Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6580136 2019-02-20
godz. 10:00
Lubuskie Konserwacja oraz naprawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6575122 2019-02-20
godz. 11:00
Lubuskie Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581385 2019-02-20
godz. 11:00
Lubuskie „Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontażu stoiska or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6574326 2019-02-20
godz. 13:00
Lubuskie Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, kserokopiarki do szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580736 2019-02-20
godz. 14:30
Lubuskie Dostawa ciekłego gazu LPG (propanu przeznaczonego do celów opałowych) do kotłowni w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582534 2019-02-20
godz. 14:30
Lubuskie Wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6558159 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Samochody Samochód osobowy z PL 69-100 Słubice ----> PL 02-765 Warszawa Adres nadania: Słubice , Polska Adres dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6565820 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kompletnego systemu energetycznego opartego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579213 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu rok produkcji 2014 -19, 9- osobowy, dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582265 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie Usługa transportowa w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585225 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie „Promocja marki AMB Software na rynkach perspektywicznych” – kompleksowa organizacja wyjazdu na targi Hannover Messe 2019 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6586313 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa pompy dyfuzyjnej o dużej wydajności Dostawa pompy dyfuzyjnej o wydajności pompowania minimum 20000l/s Cel zamówienia Na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587210 2019-02-21
godz. 00:00
Lubuskie 1. OPRYSKIWACZ POLOWY O POJEMNOŚCI 3200-3800L, wyposażony w urządzenie sterujące automatycznie precyzyjną dawką ŚOR w zależności o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573192 2019-02-21
godz. 08:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Numer referencyjny: RA-Z-02/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566228 2019-02-21
godz. 09:00
Lubuskie Cykliczne dostawy zestawów operacyjnych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6565863 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Piłsudskiego od Al. Ks. Andrzejewskiego do ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.15.2019.AJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566270 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6567924 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo Numer referencyjny: RB.III.271.3.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568355 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w m. Chocicz od km 1+525 do km 2+471 Numer referencyjny: WIGN.272.4.2019 Przedmiotem inwesty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568822 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6570967 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel 3) Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568485 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6583797 2019-02-21
godz. 11:30
Lubuskie Obsługa garnizonowej myjni pojazdów wojskowych w miejscowości Wędrzyn Numer referencyjny: 7/2019/INFRA 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568831 2019-02-21
godz. 12:00
Lubuskie Budowa infrastruktury turystycznej następujących obiektów: (1) placu turystyczno-rekreacyjnego „Wilczek” i (2) ścieżki dydaktyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585344 2019-02-21
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robot wraz z kosztorysami i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581445 2019-02-21
godz. 13:00
Lubuskie 5-LETNI PRZEGLĄD BUDOWLANY PLACÓW ZABAW I BOISK SPORTOWYCH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przegląd budowlany - 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568735 2019-02-21
godz. 14:00
Lubuskie „Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582532 2019-02-21
godz. 14:30
Lubuskie Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partner...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6560884 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Meble Toaletka w okolice Wrocławia Adres nadania: Witnica , 74-503, Polska Adres dostawy: Śliwice , 55-093, Polska Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6561032 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Meble 3x szafki lazienkowe, 1 umywalka Adres nadania: Sława , 67-410, Polska Adres dostawy: Londyn , Wielka Brytania D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)