Zlecenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397914 2020-03-31 Śląskie Ocieplenie elewacji wraz z remontem dachu, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wincentego Muchy 5a i 5b w Jaworznie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397913 2020-03-31 Śląskie FZ-1/5342/SK/20/SN dostawa drobnych artykułów BHP 1 Spodniobuty (wodery) - produkt zapewniający ochronę nóg przed wodą, rozmiary 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397911 2020-03-31 Śląskie FZ-1/5362/SK/20/SN dostawa drobnego sprzętu do prowadzenia badań terenowych: Część 1-Terenowy miernik zawartości substancji pokarm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397953 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie Zakup pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich zgodnie z wykazem asortymentu stanowiącym załącznik nr 1 do ninie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398679 2020-03-31 Wielkopolskie Usługa polegająca na wykonaniu oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych: 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398691 2020-03-31 Zachodniopomorskie Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis), realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Opera...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398759 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie przeniesienie Skateparku ze Szkoły podstawowej nr 13, na Bulwar Filadelfijski, przy przystani AZS,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398815 2020-03-31 Mazowieckie Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Połączenie sieci wodociągowej osiedla Prusa z siecią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398824 2020-03-31 Kujawsko-Pomorskie Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu-etap II: od ul. Dworcowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398899 2020-03-31 Śląskie DO/DZ-072-54/2020 dot. tekstyliów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398903 2020-03-31 Śląskie DO/DZ-072-53/20 usługi okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399101 2020-03-31 Mazowieckie DWLZE.230.572.ZP1.2020.E1/833 dostawa osprzętu mocowania, ochrony i rozprowadzania kabli wg numerów katalogowych producenta PMA AG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399183 2020-03-31 Lubelskie Dostawa skanera naczyń krwionośnych (1 szt.), spełniającego, co najmniej kryteria, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399625 2020-03-31 Zachodniopomorskie Dostawa kolców przeciwko ptakom i kleju do ich montażu. 2. Opis przedmiotu Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolców przeciwko pt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399679 2020-03-31 Mazowieckie 61/2020/DBO Zakup 15 sztuk komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399740 2020-03-31 Mazowieckie Usługa wykonania naprawy wraz z częściami zamiennymi. 2.1.Szczegółowy zakres czynności wchodzących w skład usługi wykonania wymian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400241 2020-03-31 Śląskie PZP.271.24.GKE.2020 Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zadania pn: Remont deptaka ul. Rybnicka - ul. Wantuły w Radlinie na parcel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400624 2020-03-31 Mazowieckie Usługa, która będzie obejmować publikację ogłoszeń prasowych w codziennej prasie o zasięgu ogólnokrajowym w liczbie, wielkości i c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400742 2020-03-31 Lubelskie Dostawa wody mineralnej 1. Złożona oferta powinna zawierać: - nazwę i adres Wykonawcy/ pieczęć Wykonawcy, - miejsce, datę sporządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401102 2020-03-31 Dolnośląskie Remont ścian elewacji nr 1,2,4,5,6,8 z dociepleniem na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Poniatowskiego 4a-4e w Oleśnicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401219 2020-03-31 Zachodniopomorskie Świadczenie usług usuwania awarii instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401248 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie usług lekarza, udzielanych osobom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401672 2020-03-31 Zachodniopomorskie PRZEGLĄD I NAPRAWA ŁODZI S-8900 SPORTIS . Specyfika głównych wymagań: a) przegląd okresowy silników zaburtowych Mercury 225: - wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402046 2020-03-31 Zachodniopomorskie PRZEGLĄD I NAPRAWA ŁODZI MINERSKIEJ Z KABINĄ S-10500K SPORTIS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402529 2020-03-31 Pomorskie Monitorowanie pracy centrali systemu wykrywania pożaru za pośrednictwem urządzenia TTRCP08K zlokalizowanego w internacie sportowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403407 2020-03-31 Wielkopolskie Modernizacja sieci gazu ś/c do suszarni rurowych SR4 i SR6 na terenie zakładu Steico Sp. z o.o. w Czarnkowie. Wytyczneszczegółowe:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403944 2020-03-31 Mazowieckie Wykonanie usługi konserwacji oraz serwisu elementów systemów sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu zarządzania i wizualizacji sys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406156 2020-03-31 Warmińsko-Mazurskie Dostawa środków higieny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404401 2020-03-31
godz. 06:00
Śląskie Dostawa: Szkła wodowskazowe dla Oddział Zakład Elektrociepłownie PGG SA . nr grupy 261-1 1 SZKŁO WODOWSKAZOWE TA28/VIII 318X27,6X...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394697 2020-03-31
godz. 07:00
Pomorskie PS/109055948 Zasilacze do systemu monitoringu Emisji 1. ZASILACZ EZP-37-00 5V 20A 1 szt. 2. ZASILACZ EZP-37-03 24V 5A 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)