Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7403368 2020-04-08
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont konstrukcji żelbetowych - budowle przesypowe w ZWK 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404350 2020-04-08
godz. 10:00
Opolskie Odtwarzanie nawierzchni w ramach robót instalacyjnych branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404978 2020-04-08
godz. 10:00
Opolskie Obsługa geodezyjna robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAURON Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409318 2020-04-08
godz. 12:00
Śląskie Dostawa: BRAMA MODBUS 1-PORTOWA TYP MGATE MB3170 do TAURON Wywtwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385061 2020-04-09
godz. 09:00
Śląskie 1 Kompleksowa i sukcesywna dostawa odzieży roboczej pozostałej dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400077 2020-04-09
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwisowanie budynków, obiektów i infrastruktury budowlanej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400603 2020-04-09
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania:Przebudowa odcinków linii średniego napięcia LGU907 i LGU224, budowa powią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404979 2020-04-09
godz. 10:00
Opolskie Wykonywanie przewiertów poziomych w ramach robót instalacyjnych branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403369 2020-04-10
godz. 00:00
Śląskie Dostawa profilometrów laserowych do pomiaru powierzchni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406342 2020-04-10
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont siłowników hydraulicznych fi 140/80 x 1000 - 3 szt. do pomp KOS-1080 w ZW Katowice 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404912 2020-04-14
godz. 00:00
Śląskie Dostawa profilometrów laserowych do pomiaru powierzchni Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nowych, nieregenerowanych, pozbawiony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399279 2020-04-14
godz. 12:00
Małopolskie 1 Część 1: „Montaż klimatyzatorów typu split wraz z ich dostawą u Klientów wskazanych przez TAURON na terenie woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399736 2020-04-15
godz. 10:00
Małopolskie 1 Sukcesywna dostawa sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408907 2020-04-15
godz. 11:00
Małopolskie Zapytanie o informacje "Nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych dla klientów TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391064 2020-04-15
godz. 12:00
Małopolskie 1 Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. oddziału w Wałbrzychu 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402109 2020-04-15
godz. 13:00
Małopolskie Zapytanie o informacje - rozeznanie rynku pn "Dostawa przenośnych klimatyzatorów oraz świadczenie usług prowadzenia magazynu wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407860 2020-04-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont bocznicy kolejowej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408121 2020-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Zapytanie o informacje "Nawiązaniu współpracy w zakresie sprzedaży własnych rozwiązań kompensacji mocy biernej dla klientów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400605 2020-04-17
godz. 12:00
Śląskie 1 44/N/AS Usługa remontu kapitalnego żurawia gąsienicowego typu RDK-160 dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395170 2020-04-20
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Pozyskanie tytułów prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-434 - 21/2020/ZAK2 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395171 2020-04-20
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Pozyskanie tytułów prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-465 - 22/2020/ZAK2 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404640 2020-04-21
godz. 12:00
Śląskie 1 48/N/IC Robota budowlana - Rektyfikacja pionowa budynku dla ZG Janina w TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408123 2020-04-24
godz. 14:00
Małopolskie EW Rożnów - wymiana regulatora obrotów TZ-3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400993 2020-04-29
godz. 10:00
Śląskie Przewóz paliwa produkcyjnego – mułów węglowych transportem samochodowym dla Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400994 2020-04-29
godz. 11:00
Śląskie Przewóz węgla transportem samochodowym dla Tauron Ciepło Sp. z o.o., Rejon Wytwarzania Ciepła: Olkusz, Zawiercie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393511 2020-04-29
godz. 12:00
Małopolskie -- Kryteria ogólne -- -- 0,00 1 Dostawa bezpośrednich liczników 1 i 3 fazowych energii elektrycznej z komunikacją G3-PLC IDIS 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406500 2020-05-05
godz. 12:00
Śląskie Usługi – Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP obejmującego procesy wspomagające dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080677 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie 1 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy 1 Sztuka 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080676 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)