Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8822060 2022-05-17
godz. 10:00
Małopolskie Kompleksowe usługi prania i dzierżawy bielizny szpitalnej Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/15/22 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8835042 2022-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8838215 2022-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zestawów chirurgicznych, soczewek śródocznych, odzieży medycznej oraz innych wyrobów i produktów medycznych (w tym do użytku na salach operacyjnych, do użytku medycznego i dla gineko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8838262 2022-05-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa 20 autobusów komunikacji miejskiej zasilanych energią elektryczną oraz stacji ładowania Numer referencyjny: BKM-I.271.9.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych aut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841745 2022-05-17
godz. 10:00
Śląskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Numer referencyjny: 4/PN/DEG/WK/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841861 2022-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Numer referencyjny: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848907 2022-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja, serwis, utrzymanie, modernizacje systemów sterowania w PGE Energia Ciepła S.A Oddział nr 1 w Krakowie Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00267/2022 Przedmiotem Zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851575 2022-05-17
godz. 10:00
Śląskie Dostawa tribotesterów do badań zużycia. Znak sprawy: IA1.282.14.2022.EO Numer referencyjny: IA1.282.14.2022.EO 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę tribotesterów do badań zużycia w podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8840883 2022-05-17
godz. 10:00
Pomorskie „Modernizacja ul. Nowowiejskiego w Malborku finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” 1) W skład zamówienia wchodzi m. in : Frezowanie nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8815650 2022-05-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa aparatu ultrasonograficznego 3D klasy premium do badań echokardiograficznych wraz z głowicami Numer referencyjny: I0CZZ000.271.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ult...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870916 2022-05-17
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pustostanów (dawnych bud. mieszkalnych z piwnicami i poddaszami nieużytkowymi) na cele mieszkaniowe z funkcjami techniczno-pomoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8809461 2022-05-17
godz. 10:00
Śląskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Numer referencyjny: DZP.381.013.2022.DWU 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukującyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875330 2022-05-17
godz. 10:00
Podkarpackie Przebudowa drogi gminnej nr 103692 R – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878254 2022-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Tereny inwestycyjne- utworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Końskowola- zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841829 2022-05-17
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/30/PN/6/22 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793242 2022-05-17
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i instalacja: tomografu komputerowego, dwóch myjni do narzędzi oraz komory dezynfekcyjnej do wyposażenia łóżek pacjentów Numer referencyjny: DZ.271.18.2022 Dostawa i instalacja: tomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8871911 2022-05-17
godz. 10:30
Zachodniopomorskie „Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Mielno (km: 298,17 - 300,50)’’ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na sztucznym zasilaniu brzegu morskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841832 2022-05-17
godz. 11:00
Wielkopolskie USŁUGA UBEZPIECZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” Numer referencyjny: SWZ NR 33/2022/Kalisz Przedmiotem zamówienia jest Usługa Ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866993 2022-05-17
godz. 11:00
Podlaskie Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876243 2022-05-17
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana pn.: Remont nawierzchni drogi ekspresowej S-52 od km 12+800 do km 13+200 jezdnia lewa m. Skoczów. Przedmiotowy remont nawierzchni dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878255 2022-05-17
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa i montaż hali pneumatyczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol 1. Przedmiotem niniejszego zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878392 2022-05-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji boi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793287 2022-05-17
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa dw nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem nana etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816047 2022-05-17
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Modernizacja 12 wózków w 4 tramwajach 120NaS (Pesa) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie modern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851730 2022-05-17
godz. 11:30
Łódzkie Modernizacja węzła utleniania ozonem w Stacji Uzdatniania Wody w Tomaszowie Mazowieckim Numer referencyjny: BZZ.2291.4.22 Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Modernizacja węzła utlenian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875825 2022-05-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej wystawy dla Centrum Witelona w formule „zaprojektuj i wykonaj”, w zadaniu „Przebudowa budynku Teatru Letniego w Legnicy dla adaptacji na CKNiE w Legn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8789622 2022-05-17
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja dw nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa dw nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848518 2022-05-18
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Numer referencyjny: 43/2022 Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8825154 2022-05-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego – modernizacja Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Numer referencyjny: ZTM.EZ.3310.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848539 2022-05-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa drukarek laserowych do kasetek histopatologicznych i szkiełek laboratoryjnych oraz wirówki cytologicznej na potrzeby Zakładu Patomorfologii Numer referencyjny: WSZ-EP-13/2022 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)