Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
773213 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773215 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773217 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773218 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773219 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773190 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773221 2018-12-28 Łódzkie
Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773224 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773226 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773228 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773229 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773230 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773231 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773223 2018-12-28 Łódzkie
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773238 2018-12-28 Łódzkie
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773237 2018-12-28 Łódzkie
Działanie X.2 Rozwój pracowników i przed...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773236 2018-12-28 Łódzkie
Działanie X.2 Rozwój pracowników i przed...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773235 2018-12-28 Łódzkie
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773234 2018-12-28 Łódzkie
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773232 2018-12-28 Łódzkie
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773241 2018-12-28 Łódzkie
Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773240 2018-12-28 Łódzkie
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773244 2018-12-28 Łódzkie
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773249 2018-12-28 Łódzkie
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773251 2018-12-28 Łódzkie
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773252 2018-12-28 Łódzkie
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773257 2018-12-28 Łódzkie
Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773258 2018-12-28 Łódzkie
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Podd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773899 2018-12-28 Łódzkie
Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
773900 2018-12-28 Łódzkie
Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu