Przetargi i zamówienia - Ochrona, uzdatnianie wody - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7420352 2020-04-17
godz. 14:00
Śląskie Zakup zamka 1. zamek SABINCO 97,3x28 230x23,5 8001-25 01650409 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399750 2020-04-17
godz. 14:30
Dolnośląskie Usługa Monitorowania Systemów Włamania i Napadów (SWWiN)-w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu, podjęcie interwencji, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406785 2020-04-17
godz. 15:00
Śląskie Kwartalna konserwacja oraz bieżąca naprawa systemu pożarowego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w terminach: czerwiec, wrzes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406786 2020-04-17
godz. 15:00
Śląskie OG 35-40/2020 serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406787 2020-04-17
godz. 15:00
Śląskie OG 35-39/2020 konserwacja oraz bieżąca naprawa systemu oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2 w terminach:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419718 2020-04-17
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie i montaż Barierek 1. Barierka 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391568 2020-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 107/2020 Celem zamówienia 107/2020 jest zakup i dostawa kamer CCTV Cel zamówienia Celem zamówienia 107/2020 jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411144 2020-04-20
godz. 00:00
Śląskie Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów p/pożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413749 2020-04-20
godz. 00:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa BIELAK OPONY AUTOSERWIS SPÓŁKA JAWNA w Biłgoraju- Fotowoltaika i system BMS W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415685 2020-04-20
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie projektu, kompleksowa instalacja, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów potwierdzających zakładane działanie wraz z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420017 2020-04-20
godz. 09:00
Śląskie R-PI-0006/20 Dostawa, montaż i uruchomienie rejestracji systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie SRK S.A. Oddział KWK Piekary...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411737 2020-04-20
godz. 09:30
Śląskie „Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)” Numer referencyjny: WZP.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406083 2020-04-20
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406417 2020-04-20
godz. 10:00
Śląskie Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu Numer referencyjny: O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416490 2020-04-20
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie, świadczone przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418581 2020-04-20
godz. 11:00
Dolnośląskie Ochrona obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Świdnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404376 2020-04-20
godz. 11:45
Kujawsko-Pomorskie PRZEGLĄDY OKRESOWE, OBSŁUGIWANIE I NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU POŻARNICZEGO. podzielony na 14 (czternaście części). Zamawiający dopusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418675 2020-04-20
godz. 12:00
Mazowieckie Szczecin Korzeniowskiego 2 – montaż systemu kontroli dostępu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411983 2020-04-20
godz. 12:30
Dolnośląskie „Wdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów” etap I Numer referencyjny: RU.271.3.2020 1. Montaż 10 kamer zapewniającyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414572 2020-04-21
godz. 09:30
Pomorskie Ochronę obiektów GAiT przy ul. Wita Stwosza od nr 108 do nr 112.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7420181 2020-04-21
godz. 10:30
Mazowieckie CIS-WAZ.271.2.2020 Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości Centrum Informatyki Statystycznej-Zakład w Radomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405077 2020-04-21
godz. 12:00
Podkarpackie Kompleksowa ochrona obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415325 2020-04-21
godz. 12:00
Łódzkie usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Numer referencyjny: ZOZ.ZP.382-6/20 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419410 2020-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie systemów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395891 2020-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Zamówienie nr 91/2020 Celem zamówienia 91/2020 jest zakup i dostawa systemu do obsługi hotelu Cel zamówienia Celem zamówienia 91/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397452 2020-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Zapytanie ofertowe Nr 75/L/PU/6/1.1.1/2019 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Badania innowacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415328 2020-04-22
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – etap III Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387534 2020-04-22
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jaśle pierwszego wyposażenia Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417455 2020-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415215 2020-04-22
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)