Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10120187 2023-12-08 Małopolskie Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów osobowych zgodnie z wymaganiami UDT oraz usuwanie bieżących usterek w dźwigach osobowych zamontowanych przy podporach kładki dla pieszych zlokaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120185 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa prasy do siedziby Zamawiającego oraz do podległych mu Rejonów w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120183 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Bieżące usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające oraz odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych po kolizjach i wypadkach w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120221 2023-12-08 Podkarpackie Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg powiatowych w Mielcu, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120225 2023-12-08 Podkarpackie Usługa związana ze zbieraniem, wywozem i utylizacją martwych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2024 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120455 2023-12-08 Warmińsko-Mazurskie Sprzedaż i dostawę (depozyt) zestawów śródmiąższowych oraz zestawów wewnątrzkomorowych do pomiaru ciśnienia i temperatury wewnątrzczaszkowej wraz z dzierżawą urządzenia z kablem przyłączenio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122080 2023-12-08 Świętokrzyskie Opłata za przyjęcie i opiekę w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami. „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Staszów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122209 2023-12-08 Mazowieckie wzorcowanie pomiarów mocy dawki spektrometru HDS-101-GN, przeznaczonego do kontroli radiometrycznej w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Modlin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122319 2023-12-08 Lubelskie Projekt, wykonanie, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 2d. 2. Zakres prac obejmuje: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122390 2023-12-08 Zachodniopomorskie Wykonywanie usług w zakresie ochrony elektronicznej polegającej na monitorowaniu systemów alarmowych znajdujących się w pomieszczeniach Inspekcji Weterynaryjnej w Koszalinie przy ul. Połczyń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122395 2023-12-08 Zachodniopomorskie Wykonywanie kompleksowej usługi dostawy wody pitnej w butlach o poj. ok. 19-20 litrów, do siedziby Inspektoratu. Usługa winna zawierać: dostawę wody w uzgodnionych terminach lub po zgłoszeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122415 2023-12-08 Wielkopolskie Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2024 w rejonach A, B, C, D, E, F zakres robót: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122417 2023-12-08 Wielkopolskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo w roku 2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122298 2023-12-08 Wielkopolskie Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym miasta Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122979 2023-12-08 Śląskie Przeprowadzanie przeglądów i konserwacji instalacji systemu przeciwpożarowego oraz przeglądów serwisowych i nadzór nad prawidłowością pracy zestawu hydroforowego instalacji hydrantów wewnętr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123163 2023-12-08 Śląskie dostawę: Koryta podawacza wibracyjnego kruszarki gładkiej wg rys F-S 1271, F-S 1272, F-S 1273, F-S 1274 -1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123670 2023-12-08 Świętokrzyskie Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123765 2023-12-08 Podlaskie Usługa mycia i czyszczenia pojazdów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na 8 części Przedmiot zamówienia: Usługa mycia i czyszczenia pojazdów Gen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123876 2023-12-08 Zachodniopomorskie Świadczenie usług polegających na wywozie odpadów gastronomicznych o kodzie 20 01 08 ze Szkoły Podstawowej Nr 11 ul. Emilii Plater 20 i ul. Dubois 38 w Szczecinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123843 2023-12-08 Mazowieckie Systematyczna dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie drukowanej i elektronicznej w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123930 2023-12-08 Łódzkie Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu Profilaktyka 40 PLUS na obszarze województwa: 10 - ŁÓDZKIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123940 2023-12-08 Łódzkie Zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna, w następujących zakresach: Świadczenia lekarza POZ, w tym koordynacja opieki; Budżet powierzony opieki koordynowanej; Świadczenia transp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124102 2023-12-08 Śląskie Usługi: Odbiór i utylizacja dowodów rzeczowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124123 2023-12-08 Śląskie Udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dostawę oprogramowania na potrzeby obsługi badań klinicznych dla następujących podmiotów: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Górnośląskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124136 2023-12-08 Lubelskie Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Starostwa Powiatowego 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów dla potrzeb Wydziału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125184 2023-12-08 Dolnośląskie Zlecę dostawa niszczarek - Wrocław Zlecę dostawa niszczarek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125186 2023-12-08 Dolnośląskie Zlecę dostawę 3 drukarek wielofunkcyjnych wraz z akcesoriami - Wrocław Zlecę dostawę 3 drukarek wielofunkcyjnych wraz z akcesoriami. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125187 2023-12-08 Dolnośląskie Zlecę dostawę urządzeń wielofunkcyjnych - Wrocław Zlecę dostawę urządzeń wielofunkcyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125192 2023-12-08 Mazowieckie Zlecę wykonanie aplikacji webowej oraz mobilnej - Warszawa Zlecę wykonanie aplikacji webowej oraz mobilnej Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125193 2023-12-08 Podkarpackie Zlecę przeprowadzenie robót budowlano-wykończeniowych - Modlnica Zlecę przeprowadzenie robót budowlano-wykończeniowych w obiekcie żłobko-przedszkola. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)