Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7573783 2020-07-14
godz. 11:00
Dolnośląskie 1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z ułożeniem linii kablowej przy ul. Słowackiego w Świebodzicach - tryb Zaprojektuj – Wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525943 2020-07-14
godz. 12:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. 21 Listopada 2 w Czeladzi Numer referencyjny: 2020/TC/TC/0106...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553339 2020-07-14
godz. 14:00
Śląskie 1 Modernizacja instalacji podawania kamienia wapiennego do kotła fluidalnego OFz-425 nr 1 w TAURON Wytwarzanie Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553141 2020-07-15
godz. 10:00
Śląskie 1 Modernizacja istniejącego systemu AMS połączona z jego rozbudową o pomiar NH3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573786 2020-07-15
godz. 10:00
Śląskie BADANIE RYNKU_Dostawa rur kotłowych w gatunku 18G2A b/sz dla TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551726 2020-07-15
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. 1 Dostawa obuwia zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563696 2020-07-15
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 EW Rożnów - wymiana regulatorów obrotów TZ 1 - 4 - projekt 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563880 2020-07-15
godz. 13:00
Śląskie 1 Usługa przygotowania i dostarczenia gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie dla TAURON

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565054 2020-07-15
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 EW Rożnów - wymiana wyłączników 110kV, zabezpieczeń blokowych, zabezpieczeń transformatora potrzeb własnych T- 8 wraz z pracami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567500 2020-07-15
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Prowadzenie zadań eksploatacyjnych i inwestycyjno-remontowych oraz doradztwo techniczne w zakresie obiektów budowlanych i hydrot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563881 2020-07-16
godz. 09:30
Śląskie Kompleksowa i sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla potrzeb Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.Dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567501 2020-07-16
godz. 10:00
Śląskie 1 Czyszczenie komór osadnika żużla (drenażowej, wodnej i ssawnej) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Oddział El...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571297 2020-07-17
godz. 09:00
Śląskie 1 Czechowice-Dziedzice ul. Junacka, budowa linii kablowej nN, wymiana rozdzielnicy nN - przyłączenie zakładu produkcyjnego 1 Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573418 2020-07-17
godz. 09:00
Śląskie 1 Remont budynku pompowni głównej w Zakładzie Wytwarzania Tychy 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7571298 2020-07-17
godz. 10:00
Śląskie 1 Kompleksowa i sukcesywna dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573417 2020-07-17
godz. 10:00
Śląskie 1 Wykonanie analizy możliwości realizacji instalacji spalania mułów w kotle bloku BC50 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547353 2020-07-17
godz. 12:00
Śląskie 98 N PR Dostawa wałków skrętnych do kombajnów ścianowych dla TAURON Wydobycie S.A. 1 cz.1 – kombajn Famur FS 400...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555395 2020-07-17
godz. 12:00
Śląskie 95/N/KK - Dostawa podciągników i wciągników ręcznych dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Część 1: Dostawa podciągników z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573787 2020-07-20
godz. 09:00
Śląskie 1 Kompleksowa i sukcesywna dostawa osprzętu do sieci kablowej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573416 2020-07-20
godz. 10:00
Śląskie 1 Modernizacja rozdzielnic 0BLC (Rozdzielnia Zmiękczalni) oraz 0BLC00GA001 (Rozdzielnia Oświetleniowa) w Zakładzie Wytwarzania Tyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569982 2020-07-20
godz. 12:00
Małopolskie 1 Techniczna obsługa nieruchomości w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565631 2020-07-21
godz. 00:00
Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565678 2020-07-21
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557704 2020-07-21
godz. 12:00
Śląskie 99/N/MNI Dostawa części zamiennych do wirówek górniczych dla TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski oraz ZG Janina 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572679 2020-07-22
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 8\ZAK01\2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych: Zgorzelec ul. Słowiańska dz. Nr 11/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568198 2020-07-23
godz. 12:00
Małopolskie 1 Zakup plomb z tworzywa sztucznego do plombowania liczników energii elektrycznej oraz innych elementów układów pomiarowych 1 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568199 2020-07-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa i uruchomienie komputerowego systemu nadzoru w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji rurociągowych pracujących w wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568544 2020-07-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa i uruchomienie komputerowych systemów diagnostycznych dla części elektrycznej inst. przemysłowej obejmującej transformator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568545 2020-07-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa i uruchomienie komputerowego układu wykrywania nieszczelności kotła bloku nr 10 w Elektrowni Łagisza dla celów projektu ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565053 2020-07-31
godz. 10:00
Śląskie 1 Przegląd, konserwacja i serwis systemów SOT (Systemy Ochrony Technicznej) dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)