Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7409583 2020-04-16
godz. 10:30
Wielkopolskie Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, seminariów i konwersatoriów) dla studentów kierunku Psychologia w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418927 2020-04-16
godz. 11:00
Śląskie Szkolenie dla rodzin zastępczych uczestników projektu „Centrum dla Rodzin” Numer referencyjny: DA.241-6/20 O przeprowadzenie prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7376181 2020-04-16
godz. 14:00
Mazowieckie 5/AA/PZN/2020 przeprowadzenie w Warszawie stacjonarnego kursu zawodowego Operator wprowadzania danych dla trzech Uczestników proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389913 2020-04-17
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń ICT/IT (nr postępowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398935 2020-04-17
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. Cel zamówienia Zdobycie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411196 2020-04-17
godz. 00:00
Wielkopolskie Organizacja 7 – dniowego obozu rehabilitacyjno – szkoleniowego oraz świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411352 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę opracowania kursów e-learning dostosowanych do potrzeb student...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416511 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych przez trenerów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie na rzecz 4 osób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416720 2020-04-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/RPO/10.2 IV edycja/2020 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, których zadaniem będzie przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416801 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - szkolenia spawanie metodą MAG 135 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417505 2020-04-17
godz. 00:00
Mazowieckie Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418216 2020-04-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPMA/2020/SK I część zamówienia Szkolenie komputerowe: forma wsparcia wynika z przeprowadzenia diagnozy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419227 2020-04-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPWP/2020/WAKK I część zamówienia Trener TIK – poziom podstawowy A (szkolenia komputerowe w zakresie TI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419230 2020-04-17
godz. 00:00
Opolskie Świadczenie usług szkoleniowych w ramach zapytania ofertowego nr 03/JAA/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404839 2020-04-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Wspólne opracowanie i realizacja projektu w zakresie wdrożenia programu profilaktycznego, w tym działań zwiększających zgłaszalnoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418578 2020-04-17
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia Język R wsparciem warsztatu badacza dla studentów Uniwersytetu Jagielloń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420208 2020-04-17
godz. 10:00
Opolskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów filmowych w ramach działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do przedsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412872 2020-04-17
godz. 11:00
Pomorskie Przeprowadzenie szkolenia Risk Manager ISO 31000 1. Szkolenia 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403107 2020-04-17
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25 dla Politechniki Św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416449 2020-04-17
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie PPL(A), na typ SP, KTP, VFR NOC, na samolocie dla studentów spec. Pilotaż PW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417726 2020-04-17
godz. 12:00
Mazowieckie 26/BF/20/AK/FBW. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Kompleksowe studia podyplomowe i zaawansowane szkolenia z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398819 2020-04-17
godz. 15:00
Zachodniopomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie kursów w podziale na następujące części: Część I - Kurs Prawo Jazdy Kategoria B 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418573 2020-04-17
godz. 15:00
Łódzkie Kurs Prawa jazdy kat. B dla 10 uczestników projektu pn. Szansa na lepszą przyszłość (tj. usamodzielniających się wychowanków, osób...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391580 2020-04-20
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenie usługi programistycznej (html 5 / flash / Unity / C#) na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391592 2020-04-20
godz. 00:00
Łódzkie Świadczenie usługi programistycznej (html 5 / flash / Unity / C#) na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406119 2020-04-20
godz. 00:00
Dolnośląskie Otwarty nabór partnerów w projekcie Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców subregionu jelen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407069 2020-04-20
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia dla laureatów VIII edycji projektu GreenEvo-Akcelerator Zielonych Technologii, zwanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416343 2020-04-20
godz. 00:00
Śląskie A - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Podstawy statystyki matematycznej w R’’ dla pracowników badawczo-dydaktycznych i/lub dy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416346 2020-04-20
godz. 00:00
Śląskie B - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Analiza Data Science w R’’ dla pracowników badawczo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419213 2020-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Szkolenia językowe dla 3 grup Przedmiotem zamówienia są szkolenia językowe – język angielski w wymiarze 120 godzin dla 3 grup ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)