Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8526803 2021-12-09
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych wraz z utrzymaniem całodobowego ruchu cieplnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559736 2021-12-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2022 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565343 2021-12-09
godz. 10:00
Wielkopolskie Część 1: Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Część 2: Konserwacja lokali i budynków komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569226 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego”.2. Zamówienie obejmuje:a) Dostawa i montaż systemu parkingowego zgodnie z poniższą specyfikacją b) Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565632 2021-12-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556409 2021-12-09
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/159/2021 Usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty adaptacyjne dla przyszłych SWC PEC - Gliwice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563354 2021-12-09
godz. 12:00
Wielkopolskie Bieżąca całodobowa obsługa, konserwacja oraz pogotowie techniczne dla nieruchomości położonych w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564027 2021-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu aktywności szkodników i ich monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana świetlówek w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557530 2021-12-10
godz. 00:00
Łódzkie Sporządzenie wyceny nieruchomości polegającej na ustaleniu jej wartości na potrzeby ustalenia w drodze decyzji administracyjnej od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554715 2021-12-10
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen w formie operatów szacunkowych w ramach inwestycji pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549607 2021-12-10
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie prac naprawczych w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Na Załęczu 2 w Krakowie na dz. nr 30 obr. NH-55 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych w budynku adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550151 2021-12-10
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w obiektach budowlanych oraz na terenach zewnętrznych Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558059 2021-12-10
godz. 10:00
Podlaskie Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558071 2021-12-10
godz. 10:00
Podlaskie Usługa usuwania i przechowywania usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t, 7,5 t do 16 t, 16 t

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560167 2021-12-10
godz. 10:00
Śląskie Dostawa, montaż i uruchomienie bezobsługowego systemu parkingowego wraz z oprzyrządowaniem potrzebnym do funkcjonowania systemu oraz modułami zarządzania systemu dla potrzeb Szpitala Powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566694 2021-12-10
godz. 10:00
Opolskie Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568935 2021-12-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Prowadzenie i utrzymanie amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieW zakresie utrzymania obiektu amfite...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555090 2021-12-10
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów,statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5t oraz ich części składowych,urządzeń i rzeczy na potrzeby jedn.Policji garnizonu warmińsko-m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557286 2021-12-10
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556238 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Usługa parkingu cystern kolejowych próżnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565203 2021-12-10
godz. 16:00
Mazowieckie Obsługa biurowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535811 2021-12-13
godz. 09:00
Wielkopolskie Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Numer referencyjny: DZ.DU.341.98.2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562689 2021-12-13
godz. 09:00
Mazowieckie Wycena części nieruchomości wspólnej-strychu, adaptowanego na cele mieszkalne w nieruchomości przy ul. J. Dąbrowskiego 42 w Warsza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559207 2021-12-13
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót ogólnobudowlanych w ramach konserwacji i napraw w budynkach gminnych i będących w posiadaniu Miasta, w budynkach PGM Żyrardów Sp. z o.o., oraz w lokalach Wspólnot Mieszkaniow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565807 2021-12-13
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług konserwatorskich dla Sądu Rejonowego w Żywcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8519984 2021-12-13
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa 80 sztuk parkomatów wraz z montażem, oprogramowaniem kontroli i nadzorowania strefy płatnego parkowania oraz oprogramowaniem windykacyjnym Numer referencyjny: ZPU.271.15.2021 dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535824 2021-12-13
godz. 12:00
Opolskie Zarządzanie NIEruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa Numer referencyjny: BZP.271.46.2021 Zarządzanie NIEruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563023 2021-12-13
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego-wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569126 2021-12-14
godz. 00:00
Śląskie Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8535863 2021-12-14
godz. 09:00
Łódzkie „Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx w podziale na 5 części”. Numer referencyjny: POST/DYS/OLD/GZ/05...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)