Przetargi woj. lubuskie

Główne sektory przemysłu województwa lubuskiego to handel, przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny, a także przemysł rolno-spożywczy. Znajdują się tu również fabryki spozywcze, farmaceutyczne, mebli, papiernicze oraz części samochodowych. W 2015 r. w województwie lubuskim ogłoszono 896 zamówień, m.in z branży drogowej, spozywczej i sprzataniowej. Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubuskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6714169 2019-04-25
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Palety 3 PaletopojemnikI po 1000l ze szkłem wodnym Adres nadania: Iłowa , 68-120, Polska Adres dostawy: Złotoryjska 19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713334 2019-04-25
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/1.1/042019 na dostawę materiałów oraz sprzętu na transfer grafenu Przedmiotem zamówienia jest dostawa ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6716445 2019-04-25
godz. 00:00
Lubuskie wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.14.2019.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6683286 2019-04-25
godz. 09:00
Lubuskie Zaprojektowanie i wykonanie naprawy balkonów w budynku przy ul. Wawrzyniaka 72 w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: TZP-002/5pU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6702100 2019-04-25
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Słowackiego 1 w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM 1 w zakresie napra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696418 2019-04-25
godz. 09:30
Lubuskie Budowa placu zabaw w m. Buków Numer referencyjny: ZPB.271.3.2019 1. Zadanie obejmuje zakup (nabycie prawa własności), dostarcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6688036 2019-04-25
godz. 10:00
Lubuskie Remont sanitariatów na parterze i l-piętrze w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą w Sulechowie przy Alei Nie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6691780 2019-04-25
godz. 10:00
Lubuskie „PRZEBUDOWA JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA PRZY ULICY STASZICA W ŻAGANIU” Numer referencyjny: WZP.271.11.2019 . Opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6694464 2019-04-25
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Zwierzyn w celu dostosowania lokalu do utworzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6705755 2019-04-25
godz. 10:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na potrzeby Gminy Drezdenko Numer referencyjny: RI.271.1.7.2019 Bieżące utrzymanie dróg grunt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6672356 2019-04-25
godz. 10:30
Lubuskie Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubuskiego. Numer referencyjny: KO.I.272.3.2019.EB Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696419 2019-04-25
godz. 10:30
Lubuskie Budowa placu zabaw w m. Brody Numer referencyjny: ZPB.271.4.2019 1. Zadanie obejmuje zakup (nabycie prawa własności), dostarcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711224 2019-04-25
godz. 10:30
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Transplantologii Numer referencyjny: TZ.372.24.2019 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6699540 2019-04-25
godz. 11:00
Lubuskie Prace budowlane polegające na przebudowie i dociepleniu dachu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711342 2019-04-25
godz. 11:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa odczynników do serologii wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6712672 2019-04-25
godz. 11:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach wspólnot mieszkaniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711860 2019-04-25
godz. 11:30
Lubuskie NL/PGNG/19/2101/OZ/EU Montaż kształtek i wymiana zaworów na instalacjach KRNiGZ Dębno wykonanie robót budowlanych i czynności form...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6711506 2019-04-25
godz. 11:30
Lubuskie Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS – WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6696292 2019-04-25
godz. 11:45
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w ZK w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie podstawowej opieki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6682690 2019-04-25
godz. 12:00
Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie. Numer referencyjny: IZ.194.01.2019 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6707287 2019-04-25
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6709800 2019-04-25
godz. 12:00
Lubuskie Remont szybów windowych (2 szt.) w budynku Oddziału ZUS w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 65, polegający na wykonaniu izolacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701671 2019-04-25
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: Zadanie Udziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701623 2019-04-25
godz. 15:30
Lubuskie Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6701616 2019-04-25
godz. 15:30
Lubuskie Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzciel.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713290 2019-04-25
godz. 15:30
Lubuskie Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6702098 2019-04-26
godz. 00:00
Lubuskie Wymiana 4 pionów instalacji kanalizacyjnej i wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody w czterech pionach w budynku mieszkalnym prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6706024 2019-04-26
godz. 00:00
Lubuskie Zakup i Dostawa środków higienicznych, pielęgnacyjnych i czystości do Żłobka Miejskiego, w ramach projektu pn. „Pierwszy Żłobek Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6713992 2019-04-26
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Paczki TRANSPORT HUŚTAWKA OGRODOWA z 67-112 SIEDLISKO DO 11-041 OLSZTYN 2 PACZKI Adres nadania: Nowa Sól , Polska Adre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6714067 2019-04-26
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Przeprowadzki TRANSPORT HUŚTAWKA OGRODOWA z 67-112 SIEDLISKO DO 11-041 OLSZTYN 2 PACZKI Adres nadania: Nowa Sól , Pols...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)