Przetargi dla wojska (wojskowe)

Monitoruj przetargi wojskowe - to ponad 10 tys. zamówień rocznie (dane za 2015 r.) m.in. z branż: maszyny i sprzęt (1195 zamówień), medyczna (1449) oraz budowlana - remonty i wykończenia (878) - nie przegap okazji na pozyskanie nowych zleceń!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7508091 2020-06-03
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa antyseptyków i środka do dekontaminacji osób, których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502288 2020-06-03
godz. 13:00
Mazowieckie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem w budynku nr 334 w kompleksie wojskowym w Twierdza Modlin i w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505627 2020-06-03
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Naprawa wentylatora w wyciągu radiochemicznym - komora z laminarnym przepływem powietrza sn: 2013120028 firmy VEENSTRA HOLANDIA.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492359 2020-06-04
godz. 07:00
Podkarpackie „Konserwacja łazienki w budynku nr 25- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu” Numer referencyjny: Zp21/20 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492340 2020-06-04
godz. 07:00
Podkarpackie „Konserwacja i naprawa kostki brukowej przy kapliczce, CPdMZ Kielce” Numer referencyjny: Zp22/2020 „Konserwacja i naprawa kostki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504002 2020-06-04
godz. 08:00
Podkarpackie „Wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisowania wymiennikowni i kotłowni gazowych w kompleksach administrowanych przez SOI w Sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503989 2020-06-04
godz. 08:00
Podkarpackie „Serwisowanie klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495536 2020-06-04
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Usługa pozbawienia cech użytkowych sprzętu wojskowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506560 2020-06-04
godz. 08:45
Mazowieckie Zakup i dostawa klimatyzatorów przenośnych oraz wentylatorów Numer referencyjny: 28/20 1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461261 2020-06-04
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu obejmującym woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461233 2020-06-04
godz. 09:00
Łódzkie Usługa przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami dla USK im. WAM-CSW w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488457 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489379 2020-06-04
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501927 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa szczepionek do Punktu Szczepień w Przychodni Lekarsiej WAT SPZOZ. Numer referencyjny: ZP 2/2020 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7501696 2020-06-04
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie nasadzeń zieleni w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147 Numer referencyjny: DZP-OB.2610.264.2020 1. Zakres usługi obejmuje nasad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476715 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienia ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484080 2020-06-04
godz. 09:00
Śląskie 4WOG 1200.2712.45.2020 Roboty budowlane w podziale na 5 zadań Numer referencyjny: 4WOG 1200.2712.45.2020 Przedmiotem zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503939 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa Mikroskopu badawczego odwróconego z wyposażeniem Numer referencyjny: PN/58/WZP/20 – 55/ZP/20 Mikroskop badawczy odwrócony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500998 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie nasadzeń zieleni w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503454 2020-06-04
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa Mikroskopu badawczego odwróconego z wyposażeniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506993 2020-06-04
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa konserw mięsnych oraz konserw rybnych z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1-dostawa konserw mięsnych, Zadanie nr 2-dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461209 2020-06-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów biurowych Numer referencyjny: SZKOL/227/2020 Zadanie nr 1Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481336 2020-06-04
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Remont sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie kompleksu wojskowego w Bielkowie, gm. Kobylanka Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492218 2020-06-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Roboty budowlane w kompleksie 2987 w Żaganiu Numer referencyjny: 36/PN/2020 Roboty budowlane w kompleksie 2987 w Żaganiu z podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498495 2020-06-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kart sieciowych, modułów SFP, przewodów sieciowych, kluczy U2F oraz narzędzi i akcesoriów teleinformatycznych z podziałem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496394 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, wzorców, pożywek, podłóż, testów mikrobiologicznych, surowic diagnostycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496417 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług serwisowych pojazdów służbowych SKW Numer referencyjny: ZP-12-SKW-2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506553 2020-06-04
godz. 10:00
Wielkopolskie 13/20 Dostawa testów i odczynników do laboratorium wraz z dzierżawą analizatora immunoenzymatycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496418 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Na zakup i dostawę akumulatorów, akcesoriów i materiałów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508089 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych, których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)