Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8197107 2021-06-28
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: R-340 Cieplice - modernizacja stacji 220/110kV (wymiana urządzeń 110kV wraz z modernizacją ogrodzenia i oświetlenia) - 48/ZAK01/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208558 2021-06-28
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Zadanie nr 1 - "Przeizolowanie stacji transformatorowych CZCI0175 ul. Sporna i CZCX0145 ul. Boczna w Częstochowie wraz z włączeniem ich w u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209917 2021-06-28
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Nadolice Wielkie dz. 309/881 gm. Czernica I-WR-AI-2005814

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8162251 2021-06-28
godz. 12:00
Śląskie Usługi w zakresie świadczenia napraw i obsługi serwisowej NIEgwarancyjnej kombajnów chodnikowych typu R-130, R-150 produkcji Famur S.A. dla Tauron Wydobycie S.A. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215823 2021-06-28
godz. 13:31
Małopolskie „Sukcesywna dostawa przyrządów pomiarowych”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208850 2021-06-28
godz. 14:00
Śląskie TMA - Serwis wag produkcji Schenck w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Siersza w Trzebini-Badanie r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215510 2021-06-29
godz. 00:00
Małopolskie Realizacja działań BTL o charakterze informacyjnym na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194079 2021-06-29
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywna dostawa stalowych rur przewodowych i instalacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8195852 2021-06-29
godz. 10:00
Małopolskie Koszenie trawy na obiektach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie w latach 2021 – 2023.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197461 2021-06-29
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Przyłączenie do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197462 2021-06-29
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Przyłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej Prochowice zlokalizowanej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208557 2021-06-29
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Zadanie nr 1 - „Przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn CZZ30542 Pilawy ze zmianą lokalizacji oraz z modernizacją linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214361 2021-06-29
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA: WĄŻ SILIKONOWY FI 9x6mm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214362 2021-06-29
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie kalibracji i walidacji systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215826 2021-06-29
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R2415, R2435 - Czerwionka-Leszczyny ul.Kolejowa, Kwiatowa, Dzierżonia, Lipowa, Wyzwolenia, Reja, Gwarków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184266 2021-06-30
godz. 00:00
Śląskie 79/N/AP - Dostawa transformatorów i zespołów transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184462 2021-06-30
godz. 00:00
Małopolskie Obiekty energetyczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211931 2021-06-30
godz. 00:22
Śląskie Dostawa: GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZU-8, PRZEWÓD STEROWNICZY OLFLEX CLASSIC 110 8x1,5mm 1119313 BĘBNOWY, PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY KAT. 80...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8210066 2021-06-30
godz. 08:11
Małopolskie Dostawa zestawów do bezpiecznej obsługi bezpieczników BM dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206077 2021-06-30
godz. 09:00
Małopolskie Zad. 1 Witkowice ul. Widokowa - budowa słupowej stacji tr. nr [BBW50816] wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie budynku mieszkalnego Zad. 2 Witkowice ul.Widokowa - modernizacja si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182849 2021-06-30
godz. 10:00
Śląskie 82/N/RP Dostawa części do elektrowozów dołowych dla TAURON Wydobycie SA- Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Janina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183715 2021-06-30
godz. 10:00
Śląskie 75/N/MNO Dostawa naczyń wyciągowych dla TAURON Wydobycie S.A. – ZG Brzeszcze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208556 2021-06-30
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Zadanie nr 1 - „Demontaż i budowa kontenerowej stacji transformatorowej CZZ50571 „Brzeźnica Stara" wraz z kompleksową modernizacją linii na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8210724 2021-06-30
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA: Części automatyki przemysłowej oraz części do palników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8215822 2021-06-30
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa rozłącznika napowietrznego THO wraz z szafami sterowniczymi dla przebudowy linii napowietrznej 20 kV relacji Piast 4 i 5 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186892 2021-06-30
godz. 11:00
Śląskie 83/N/RP Dostawy części zamiennych do obudów zmechanizowanych dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211301 2021-06-30
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa stacji transformatorowej dla zasilania budynku biurowego w Porębie przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194555 2021-06-30
godz. 13:00
Dolnośląskie Ekspertyza stanu technicznego rurociągów energetycznych na obiektach elektrowni wodnych Tauron Ekoenergia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204109 2021-07-01
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188141 2021-07-01
godz. 09:00
Śląskie 77/N/AS Dostawy zwalniaków elektrohydraulicznych dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)