Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7403049 2020-04-03
godz. 12:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa materiałów laboratoryjnych do badań w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403108 2020-04-03
godz. 13:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów. Numer referencyjny: B5.272.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie kre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402745 2020-04-03
godz. 14:00
Podkarpackie (D) Wykonanie części zamiennych oraz regeneracji 1. Nakrętka S220x64 wg rys. HGI-15/42-1 2 szt. 2. Regeneracja śruby (przekallibr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404371 2020-04-03
godz. 14:00
Podkarpackie Sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie zakrzaczeń na działce 1635 w miejscowości Ustrzyki Dolne pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404591 2020-04-03
godz. 14:00
Podkarpackie Zakup i dostawa sprzęgła Oldhama, kół zębatych i kausz. 1. Koło zębate P-01a-2/1 2 szt. 2. Tarcza łącząca P-01a-2/2 2 szt. 3. Pół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409788 2020-04-03
godz. 14:00
Podkarpackie zakup i dostawa eluentów do IC 1. Dionex AS23 koncentrat eluentu 1 opakowanie 2. Dionex AS22 koncentrat eluentu 1 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393264 2020-04-03
godz. 15:00
Podkarpackie INSTALACJA HOTSPOT’ÓW W RAMACH INICJATYWY WIFI4EU (CZĘŚĆ FINANSOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ) ORAZ USŁUGĘ ZAPEWNIENIA ŁĄCZA I UTR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395847 2020-04-03
godz. 15:00
Podkarpackie Usługi transportu materiałów sypkich naczepami samowyładowczymi typu wanna dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. na okres 12 miesięcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390841 2020-04-03
godz. 15:30
Podkarpackie Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403670 2020-04-03
godz. 23:59
Podkarpackie Zakup 2 szt kontenerów mobilnych biurowych 1. Kontener mobily biurowy 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7361448 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie pozostałych robót budowlanych dotyczących budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną wraz z przyległą infrastrukturą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365975 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa Urządzenia do czyszczenia kanalizacji z możliwością podglądu kanału w trakcie pracy oraz zabudowanie urządzenia na samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368240 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Określenie profilu wskazanych parametrów biochemicznych w surowicy i wybranych narządach myszy transgenicznych modelowych z chorob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368209 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/POPW 1.4 na dostawę automatycznej myjni szczotkowej, portalowej PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370470 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie 8/2019 - Chłodnie wentylatorowe - 4 szt. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup chłodni wentylatorowych wodnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370404 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących robót: Instalacja wentylacji budynku kompletacyjnego. 1. Instalacja wentyl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372975 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Zamawiający poszukuje dostawcy elementów linii przeznaczonej do produkcji GILZY z tworzyw sztucznych HDPE. Szczegółowy opis prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372383 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Zamawiający poszukuje dostawcy linii przeznaczonej do produkcji GILZY z tworzyw sztucznych HDPE. Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402858 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404878 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie "Dostawa wózka widłowego" Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego w zakresie wskazanym szczegółowo w Zapytaniu oferto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405015 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie 6/NTG/2020 Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia egzaminu dla uczestników w ramach projektu „Nie trać głowy - czas na PROG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406223 2020-04-06
godz. 00:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400711 2020-04-06
godz. 07:00
Podkarpackie Zakup i dostawa dociskacza poziomego 1. Dociskacz poziomy z przylgą poziomą 20 szt. 2. Dociskacz poziomy GN 820 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409470 2020-04-06
godz. 08:00
Podkarpackie Usługa wykonania ramki wg opisu i załączonych rysunków 1. Do wykonania w ramach usługi jest: 1) Szlifowanie ramki z grubości 10mm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365165 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawy produktu leczniczego Rituximabum. Numer referencyjny: ZP.261.7-A.2020, Postępowanie nr 22 Poz. 1 – Rituximabum koncentrat ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7365275 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie „Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 Części Numer referencyjny: KZP-1/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397062 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Remont nawierzchni dróg wewnętrznych Zad. Nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404049 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez 33 WOG w SOI Sandomierz, SOI Nowa Dęba oraz SOI Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405690 2020-04-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawę wyrobów medycznych operacyjnych (szwy chirurgiczne )- powtórzenie Numer referencyjny: Eap-2412/7/20/M amówienie będzie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396143 2020-04-06
godz. 09:30
Podkarpackie Budowa sieci elektroenergetycznej nN stanowiącej oświetlenie drogi wojewódzkiej nr W991 w miejscowości Korczyna w km od 13+044 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)