Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7284959 2020-01-27
godz. 15:00
Pomorskie Czynności polegające na pełnieniu funkcji Koordynatora/Opiekuna Klubu Seniora Przywidzki Łabędź + w Przywidzu Wykonawca zobowiązan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293020 2020-01-27
godz. 15:30
Śląskie DR.543.5.20.1GA przeprowadzenie szkolenia: Monter instalacji fotowoltaicznych dla 1 osoby

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296092 2020-01-27
godz. 23:59
Mazowieckie 11/2020 usługa: -prowadzenia przez 3 trenerów/instruktorów szermierki na wózkach lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291879 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289810 2020-01-28
godz. 00:00
Podlaskie Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, PWSZ w Suwałkach w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252113 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2020 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289305 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów: TELC(lub równoważnych zg.z ESOKJ) z języka angielskiego na poziomie A2 dla 12 Uczestników/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275407 2020-01-28
godz. 00:00
Pomorskie Usługa przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 20 UP Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289622 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów: TELC(lub równoważnych zg.z ESOKJ) z języka angielskiego na poziomie A1 dla 36 Uczestników/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291036 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/V/11.01.01-28-0038/18/ Obsługa Kasy Fiskalnej Przedmiot zamówienia będzie obejmował: organizację i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289295 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie Ofertowe 2/01/2020/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia dla pracowników Wyższej Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290413 2020-01-28
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2020/POWR1.2.1/0012/HGC Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Technolog robót wykończeniowych”, dla ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291883 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/F4xP/POWER/2020 dotyczące świadczenia usług trenerskich podczas cyklu warsztatów: „Autoprezentacja”, „Twor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290423 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPLB/2020/SZD Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290480 2020-01-28
godz. 00:00
Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie dostarczenia usługi szkoleniowej dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Kompetentni uczniowie w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289274 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ: szkolenia zawodowe w ramach projektu „VIA SUBSYDIUM” Przedmiotem zamówienia jest: A. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290433 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie Ofertowe nr 11/S/CNZ/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę w zakresie organizacji i przygotowania szkoleni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298564 2020-01-28
godz. 00:00
Lubelskie Organizacja kursów/szkoleń w ramach projektu "Aktywni mieszkańcy Gminy Niedźwiada" Przedmiot zamówienia będzie obejmował organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292809 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Zapytanie ofertowe nr 02/6.2/2020 w ramach projektu "Nowa szansa na zatrudnienie" Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292823 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe Nr 01/01/2020/0096 Gmina Nowogródek Pomorski Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/tre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292817 2020-01-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020 dotyczące projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290410 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej"wraz z egzaminem wewnętrznym Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292829 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe Nr 02/01/2020/0095 Gmina Szemud Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292834 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe Nr 03/01/2020/0095 Gmina Górowo Iławieckie Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trene...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292835 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe Nr 04/01/2020/0095 Gmina Ustka Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292827 2020-01-28
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe Nr 01/01/2020/0095 Gmina Damnica Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284514 2020-01-28
godz. 00:00
Pomorskie Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292857 2020-01-28
godz. 00:00
Wielkopolskie Zampytanie ofertowe na realizację szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Program przekwalifikowania osób długotrwale pracują...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292889 2020-01-28
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie i przeprowadzenie 20-godzinnego szkolenia z obszaru ZARZĄDZANIA dla 17 +/- 5 osób (koszt pracy trenera) - uczestnikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290427 2020-01-28
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Pełnienie funkcji Koordynatora szkolnego projektu pn. „Dziś nauka jutro praca III” i „Przez naukę do sukcesu III” Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)