Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - obiekty sportowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7412601 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie 139-2020 Dostawa sprzętu informatycznego i powszechnego użytku DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADOWANIEM I WNIESIENIEM SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413558 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415783 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli stanu, technicznego obiektów pozostaj cych w zasobach okr gu zielonogórskiego, zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415924 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej obiektów w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach, sygn. PO VII WB 262.18.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415935 2020-04-15
godz. 12:00
Lubuskie usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.17.2020.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403294 2020-04-15
godz. 13:30
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku miejskiego w rynku w Nowogrodzie Bobrza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410732 2020-04-15
godz. 15:00
Lubuskie usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Siedlisko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386755 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu słuchawek z aktywnym tłumieniem hałasu w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z akt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386756 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu aktywnego monitora studyjnego dwudrożnego z współosiowym umieszczeniem głośników w ramach proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386757 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu monitora studyjnego jednodrożnego w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396375 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, wymienionych w pozycjach 1-83 formularza ofertowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413937 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie Przeprowadzenie warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420531 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie Prasa rolująca, szer. podbieracza 1,90 - 2,30 m.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401520 2020-04-16
godz. 09:30
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405525 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415432 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie „Usługi sprzątania obiektów oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Parku Chopina 3 (Świebodzin), ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416069 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie ZAKUP MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH Sprawa nr 126/2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387966 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Budowa siedziby Nadleśnictwa Krosno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny: SZ.270.02.2020 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418105 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i sukcesywna dostawa leków (inaczej: partiami), płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7420285 2020-04-16
godz. 10:00
Lubuskie 152-2020 Naprawa linii kablowej zasilającej budynek nr 7 Skład Radnica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405573 2020-04-16
godz. 11:00
Lubuskie Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie Numer referencyjny: RŚ.271.1.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417364 2020-04-16
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport odpadów medycznych pochodzących z działalności 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418515 2020-04-16
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dowozie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404109 2020-04-16
godz. 11:30
Lubuskie Remont silników Caterpillar dla KGZ Radlin Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu trzech silników Caterpilar typ G3306B ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409956 2020-04-16
godz. 12:00
Lubuskie Obsługa bankową budżetu Gminy Cybinka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387972 2020-04-16
godz. 12:00
Lubuskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej dla inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403097 2020-04-16
godz. 13:00
Lubuskie „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406925 2020-04-16
godz. 13:30
Lubuskie Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414621 2020-04-16
godz. 14:00
Lubuskie Legalizacja oraz konserwacja gaśnic wraz z przeglądem drzwi przeciwpożarowych będących w użytkowaniu GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419942 2020-04-16
godz. 14:00
Lubuskie 149-2020 ZAKUP WENTYLATORA OSIOWEGO ŚCIENNEGODO ZMYWALNI NACZYŃ W SULECHOWIE ZAMAWIAJĄCY 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KROŚNIE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)