Przetargi PKP Cargo

To największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2015 r. spółka ogłosiła ponad 500 zamówień m.in. z branż: maszyny, sprzet i urządzenia, budowlana - remonty i wykończenia oraz komputery i informatyka. Zapoznaj się z przetargami PKP Cargo i monitoruj je na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7900136 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw spalinowych serii SM42 typ 6D

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900085 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów "PKP Intercity" S.A. na posterunkach Bie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900421 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity S.A.” Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900418 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 2 lokomotyw spalinowych serii SM42 typ 6D Numer referencyjny: 20/WNP-0067...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928138 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa ręczników bawełnianych frotte na potrzeby Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku w 2021 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929293 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa szyb i luster wraz z usługą cięcia, szlifowania, matowania i wiercenia otworów w lustrach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929296 2021-01-28
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920725 2021-01-29
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa nowych oryginalnych części zamiennych do zmodernizowanych lokomotyw serii ST44Ks z silnikiem spalinowym 12CzN26/26, lokomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900433 2021-01-29
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T” w ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925194 2021-01-29
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych polegających na regeneracji szyn, rozjazdów i skrzyżowań torów bezpośrednio w torach linii kolejowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929294 2021-01-29
godz. 10:00
Mazowieckie Naprawa, konserwacja i czyszczenie komputerów, drukarek oraz zasilaczy awaryjnych UPS na posterunkach ruchu dla Zakładu Linii Kole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924583 2021-01-29
godz. 14:00
Śląskie DB Cargo Polska S.A. Ogłasza postępowanie sprzedażowe zestawów kołowych dlo lokomotyw elektycznych 3E-100

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923220 2021-01-29
godz. 14:00
Śląskie Zapytanie ofertowe na naprawę p4 wózków motorowych WM15A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928431 2021-01-29
godz. 14:00
Śląskie „Odbiór odpadów komunalnych dla Infra Silesia S.A. przez odbiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej miasta R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926674 2021-02-01
godz. 12:00
Mazowieckie Sukcesywne dostawy papieru ksero formatu A4 i A3 oraz pozostałych rodzajów papieru do urządzeń drukujących dla Grupy Zakupowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923015 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie odzież robocza 2021-2022 dostawa odzieży roboczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929295 2021-02-02
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie sieci przeciwpożarowej na st. Biała Podlaska Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7874158 2021-02-02
godz. 11:30
Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia taboru kolejowego „PKP Intercity” S.A. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900414 2021-02-03
godz. 10:00
Mazowieckie Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908458 2021-02-03
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 na pojazdach ezt serii EN57 nr 973, EN57 nr 1827, EN71 nr 042 Numer referencyjny: SKMMU.08...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915393 2021-02-04
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908404 2021-02-08
godz. 10:00
Mazowieckie Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924587 2021-02-08
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie usługi dozorowania infrastruktury kolejowej na terenie Zakładu Północnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908396 2021-02-09
godz. 11:00
Mazowieckie Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900442 2021-02-10
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie napraw pojazdów kolejowych z zakresu poziomu utrzymania P4 i P5 w 2021 r. Numer referencyjny: 0661/IZ14GM/24580/06446/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908397 2021-02-15
godz. 10:00
Pomorskie Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919963 2021-02-15
godz. 11:00
Mazowieckie Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A. 1. Dostawa do Zamawiają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924895 2021-02-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa elektrycznych lokomotyw wielosyst. i usługi utrzymania Numer referencyjny: WNZ-014195 1.Dostawa fabrycznie nowych, 5 sztuk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895363 2021-02-23
godz. 11:30
Mazowieckie Udzielenie na zlecenie „PKP Intercity” S.A. gwarancji bankowych zabezpieczających wierzytelności Europejskiego Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)