Przetargi mieszkaniowe

Rynek mieszkaniowy to ogromny potencjał dla Twojej firmy. W 2015 r. na rynku mieszkaniowym ogłoszono 1944 zamówienia, z czego 345 w województwie mazowieckim, 244 w śląskim oraz 243 w małopolskim. Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowe kontrakty.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
4642345 (brak danych) Ombyggnad centrala reningsverket i Kristianstad, utökad samverkan-partnering. Kristianstads centrala reningsverk (CRV) ska byggas ut för att kunna möta ökad belastning och skärpta reningskra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642343 (brak danych) Hus 3 campus Albano, prefabstomme. Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av prefabstommar för uppförande av; Hus 3, ca 10 000 m² BTA, nybyggnad. Huset är fr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4642339 (brak danych) Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet i partnering. Upphandlingen avser om- och tillbyggnation av Stadsparksbadet i Borås. Stadsparksbadet byggdes 1983 och står nu inför en omfattande renov...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636728 (brak danych) Volymavtal för bostadsprojekt totalentreprenad. I syfte att säkerställa leveranskapacitet de kommande åren genomför MKB denna upphandling uppdelad i åtta (8) anbudsområden och totalt 33 tota...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636727 (brak danych) Nybyggnad av omlastningsterminal etapp 1. Arbetet omfattar uppförande av logisitikcentral med lager. I arbetet ingår uppförande av lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636779 (brak danych) Solskydd. Solskyddsprodukter inklusive montering och demontering:— Leverans av solskydd;— Nyinstallation av beställda produkter;— Rådgivning av produkter, inkl. rådgivning kring barnsäkerhet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4636968 (brak danych) Ny reservoarvolym, Helsingborg. Nytt vattentorn med lågreservoarer i Helsingborg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632710 (brak danych) Kvibergsskolan F-3, Nybyggnad, Utförandeentreprenad (GE). Utförandeentreprenad i form av generalentreprenad för ny grundskola F-3 för 200 elever med mottagningskök och egen skolidrottshall. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632702 (brak danych) Nybyggnation bostäder, Västra Sörse, Varberg. Entreprenaden omfattar nybyggnation av bostäder intill Södra vägen i Varberg. 11 flerbostadshus i 4 till 6 plan tillsammans med 2 underjordiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4632728 (brak danych) Nya Glänningeskolan. Avser nybyggnation av skola åk F – 6 samt idrotthall i Glänninge, Laholms kommun. Samverkansform partnering.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4614554 (brak danych) Ny Simhall Linköping. Lejonfastigheter AB inbjuder härmed till anbudslämnande avseende uppförande av Ny Simhall i Linköping med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaura...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4616950 (brak danych) Kv. Prästen, Kalix. Nybyggnad av flerfamiljshus och carports. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Entreprenaden avser projektering och nybyggnad av flerfamiljshus och carports m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4617553 (brak danych) WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße, Elektroarbeiten, Vergabe-Nr. 1-1000-0441-08. Elektroarbeiten.WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße.Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4602490 (brak danych) WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße, Schlosserarbeiten, Vergabe-Nr. 1-1000-0441-13. Schlosserarbeiten,WE 1000-0441 München, Leberle-/Morigglstraße.Die GWG Städtische Wohnungsgesells...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4606034 (brak danych) Kv Kasernen 1, Total upprustning av fastighet, utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar att genom utförandeentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för upprustn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4606032 (brak danych) Nybyggnad av Bandyhall (väderskydd) Söderhamn. Befintlig bandyplan med läktare rivs och ny bandyhall byggs på samma plats.Åskådarantalet är dimensionerat till 3 500 personer.Ovan entrébyggna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4611863 (brak danych) Ramavtal om nybyggnation bostadslägenheter. Ramavtal om nybyggnation bostadslägenheter.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4594327 (brak danych) Hantverkstjänster – Bygg. AFA.21 Översiktlig information om objektet:Upphandlingen avser Ramavtal gällande Byggnadsarbete.Med Ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4594370 (brak danych) Ramavtal, totalentreprenad bygg. Denna upphandling syftar till att försörja Värmlandstrafik AB med ramavtal totalentreprenad bygg inom egna och förhyrda lokaler.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599837 (brak danych) Tornhagsskolan nybyggnad av flexibel förskola/skola. Objektet avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan.Objektet är beläget i Gottfridsberg Linköping. Den nya byggnaden kommer att ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4599906 (brak danych) Årsentreprenörer 2017. Upphandling av ramavtal för entreprenader avseende värme och sanitet, ventilation, el/tele/data, bygg, tak, golv, glas, storkök, förbränningspannor och målning.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4586780 (brak danych) ROT-renovering Kyrkbyn, etapp 2-4. Nya vatten- och avloppsledningar, nya badrum, nytt ventilationssystem, uppgradering av el m.m. i flerbostadshus. Denna upphandling omfattar 120 lägenheter ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4591341 (brak danych) Modulbostäder på kvarter Kampen. Nybyggnad av modulbostäder på del av kvarter Kampen 25 i Malmö.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4576108 (brak danych) Nybyggnad av bostäder 2. Nybyggnad av 58 lägenheter enligt givet utförande eller totalentreprenörens egna förslag. Beställaren är angelägen om att upprättad budget kan innehållas och prövar ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579252 (brak danych) Nybyggnad av Bobergsskolan, Norra Djurgårdsstaden. Skolan ska byggas för att inrymma 840 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 personal. Sk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579250 (brak danych) Nybyggnation av ca 30 radhus för Brf Kryddhyllan i Gårdsten. Projektet avser nybyggnation av bostäder i radhusform, minst 30 stycken. Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätt samlade i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4579247 (brak danych) Partillebohallen/Åkanten 2. Om- och tillbyggnad av befintlig fastighet ca 11 000 m².52 st. nya lägenheter.Entreprenadform: Partnering.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561509 (brak danych) Badrumsrenovering Landala. Renovering av badrum och byte av stammar i 140 lägenheter med möjlighet till optioner på ytterligare 358 lägenheter. Objektet är beläget på Landalagången och Kapel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4561687 (brak danych) Fastighetstekniska arbeten. Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika yrkesområden som avser underhålls- och reparati...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4567751 (brak danych) Nyproduktion av idrottshall. Nyproduktion av fullstor idrottshall i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden skall uppföras på del av fastigheten Hjorthagen 1:5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)