Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7905528 2021-01-27
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 70/ZAK01/2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych Złotniki Lubańskie dz. Nr 374;375;3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901921 2021-01-27
godz. 12:00
Śląskie 1 Zabudowa i modernizacja systemów pomiarów emisji spalin w TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wywarzania Bielsko-Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889222 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie 1 Wywóz i zagospodarownie odpadów z magazynu odpadów, obsługa magazynu odpadów w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895345 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie Dostawy kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02362/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906849 2021-01-28
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV GPZ Sucha - Zembrzyce odgałęzienie Bieńkówka Góra - Etap I rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900909 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie 1 Obsługa laboratoriów w zakresie wynajmu, dzierżawy i konserwacji odzieży roboczej w Oddziałach Departamentu Analiz Chemicznych 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907472 2021-01-28
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV GPZ Sucha - Zembrzyce odgałęzienie Bieńkówka Góra Etap I

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895337 2021-01-28
godz. 12:00
Śląskie Dostawy klejów uszczelniająco-wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach górniczych dla Tauron

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880103 2021-01-29
godz. 11:00
Małopolskie Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów zasilania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895344 2021-01-29
godz. 12:00
Śląskie Dostawy rozdzielni średniego napięcia wraz z zabudową i uruchomieniem na dole kopalni w Tauron Wydobycie S.A. – Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897632 2021-01-29
godz. 12:00
Śląskie Dostawy taśm przenośnikowych na potrzeby spółek grupy Tauron Wartość bez VAT: 21 833 000.00 PLN Cześć nr 1 zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7828687 2021-01-31
godz. 15:00
Śląskie 1 Informacja o planowanych wybranych postępowaniach zakupowych TAURON Ciepło na 2021 rok. 1 Komplet 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895310 2021-02-01
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej 10, 12 i 16 w Chorzowie Numer referencyjny: 2020/T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904361 2021-02-02
godz. 09:00
Małopolskie Usługa wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej na terenie działania TAURON Dystrybucja P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900406 2021-02-03
godz. 12:00
Małopolskie Wdrożenie aplikacji wspierającej proces przyłączania w Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878843 2021-02-04
godz. 10:00
Małopolskie 1 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rożnów (zaprojektuj i wybuduj) 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906850 2021-02-04
godz. 10:00
Małopolskie Zadanie 1 Przebudowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV GPZ Sucha – Stryszawa odgałęzienie Hucisko - Ośrodek – Etap I; Zadanie 2 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7907473 2021-02-04
godz. 10:00
Śląskie Zadanie 1 Przebudowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV GPZ Sucha – Stryszawa odgałęzienie Hucisko - Ośrodek – Etap I; Zadanie 2 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895323 2021-02-04
godz. 12:00
Śląskie Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności oraz urządzeń zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900410 2021-02-04
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa złączy kablowych SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02647/S Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900399 2021-02-04
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i wymiana transformatorów olejowych WN/SN, trójfazowych z regulacją napięcia pod obciążeniem, w wykonaniu napowietrznym Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897675 2021-02-05
godz. 12:00
Śląskie Remont wraz z modernizacją kotła CFB oraz remont podgrzewacza powietrza Numer referencyjny: 2020/TC/TC/02195/S Remont wraz z moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900393 2021-02-05
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa transformatorów SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02625/S Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900364 2021-02-08
godz. 10:00
Dolnośląskie ZAK4/149/20 Przebudowa dwutorowej linii 110 kV S-208 i S-293 na linie jednotorowe, napowietrzną i kablową od GPZ Ząbkowice do słup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900446 2021-02-08
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900394 2021-02-08
godz. 12:00
Małopolskie Rozbudowa systemu łączności dyspozytorskiej Tetra na obszar Tauron Dystrybucja S.A. na Oddziały: w Tarnowie, w Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895335 2021-02-09
godz. 12:00
Śląskie Sukcesywne dostawy preizolowanych elementów infrastruktury ciepłowniczej z rurą przewodową ze stali Numer referencyjny: 2020/TC/TC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900426 2021-02-09
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900407 2021-02-09
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/026...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885762 2021-02-10
godz. 11:00
Śląskie Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów zasilania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)