Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8209149 2021-06-24
godz. 11:00
Lubuskie Usługi ochrony mienia z podziałem na części: Część 1 Dla zadania nr 1 Usługi dozoru mienia - Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego ul. Poznańska 10; 66 - 200 Świebodzin Wspólny Słown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209283 2021-06-24
godz. 11:00
Mazowieckie Roczny przegląd serwisowy systemu oddymiania UOCD w budynku siedziby KOWR OT Poznań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212050 2021-06-24
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie Zabezpieczeń technicznych Zapory Pieczyska podlegającej obowiązkowej ochronie w Spółce (wpisanej na listę wojewody)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201371 2021-06-24
godz. 11:00
Mazowieckie Ochrona fizyczna osób obiektów i mienia ˜Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia na terenie SWPZZPOZ w Rado...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216493 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przeglądu, i napraw poprzeglądowych systemów SAP, Oddymiania, DSO, BMS wraz z wentylacją pożarową, SSWN, KD, CCTV w siedzib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216120 2021-06-24
godz. 11:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Modyfikacja indywidualnej odznaki policyjnej Modyfikacja indywidualnej odznaki policyjnej 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8176172 2021-06-24
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu: zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203478 2021-06-24
godz. 12:00
Podkarpackie Usługi ochrony wizyjnej, fizycznej, osób i mienia w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz Oddziale w Przemyślu Część 1 Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część I - Usługa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207422 2021-06-24
godz. 12:00
Mazowieckie Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu o ob. 7 STP Kabaty

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207455 2021-06-24
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń do systemu CCTV (Metropolis 98B)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209190 2021-06-24
godz. 12:00
Mazowieckie OCH/1/000836/21 Zakup urządzeń/licencji/usług systemu CCTV Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209940 2021-06-24
godz. 12:00
Mazowieckie Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym o nazwie: OCH/1/000854 Zakup urządzeń/licencji/usług systemu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205752 2021-06-24
godz. 23:59
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do stworzenia komponentów prototypu innowacyjnego przenośnego kontenera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203885 2021-06-25
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205243 2021-06-25
godz. 00:00
Mazowieckie Kalibracja detektorów tlenku węgla szt. 12 i detektorów propan-butan szt. 12 zamontowanych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205479 2021-06-25
godz. 02:00
Mazowieckie Wymiana oświetlenia oraz montaż monitoringu w budynku wielorodzinnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211010 2021-06-25
godz. 08:50
Kujawsko-Pomorskie WOA.IV.271.10.6.2021 Stała obsługa serwisowa instalacji SSWiN PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Stała obsługa serwisowa instalacji SSWiN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8168203 2021-06-25
godz. 09:00
Dolnośląskie 21/1101/OiB/2021 Ochrona obiektów i terenów wojskowych realizowana w systemie zmianowym przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186073 2021-06-25
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa podziemnego zbiornika ppoż. na wodę o pojemności V=50m3 w leśnictwie Pańska Łaska, Nadleśnictwo Trzcianka na działce nr ewidencyjny gruntów 7172/1, zl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206448 2021-06-25
godz. 09:00
Śląskie Ochrona mienia wraz z obsługą portierni i szatni w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Część 1 Zadanie nr 1 - Ochrona mienia, obsługa portie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207668 2021-06-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu DSO wraz z pomiarami zrozumiałości mowy w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189384 2021-06-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Miasta Inowrocławi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191654 2021-06-25
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku CZ-F (17-3), Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zamówienie obejmuje: - roboty o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193601 2021-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja systemu CCTV układu nawęglania w EC Wrocław Szczegółowy opis zawiera SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202002 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie KONSERWACJA i PRZEGLĄD SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202999 2021-06-25
godz. 10:00
Śląskie RFP - zakup wraz z montażem szlabanu automatycznego dla PKP Cargotabor Zakład Napraw Taboru w Dąbrowie Górniczej. RFP na zakup wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206017 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pakietów kryminalistycznych . Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów do pobierania i transportu próbek krwi. 2. Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206432 2021-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa urządzeń CCTV, sieciowych i komputerowych wraz z akcesoriami oraz elementów systemu alarmowego (4 części). Część 1 Część I. Urządzenia CCTV i akcesoria Poniżej wskazano minimalne p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208261 2021-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Konserwacja i przegląd systemów zabezpieczenia technicznego, nr referencyjny 02/P/2021/KC PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211725 2021-06-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie rocznego przeglądu wyłącznika prądu ppoż., instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), przegląd instalacji elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)