Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5236126 2020-03-26 Wielkopolskie Budowa ulicy Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Łyżwiarskiej i Pływackiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy – Etap I ul. Regat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236129 2020-03-26 Mazowieckie Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami MUNDO Sp .o.o. w Lubinie. Numer referencyjny (jeże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236130 2020-03-26 Dolnośląskie Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina, ul. Gimnazjalna, Księżycowa Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236131 2020-03-26 Pomorskie Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236136 2020-03-26 Dolnośląskie Letnie utrzymanie gminnych dróg, chodników, przejść, placów i parkingów oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Bogusz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236137 2020-03-26 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SPZOZ we Włodawie na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236144 2020-03-26 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 060133C Łęg do drogi powiatowej nr 1620C od km 0 + 000 do km 0 + 278 km Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236147 2020-03-26 Mazowieckie „DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CRZPU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236148 2020-03-26 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236149 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie Budowa instalacji higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Jabłowie Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów linii techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236163 2020-03-26 Śląskie Utrzymanie czystości w budynkach biurowo-laboratoryjnych, halach technologicznych i magazynach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236164 2020-03-26 Dolnośląskie „Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych”(pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236166 2020-03-26 Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą w Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236343 2020-03-26 Warmińsko-Mazurskie Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236168 2020-03-26 Mazowieckie Świadczenie usługi chmurowej w modelu IaaS Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDGwzp-261/3/2020/DL

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236173 2020-03-26 Mazowieckie Usługi pralnicze dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP4/2020 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP4/2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236175 2020-03-26 Budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb nowej Szkółki Leśnej Łąkorz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): S.270.1.3.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236176 2020-03-26 Mazowieckie BUDOWA UL. ZŁOTEJ JESIENI, UL. JUTRZENKI, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z UL. JANA PAWŁA II I WYCINKĄ DRZEW W RAMACH BUDOWY UL. MARMURO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236177 2020-03-26 Mazowieckie Dostawa urządzenia do badania właściwości mechanicznych w nanoskali dla WIMiR - KC-zp.272-830/19 Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236179 2020-03-26 Wielkopolskie „Budowa podwójnej kancelarii leśnictwa Laskowice i Jedliniec wraz z zagospodarowaniem terenu w Gozdnicy, ul. Zielona (dz. ewidenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236185 2020-03-26 Wielkopolskie Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa Sali Gimnastycznej w Orzeszkowie-budynek demonstracyjny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236196 2020-03-26 Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skokowa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236204 2020-03-26 Małopolskie Dostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN 11/2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236212 2020-03-26 Usługa wywozu i unieszkodliwienia odpadów z terenu Zakładu Karnego w Grabalinie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Dkw.2232...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236217 2020-03-26 Wielkopolskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Jerka od km 26+992 do km 27+440 Numer referencyjny (jeżeli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236228 2020-03-26 Dolnośląskie Budowa dróg rowerowych w al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu: „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – eta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236232 2020-03-26 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.5.2020.BZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „ROZBUDOWA Z PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236234 2020-03-26 Ubezpieczenie mienia Szpitali Tczewskich S.A. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV 6651540...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236252 2020-03-26 Mazowieckie Sprzątanie budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie oraz kwater internatowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2/PN/20 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5236257 2020-03-26 Małopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/3/2020 Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa 1.2 Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)