Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa, Motoryzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7413606 2020-05-27
godz. 09:30
Małopolskie Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479918 2020-05-27
godz. 09:30
Małopolskie WIP-RI.7021.99.2020.WK Utrzymanie rowów i poboczy drogowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487070 2020-05-27
godz. 09:30
Małopolskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498763 2020-05-27
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa worków foliowych na odpady do Magazynu Materiałowego Instytutu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446097 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzański...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468866 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Adaptacja pomieszczenia na poziomie S-1 w bloku A (obecnie szatnia chorych) na serwerownię realizowaną w zakresie projektu nr RPMP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476640 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Dostawy mięsa, podrobów i wędlin Numer referencyjny: ZP-6/20 1) Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy mięsa i podrobów o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476791 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Adaptacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Nieprześni na Klub Seniora Numer referencyjny: IFS.271.7.2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476749 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko – Kicznia w km 0+268 – 0+646 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7477478 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Stanowisko Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu w tym na udzielanie świadczeń zdrowotnych osadz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7482525 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie ZWiK/DI/ZP-12/2020 Wywóz i zagospodarowanie osadów spod wirówki dekantacyjnej z Oczyszczalnie Ścieków w Skawinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487155 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy dwóch serwerów oraz zestawu oprogra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487528 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Aktualizacja projektu remontu kierownicy na stanowisku dolnym stopnia wodnego Kościuszko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488329 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488325 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług w zakresie obsługi stanowiska recepcyjnego w siedzibie Zamawiającego w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487563 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Dopływ z Mniszowa nazwa potoczna Szpitarka odcinek 0+000-6+954

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488115 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i montaż dwóch szlabanów dla IFJ PAN w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474199 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180019K UL.POPIEŁUSZKI W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA TARNOWSKA W KM 0+002,75 - 0+378,68; GMINA DĄBR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474231 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180018K UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA TARNOWSKA W KM 0+397 - 0+678,61; GMINA D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490816 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa: acetonitryl do HPLC 2,5 l, mentol krystaliczny 500 g, kalafonia 1kg, ...sączki jakościowe miękkie pac. 1. aceton...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481406 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWYCH Numer referencyjny: 113/zp/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495713 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495777 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie 1. PREPARAT CAGROSEPT-G (A-5L.) 15 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498725 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych w ilości 3000 op. (po 100 szt. w op.) dla Szpitala im. dr. J. Dietla w Kryn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489432 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Zakup sprzętu sportowego wraz z dostawą Numer referencyjny: K-2.381/06/2020 Zakup sprzętu sportowego wraz z dostawą. Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500031 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa Rozdzielni Głównej SP 97 Myślenice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500650 2020-05-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie kostki brukowej wraz z podbudową na Stacji Paliw w Leżajsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446072 2020-05-27
godz. 10:30
Małopolskie Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7447787 2020-05-27
godz. 10:30
Małopolskie Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481433 2020-05-27
godz. 10:30
Małopolskie dostawa implantów- System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym oraz tytanowe klatki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)