Przetargi na roboty budowlane

Branża budowlana w Polsce generuje ogromne zyski, rocznie rozstrzyga się przetargi w tej branży na miliardowe kwoty. Polski rynek budowlany jest siódmym co do wielkości w UE i zarazem jednym z najszybciej rozwijających się w całej Europie - podaje raport Euroconstruct. Tylko w Pressinfo znajdziesz komplet informacji o ogłoszonych zamówieniach z branży budowlanej w podziale na dokładne zakresy: budowa obiektów, usługi wykończeniowe, materiały budowlane, prace dekarskie, drogownictwo, ślusarka i wiele innych. Z nami szczegółowo uściślisz obszar monitoringu. Monitoruj przetargi budowlane i powiększ swój dochód!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8542702 2021-12-06
godz. 09:00
Małopolskie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i naprawczych w zespole budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 15 po zalaniu obiektu. Przestrzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519036 2021-12-06
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach wraz z przebudową istniejących pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną 1. Przedmiotem zamówienia jest termomoderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565956 2021-12-06
godz. 09:00
Śląskie Malowanie pomieszczeń biurowych/sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8536378 2021-12-06
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na Przedszkole na dz. nr 1731, 1732/4 w m. Żabno 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmiana spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8522437 2021-12-06
godz. 09:00
Pomorskie Prace remontowe attyki budynku wysokiego (+32,34 m) Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b. 1. Przedmiotem zamówienia są pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570731 2021-12-06
godz. 09:00
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 9B/5 w Lubawce Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kościu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542258 2021-12-06
godz. 09:00
Śląskie Remont Pracowni Endoskopii w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40 wraz z dostawą i montażem wyposażenia 1. Roboty remontowe obejmują w szczególności: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542265 2021-12-06
godz. 09:15
Pomorskie Prace remontowe w toaletach dla pracowników na II i VI piętrze oraz prace remontowe korytarzy na II i VI piętrze budynku przy ul Jana Pawła II 1 W Słupsku Przedmiotem postępowania jest „Pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540186 2021-12-06
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 294A (budynek nowy) – zakres konstrukcyjny Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa tzw. nowego budynku biurow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8540909 2021-12-06
godz. 10:00
Podlaskie „Termomodernizacja oraz remont budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” II przetarg 1. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań w ramach inwestycji termomoderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542684 2021-12-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa pomieszczeń budynku muzeum i biblioteki Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie, obejmująca w szczególności:• Roboty remontowe w pomieszczeniach na poziomie piwnicy (skucie i wyko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8543505 2021-12-06
godz. 10:00
Śląskie Prace remontowe w przestrzeni Galerii POZA EDENEM i prace remontowe w łazienkach przeznaczonych dla zwiedzających w budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542756 2021-12-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont polegający na malowaniu pomieszczeń, wymianie wykładziny oraz remoncie 4 łazienek w budynku przy ul. Heweliusza 28.2. Szczegółowe określenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542869 2021-12-06
godz. 10:00
Pomorskie Remont budynku urzędu gminy w celu dostosowania do potrzeb świadczenia usług społecznych i opiekuńczych w postaci działalności Klubu Seniora w m. Dziemiany I. Przedmiotem zamówienia jest re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8543131 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontu tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefanów. Wykonanie remontu tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefanów .Zakres robót:• roboty r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8547064 2021-12-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Modernizacja gminnych sal wiejskich. Część 1: Modernizacja sali wiejskiej w m. Sienice (podłoga) Część 2: Modernizacja sali wiejskiej w m. Trzebnik Część 1: Część 1: Modernizacja sali wiejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546683 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Remont budynku nastawni Km-1 na stacji Kotomierz Remont budynku nastawni „Km-1” na stacji Kotomierz w zakresie: wymiany pokrycia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8499666 2021-12-06
godz. 10:00
Dolnośląskie 1) Przedmiotem zamówienia jest; „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej”. 2) Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: ”Budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552287 2021-12-06
godz. 10:00
Śląskie remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554550 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek w budynkach wielorodzinnych przy ul. Pancera 13 i Antalla 4 w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559174 2021-12-06
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie robót przygotowawczych i malarskich słupów i ścian oraz wypełnienie uskoku ściany płytami G-K w hali C. 2. Wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8561167 2021-12-06
godz. 10:00
Lubelskie "Maluszki z Nałęczowa” PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNO REMONTOWYCH- mających na celu adaptację budynku/lokalu na ul. Kombatantów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564589 2021-12-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie prac budowlanych tj: remontu łazienek w budynku Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8530146 2021-12-06
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2. Planowane zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z założeniami Programu Fun...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8571236 2021-12-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Przygotowanie lokalu mieszkalnego do zasiedlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chodzieży przy ul. Siejaka nr 25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566802 2021-12-06
godz. 11:00
Lubuskie Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Wykonanie wewnętrznej instalacji gazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8544156 2021-12-06
godz. 11:00
Śląskie Remont toalet w klubie osiedlowym ORION przy ul. Orzeszkowej 2 w Tychach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8537109 2021-12-06
godz. 12:00
Śląskie Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie wymienionym niżej, w 2022 r.: Nr 1/11 - usług lub robót ogólnobudowlanych w zasobach SM Południe w Sosnowcu w 2022 r. Nr 2/11 - usług lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8542892 2021-12-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wiem, rozumiem, doświadczam Adaptacja pomieszczenień dla potrzeb sal komputerowych w SP Kijewo Królewskie, SP Brzozowo, SP Trzebc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8544093 2021-12-06
godz. 12:00
Wielkopolskie Malowania na Osiedlu Kosmonautów klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach XIII -kondygnacyjnych -3 budynki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)