-24
godz. 13:00
Podkarpackie Remont budynku magazynowego wraz z powiększeniem bramy wjazdowej przy ul. Rokitniańskiej w Przemyślu na terenie PWiK Sp. z o.o. - treść SWZ znajduje się w zakładce "Dokumentacja Postępowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413009 2021-09-24
godz. 13:00
Podkarpackie Stabilizator drabiny Krauze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414824 2021-09-24
godz. 13:00
Podkarpackie KOTWA STALOWA 0H18N9 wg rysunku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414825 2021-09-24
godz. 13:00
Podkarpackie Gradowina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415040 2021-09-24
godz. 13:00
Podkarpackie Laptopy Lenovo z gwarancją 3-lata, 3-poz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403044 2021-09-24
godz. 13:15
Podkarpackie Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 13 02 08*- olej smarny KZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8370897 2021-09-24
godz. 14:00
Podkarpackie Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8387439 2021-09-24
godz. 14:00
Podkarpackie Przebudowa-Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Harta dz nr 4600 i obrębie Łubno dz nr 2095/2. 191/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399982 2021-09-24
godz. 14:00
Podkarpackie wykonanie remontu nawierzchni alejek z kotki betonowej na terenie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie w ramach realizacji zadania re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405669 2021-09-24
godz. 14:00
Podkarpackie Wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku szkolnego o pow. 10 m2 wraz z obsługą własnego ksera na użytek młodzieży szkolnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406060 2021-09-24
godz. 14:00
Podkarpackie Wynajem autokaru do przewozu osób do Niemiec w dniach 02.10.2021-09.10.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411678 2021-09-24
godz. 14:00
Podkarpackie (E) Wykonanie części do walcarki kl.I D700 - wałek ślimakowy, PILNE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)