Przetargi dla wojska (wojskowe)

Monitoruj przetargi wojskowe - to ponad 10 tys. zamówień rocznie (dane za 2015 r.) m.in. z branż: maszyny i sprzęt (1195 zamówień), medyczna (1449) oraz budowlana - remonty i wykończenia (878) - nie przegap okazji na pozyskanie nowych zleceń!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8207707 2021-06-25
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu 53/PTW/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8217628 2021-06-25
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 81/U/MED/2021 Przegląd i konserwacja - sprzęt laboratoryjny - Dmuchawa Proflow PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dmuchawa Proflow 2SC-160...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186990 2021-06-25
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Dostawa i wdrożenie systemu planowania czasu pracy DZP.2612.8.2021 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00085005/01 z dnia: 2021-06-16 3....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211007 2021-06-25
godz. 09:30
Dolnośląskie 360/25/ZP/2021 Legalizacja zaworów WW stacji paliw, legalizacja sond pomiarowych, legalizacja dystrybutorów paliw. PRZEDMIOT POST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211013 2021-06-25
godz. 09:30
Pomorskie Usług konserwacji urządzeń klimatyzujących w budynkach na terenie administrowanych kompleksów wojskowych. PRZEDM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173303 2021-06-25
godz. 10:00
Małopolskie Remont pomieszczeń i dachu budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych i łazienek o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173302 2021-06-25
godz. 10:00
Małopolskie Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie Część 1 Remont izolacji pionowej II etap oraz remont kanalizacji w budynku nr 2 na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187302 2021-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Część 1 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont węzłów sanitarnych i pomieszczeń w budynku nr 91 w kompleksie wojskowym w Nisku przy ul. Sandomierskiej 20. 2. Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188289 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Położnictwa i Ginekologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192094 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: • udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Ortopedii i Traumatologii n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8191556 2021-06-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Naprawa konserwacyjna kontenerowego zestawu stołówkowo-kuchennego KZSK150-/300 1. Przedmiotem zamówienia jest Naprawa konserwacyjna kontenerowego zestawu stołówkowo--kuchennego KZSK150-/300...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207270 2021-06-25
godz. 10:00
Lubelskie ZP/ZO/17/2021 Usługa wykonania obowiązkowych Przeglądów Konserwacyjnych i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego będących na ew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208221 2021-06-25
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem” Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Dostawę fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B przystosowanego do transportu mak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213586 2021-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214510 2021-06-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektu technicznego i wybudowanie fundamentu pod podnośnik hydrauliczny 2 kolumnowy ZPF500 o udźwigu 5 ton w kompleksi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201571 2021-06-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa środków do utrzymania higieny, ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjnych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju Część 1 PA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8196702 2021-06-25
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa sprzętu na potrzeby Zakładu Patomorfologii Część 1 ˜System do automatycznego barwienia IHC z zaklejarka – 1 kpl Część 2 ˜Mikrotom rotacyjny z łaźnią wodna – 1 kpl. Część 3 ˜Cy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201342 2021-06-25
godz. 10:30
Małopolskie ˜1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do 35 WOG w Rząsce k./Krakowa”.Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych obejmuje wykonanie kubków, smyczy, art...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213011 2021-06-25
godz. 10:30
Dolnośląskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz stojaków do pomp infuzyjnych należy załączyć wypełniony for...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8158317 2021-06-25
godz. 11:00
Świętokrzyskie Dzierżawa powierzchni z przeznaczeniem do zainstalowania, uruchomienia i funkcjonowania systemu odbioru programów RTV w pokojach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184444 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie „Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie”. Etap 2 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184445 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki – etap 2 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń i korytarzy oraz piwn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211559 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - udzielania świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych pełnienie dyżu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212385 2021-06-25
godz. 11:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie: Część 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212738 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8219226 2021-06-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 65/D/MED/2021 Zakup - produkty medyczne PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przewód ekg 12-odprowadzeniowy do defibrylatora zoll e-series -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8221958 2021-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa kabli - z podziałem na części

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8204990 2021-06-25
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok w ramach RPO WM 2014 - 2020 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych polegająca na wykonaniu kalendarzy na 2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211224 2021-06-25
godz. 12:00
Mazowieckie Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia konferencyjnego pn. 11. (e)Forum Rozwoju Mazowsza

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213583 2021-06-25
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziałach/ komórkach organizacyjnych Szpitala: w Poradni Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)