Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7715010 2020-10-05
godz. 11:00
Śląskie 1 Wykonanie dokumentacji dla zadania „Modernizacji linii 110kV Halemba – Łaziska 1, 2 z odczepami do SE Huta Łaziska i SE Bujaków ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716908 2020-10-05
godz. 11:00
Śląskie 1 Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji G178 – Gliwice ul. Rodzinna wraz z infrastrukturą oświetleniową 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691447 2020-10-05
godz. 12:00
Śląskie 1 149/N/MNO - "Usługi regeneracji taśm przenośnikowych dla TAURON Wydobycie S.A." 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694297 2020-10-05
godz. 12:00
Śląskie 1 Remont palników pyłowych i mazutowych, skrzyń palnikowych, przypalnikowych skrzyń powietrza, instalacji powietrza rdzeniowego, i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716915 2020-10-05
godz. 12:00
Śląskie 1 Sukcesywna dostawa rękawic roboczych i ochronnych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716916 2020-10-06
godz. 09:00
Dolnośląskie 1 Budowa, modernizacja zasilania gwarantowanego 48V DC/230V AC 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698555 2020-10-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis spycharek gąsienicowych i ładowarek kołowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702691 2020-10-06
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 2 zadań: Modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie Regionu Głogów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705726 2020-10-06
godz. 10:00
Śląskie 1 Sukcesywne dostawy armatury wodno-kanalizacyjnej 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716130 2020-10-06
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Dostawa stanowiska słupowego SN 20 kV na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 99/2020/ZAK2 1 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703979 2020-10-06
godz. 12:00
Śląskie 1 157/N/AS Dostawy elementów trasy kolejki podwieszanej dla TAURON Wydobycie SA 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711028 2020-10-06
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Przebudowa (modernizacja) oświetlenia przy ulicy Morcinka w Toszku 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708473 2020-10-07
godz. 09:00
Śląskie Badanie rynku - Budowa linii kablowej 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV w celu przyłączenia farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach – Dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713897 2020-10-07
godz. 10:00
Śląskie 1 Serwis powłok antyerozyjnych kotłów nr 1 i 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710663 2020-10-07
godz. 14:00
Dolnośląskie 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gilowice – wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712698 2020-10-08
godz. 09:00
Śląskie 1 GPZ Żywiec - Moszczanica i GPZ Andrychów - Rzyki, Kocierz i Rzyki, powiązanie ciągów SN (odg. Kocierz Walaski 4 z odg. Rzyki Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716917 2020-10-08
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 37/2020/ZAK01 - Modernizacja systemu teletransmisyjnego 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699072 2020-10-08
godz. 12:00
Śląskie 1 155/N/KK - Dostawy górniczych lamp nahełmnych dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707693 2020-10-08
godz. 12:00
Śląskie 1 159/N/MNO Dostawa palet drewnianych dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Sobieski 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709864 2020-10-09
godz. 09:00
Małopolskie 1 1 Usługa odczytu liczników energii elektrycznej na terenie działania TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. Obsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710664 2020-10-09
godz. 10:00
Śląskie 1 Bieżące przeglądy i usuwanie usterek układów do pomiarów fizykochemicznych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716922 2020-10-09
godz. 10:00
Śląskie 1 Zabudowa próbopobieraka spełniającego wymagania normy PN-G-04502:2014-11 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716921 2020-10-09
godz. 10:00
Śląskie 1 Świadczenie usług w zakresie obsługi i prac konserwacyjno - czyszczeniowych w systemie ruchu ciągłego urządzeń nawęglania w

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705727 2020-10-09
godz. 12:00
Śląskie 153/N/MNI Dostawy rozjazdów, zwrotników, urządzeń zabezpieczających do podziemnych wyrobisk górniczych dla TAURON...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713470 2020-10-09
godz. 12:00
Śląskie 1 Wymiana rurociągu ppoż. w tunelu przenośnika taśmowego TP1 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716919 2020-10-09
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Eksploatacja Infrastruktury Technicznej Farm Wiatrowych Zagórze, Marszewo, Wicko i Lipniki 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712691 2020-10-12
godz. 08:00
Małopolskie 1 Budowa złącza kablowego ZKSN 15kV ze zdalnym sterowaniem w otoczeniu stacji transformatorowej KRK44289 w miejscowości Balice ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7712692 2020-10-12
godz. 08:00
Małopolskie 1 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej placu budowy: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716918 2020-10-12
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Wymiana klimatyzatorów KZ JG/001393/19 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684215 2020-10-12
godz. 12:00
Śląskie Dostawa – modernizacja rozdzielni 6kV dla Tauron Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski Numer referencyjny: 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)