Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
5330197 2020-07-13 Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Słupcy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPZOZ/ZP/PN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330203 2020-07-13 Dolnośląskie „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Koszarka w Wałbrzychu” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330205 2020-07-13 Wykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i reda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330208 2020-07-13 Mazowieckie Wykonanie/remont ogrodzeń z bramami, przepustów, przejazdów rolkowych, wiat, wyposażenia do zagród, infrastruktury dla turystów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330215 2020-07-13 Małopolskie Dostawa materiałów zużywalnych realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” współfinansowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330217 2020-07-13 Lubelskie Przebudowa drogi gminnej Nr 110906L (ul. Górna) w miejscowości Łabunie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.2020 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330220 2020-07-13 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P.370.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stuln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330221 2020-07-13 Śląskie ”Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330227 2020-07-13 Mazowieckie „Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie” Numer referencyjny (jeżeli dot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330229 2020-07-13 Świętokrzyskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AZP.25.3.8.2020 1) Przedmiotem zamówienia są prace budowlane obejmujące konserwację zewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330236 2020-07-13 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 22/ZPN/20 Dostęp do nowych wersji oraz realizacja opieki serwisowej w zakresie eksploata...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330244 2020-07-13 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.272.1.29.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330255 2020-07-13 Przebudowa komory rozdziału wody zbiorników wody pitnej z rurociągami technologicznymi oraz wymianą rurociągu wody czystej Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330258 2020-07-13 Łódzkie Remont gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościnna. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.6.2020 2.1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330264 2020-07-13 Śląskie „Modernizacja pól odpływowych w rozdzielni głównej 6 kV R-1 dla SRK S.A. KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330265 2020-07-13 Lubelskie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 110904L w miejscowości Ruszów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330268 2020-07-13 Mazowieckie OBSŁUGA KASOWA PŁYWALNI „WODNE PIASKI” PRZY UL. PIASKOWEJ 1A W LEGIONOWIE ORAZ LODOWISKA MIEJSKIEGO „LODOWA ARENA” PRZY UL. PARKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330273 2020-07-13 Przebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330275 2020-07-13 Śląskie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwardoniu”. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330293 2020-07-13 Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Sompolno m. Radziejów ul. Kruszwicka od km 0+015 do km 0+818, dł. 0,803 km Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330295 2020-07-13 Lubelskie Wykonanie izolacji pionowej ściany północnej i odnowa pomieszczeń podpiwniczenia budynku szkoły podstawowej w Łabuniach Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330296 2020-07-13 Dolnośląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GG.272.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych i kartograficzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330297 2020-07-13 Mazowieckie Budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street warkout przy ZS Nr 2 w Garwolinie w ramach zadania: Budowa i remont infrastrukt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330300 2020-07-13 Wielkopolskie Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Zaniemyśl w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330301 2020-07-13 Śląskie Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330304 2020-07-13 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330308 2020-07-13 Kujawsko-Pomorskie Remont toalet w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330311 2020-07-13 Dolnośląskie Likwidacja dzikich wysypisk rekultywacja gruntów Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IM.RZP.271.6.1.7.2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330316 2020-07-13 Małopolskie Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska przy drodze wojewódzkiej nr 969 odc. 090 km 3+250 – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

5330319 2020-07-13 Śląskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRS.271.2.3.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)