Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7678791 2020-09-18 Mazowieckie Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz urządzeniem ogródka meteorologicznego w powiecie ostrołęckim w m. Drwęcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7680647 2020-09-18 Podlaskie wykonywanie lekarskich świadczeń w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ w Mońkach. Oferenci: W konkursie ofert ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7680002 2020-09-18 Wielkopolskie Naprawa ściany zewnętrznej zespołu garażowego przy ul. Osinowej: Specyfikacja: 1. Zakres prac: skucie odspojonego tynku z cokołu i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7680012 2020-09-18 Łódzkie Rzebudowa budynku inwentarskiego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek magazynowy. W tym celu przebudowie ulegnie konstrukcja d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7681274 2020-09-18 Małopolskie Zagospodarowanie działki nr 196/2 w Miękini (Stawiska) Przedmiot zamówienia obejmuje: • prace przygotowawcze, w tym pomiar geodezy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7683305 2020-09-18 Podkarpackie Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów na obszarze Gminy Ostrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682533 2020-09-18 Podlaskie Usługa międzynarodowego przewozu autokarowego uczestników na dwutygodniowy staż do Niemiec 26 uczniów szkół zawodowych, podopieczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682431 2020-09-18 Warmińsko-Mazurskie wykonanie kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682427 2020-09-18 Wielkopolskie Sprzęt do wykonywania kwalifikowanej pierwszej pomocy: Plecak ratowniczy opatrunkowy wraz z wyposażeniem1 szt. 2 Nosze ratownicze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7682565 2020-09-18 Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem: ogłasza konkurs ofert znak: K-23/2020 na udzielanie świadczeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684001 2020-09-18 Podkarpackie Płyta ze stopu aluminium w gatunku EN AW-7075 (PA9) wg EN-573-3 lub równoważnym, o wymiarach: 3020x470x170 Certyfikat jakości 1,00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7684574 2020-09-18 Śląskie Zlecę ułożenie kostki brukowej - Mikołów Zlecę ułożenie kostki brukowej. Termin składania ofert: 2020-09-18. Miejsce realizacji: T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7683707 2020-09-18 Śląskie Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru prac geodezyjnych dot. scalenia gruntów na obiekcie Nakło gm. Lelów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685718 2020-09-18 Pomorskie Pełnienie kompleksowej usługi ochrony przeciwpożarowej w budynkach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. określonej w przepisach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685715 2020-09-18 Mazowieckie DRO/ZZP-074-002/08/2020 informatyczne narzędzia służące do automatyzacji administracji oraz zarządzania aplikacjami i usługami dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685412 2020-09-18 Mazowieckie Wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości stanowiącej ulicę Gazową oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Radomia nr 33 o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685312 2020-09-18 Podlaskie Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg terenu powiatu monieckiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-4 us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685285 2020-09-18 Mazowieckie Świadczenie usługi przechowywania oleju silnikowego, olejów żeglugowych oraz smarów plastycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685258 2020-09-18 Mazowieckie 181/2020/DBO Zakup materiałów piśmienno-biurowych, drobnego sprzętu biurowego i innych materiałów na potrzeby Państwowej Agencji A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7685585 2020-09-18 Mazowieckie Zbicie zniszczonej konstrukcji płyt w tym również odparzonego tynku ze wszystkich balkonów znajdujących się w budynku przy ul. Pl....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686379 2020-09-18 Lubelskie Przeprowadzenie robót remontowych dla potrzeb biura powiatowego Lublin (21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 C).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686405 2020-09-18 Lubelskie Usługi monitoringu i ochrony w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR oraz usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686440 2020-09-18 Mazowieckie Dostawy czterech szt. wiat przystankowych z blachy ocynkowanej o wymiarach 310cm x 130cm x 240cm (długość x głębokość x wysokość) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687467 2020-09-18 Zachodniopomorskie Zakup kamery termowizyjnej do drona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688677 2020-09-18 Podkarpackie Dostawa komory modułowej do pielęgnacji próbek betonowych dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg-Laboratorium Drogowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688649 2020-09-18 Małopolskie Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020 tj. opieki nad osobą niesamodzielną na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688612 2020-09-18 Małopolskie Dostarczenie linii do ekranowania kabli, zgodnie z zakresem parametrów ujętych w załączniku nr 1, do naszego zakładu przy ul. Ford...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688133 2020-09-18 Warmińsko-Mazurskie dostawę materiałów administracyjno-biurowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688127 2020-09-18 Warmińsko-Mazurskie dostawę kalkulatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7688121 2020-09-18 Warmińsko-Mazurskie dostawę materiałów promocyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)