Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846665 2020-04-02 Opolskie
Wdrożenie procesu informatyzacji firmy P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846445 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony osobistej, środków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846448 2020-04-01 Łódzkie
Zakup sprzętu medycznego i środków ochro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846450 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony indywidualnej oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846446 2020-04-01 Łódzkie
Zakup sprzętu medycznego do dezaktywacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846451 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony osobistej oraz spr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846586 2020-04-01 Opolskie
Modernizacja energetyczna budynku Public...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846587 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846588 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku urzędu gminy i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846589 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku Powiatowego Ur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846590 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846591 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku Publicznej Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846592 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku starego kina S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846593 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynku Publicznej Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846594 2020-04-01 Opolskie
Termomodernizacja budynków oświatowych G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845976 2020-03-31 Podkarpackie
Prace remontowo-konserwatorskie dachu bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845977 2020-03-31 Dolnośląskie
Remont elewacji budynku cerkwi wraz z ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845979 2020-03-31 Łódzkie
Wymiana pokrycia wieży kościelnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845980 2020-03-31 Podkarpackie
Prace konserwatorskie polichromii ścienn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845981 2020-03-31 Mazowieckie
Wymiana instalacji elektrycznej i odgrom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845982 2020-03-31 Dolnośląskie
Remont konstrukcji wieży kościoła
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845983 2020-03-31 Podkarpackie
Prace remontowo-konserwatorskie kościoła
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845984 2020-03-31 Podlaskie
Remont i wymiana okien w kościele
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845985 2020-03-31 Podkarpackie
Konserwacja elewacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845986 2020-03-31 Podlaskie
Remont instalacji elektrycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845987 2020-03-31 Wielkopolskie
Remont konstrukcji dachu kościoła
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846005 2020-03-31 Lubelskie
Wymiana stalowej ślusarki okiennej w koś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846006 2020-03-31 Podkarpackie
Wykonanie prac remontowych kaplicy Kajfa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846007 2020-03-31 Mazowieckie
Prace konserwatorskie krypty pod prezbit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846008 2020-03-31 Podkarpackie
Remont fundamentow, ścian i podłoży w cz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu