Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846222 2020-04-01 Śląskie
Budowa chodników w ciągach dróg powiatow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846237 2020-04-01 Dolnośląskie
Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846238 2020-04-01 Dolnośląskie
Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846239 2020-04-01 Dolnośląskie
Diagnostyka infrastruktury kolejowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846240 2020-04-01 Dolnośląskie
Serwis i diagnostyka urządzeń samoczynne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846241 2020-04-01 Dolnośląskie
Koncepcja budowy mijanki na linii kolejo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846242 2020-04-01 Dolnośląskie
Bieżące utrzymanie i konserwacja infrast...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846243 2020-04-01 Dolnośląskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846244 2020-04-01 Dolnośląskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846245 2020-04-01 Dolnośląskie
Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846246 2020-04-01 Dolnośląskie
Remont drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Że...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846248 2020-04-01 Podlaskie
Zakup wraz z dostawą aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846249 2020-04-01 Podlaskie
Zakup wraz z dostawą aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846250 2020-04-01 Podlaskie
Dostawa odczynników oraz dzierżawa apara...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846251 2020-04-01 Podlaskie
Zakup wraz z dostawą artykułów medycznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846252 2020-04-01 Podlaskie
Usługa w zakresie konserwacji i przegląd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846253 2020-04-01 Podlaskie
Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846264 2020-04-01 Wielkopolskie
 Budowa składowiska odpadów niebezpieczn...
846263 2020-04-01 Pomorskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
846262 2020-04-01 Mazowieckie
 Budowa centrum DOKA Polska przy ul. Szk...
846261 2020-04-01 Mazowieckie
 Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych,...
846265 2020-04-01 Wielkopolskie
Dostawa urządzeń i aparatury medycznej D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846260 2020-04-01 Mazowieckie
 Instalacja do naziemnego magazynowania ...
846266 2020-04-01 Wielkopolskie
Myjnie endoskopowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846267 2020-04-01 Wielkopolskie
Ssaki akumulatorowe i sieciowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846268 2020-04-01 Wielkopolskie
Myjki dezynfektory
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846269 2020-04-01 Wielkopolskie
Modernizacja podjazdu dla karetek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846057 2020-04-01 Wielkopolskie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846259 2020-04-01 Małopolskie
 Decyzja -z miana decyzji Wójta Gminy Pr...
846258 2020-04-01 Świętokrzyskie
 „Wydobywanie kopaliny pospolitej (piask...