Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7923982 2021-01-28
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa opieka serwisowa: - naprawa sprzętu komputerowego, - administracja sieci komputerowej, - administracja centralą telefo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924401 2021-01-28
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie WITD.WAT.2600.1.2021 Kompleksowa opieka serwisowa PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kompleksowa opieka serwisowa Przedmiotem zapytania je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926346 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie 1. „Serwis systemów sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia i systemów oddymiania w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928291 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie DA-16/21 Świadczenie usługi monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929531 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie 1. „Serwis systemów sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia i systemów oddymiania w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929937 2021-01-28
godz. 12:00
Pomorskie Konserwacja i serwis bram i szlabanów na terenie administrowanych kompleksów wojskowych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930522 2021-01-28
godz. 12:00
Małopolskie Dostosowanie budynku (17-53) hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej do wymagań ochrony ppoż poprzez ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922080 2021-01-29
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów przy ul. Tumskiej 2 PSZOK.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913788 2021-01-29
godz. 08:00
Wielkopolskie „Budowa sieci systemu monitoringu wizyjnego w ramach zadania: Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901478 2021-01-29
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Numer referencyjny: Szp/FZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930097 2021-01-29
godz. 09:00
Łódzkie Przeprowadzenie prac remontowo – modernizacyjnych w zakresie przeciwpożarowego dostosowania pomieszczeń kotłowni i magazynu oleju ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923952 2021-01-29
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Montaż monitoringu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904434 2021-01-29
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa proszków gaśniczych i środka pianotwórczego Numer referencyjny: 05/2021/ZP Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszków g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904112 2021-01-29
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie całodobowej usługi w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów budowlanych, sportowych, osób i mienia oraz teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900463 2021-01-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru opartego na systemie ADICOS, zabudowanego na instalacji Biomasa I w Enea Elektrownia Poła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918541 2021-01-29
godz. 10:00
Śląskie 1. NSE/20/01/032 - Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku kotłowni i hali maszyn w ZC Brzeszcze 1 komplet

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7922922 2021-01-29
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg 2/P/2021 Poprawa bezpieczeństwa ppoż. instalacji produkcyjnych Wytwórni Cykloheksanonu z fenolu w formule „pod klucz”. 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929378 2021-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Codzienny dozór i ochrona obiektu oraz mienia Muzeum Regionalnego w Jaworze ul. Klasztorna 6 59-400 Jawor wg harmonogramu: - od po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918207 2021-01-29
godz. 10:16
Podkarpackie 2 Zakup specjalistycznego sprzętu ppoż. dla OSP Turaszówka w ramach zadania budżetu obywatelskiego ,,Ponad Granicami - współpraca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897568 2021-01-29
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w zakresie ładu i porządku oraz ochrony osób i mienia na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899720 2021-01-29
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i instalacja 30 urządzeń rejestrujących wykroczenia NIEstosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900294 2021-01-29
godz. 11:00
Wielkopolskie Ochrona i sprzątanie wynajmowanej powierzchni w budynku przy ul. Chlebowej 4/8 w Poznaniu Numer referencyjny: ZP-373-18/20 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912761 2021-01-29
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920995 2021-01-29
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 1 klatka + 1 mieszkanie w bramie przy ul. Warneńczyka 22 w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921669 2021-01-29
godz. 12:00
Małopolskie „Promowanie włączenia społecznego i aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru rewitalizowanego Gminy Jeleśnia poprzez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929496 2021-01-29
godz. 12:00
Śląskie 1. Kamera VC6210 Nano Tube Protective Mono nr VK002102 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899723 2021-01-29
godz. 13:00
Mazowieckie Dostawa i instalacja 2 systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi ekspresowej S8 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921061 2021-01-29
godz. 13:00
Dolnośląskie Wykonanie w roku 2021 modernizacji instalacji elektrycznej RG WLZ-ty i inst. ppoż. budynków mieszkalnych przy ul. Litewska 30-34, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916014 2021-01-30
godz. 00:00
Śląskie Zlecę windykację należności, Dąbrowa Górnicza Witam . Chce zlecić windykacje należności o wartości powyżej 500k. Dłużnik zamieszku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7876481 2021-01-31
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury, obejmująca czas przygotowań i realizację imprez. II. Opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)