Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7760165 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Kielnarowa, Wola Zgłobieńska - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762469 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w lat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761643 2020-10-27
godz. 09:00
Podkarpackie Platformy Startowe "Start in Podkarpackie" Wykonanie oceny parametrów technicznych materiałów izolacyjnych na rzecz DEHUS Sp. z o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747954 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.100.2020 Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753736 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących w trw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750894 2020-10-27
godz. 10:00
Podkarpackie zakup i dostawy testów, odczynników dla Klinicznych Zakładów Diagnostycznych. Numer referencyjny: Zp250/075/2020 zakup i dostawy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762614 2020-10-27
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa środków czystości, higieny i estetyki do służby żywnościowej Numer referencyjny: ZP/87/2020 1. Przedmiotem zamówienia dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750733 2020-10-27
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa produktów konserwowanych, puszkowanych oraz różnych produktów spożywczych do żłobków prowadzonych przez Gminę M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736894 2020-10-27
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania i modernizacji przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766141 2020-10-27
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa środka zmiękczająco-płuczącego do myjni-dezynfektora Erlen 1.45

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766155 2020-10-27
godz. 11:30
Podkarpackie Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego PN-EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748134 2020-10-27
godz. 12:00
Podkarpackie Remont instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku G1 BUR przy ul. Pigonia 8 w Rzeszowie Numer referencyjny: ZP/UR/175/2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764743 2020-10-27
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: OPISU BADAŃ RADIOLOGICZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764750 2020-10-27
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa wyrobów biurowych wymienionych w załączniku nr 1 na okres 12 m-cy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769132 2020-10-27
godz. 12:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa do siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18 fabrycznie nowych i wolnych od wad fizycznych i pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7738386 2020-10-27
godz. 13:00
Podkarpackie Dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku, oraz odkup energii el...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770616 2020-10-27
godz. 14:56
Podkarpackie Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) dla KPP w Lubaczowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Urządzenie wielofunkcyjne Konica Mino...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763155 2020-10-27
godz. 15:00
Podkarpackie Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764161 2020-10-27
godz. 15:00
Podkarpackie Przygotowanie opracowania eksperckiego pn. Stan obecny i prognozowane zmiany sytuacji transportowej województwa podkarpackiego w ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720259 2020-10-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę prace brukarskie - Rzeszów Poszukuję ekip podwykonawczych brukarzy. Inwestycje to drogi, chodniki. Możliwość podjęcia pracy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7720261 2020-10-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę prace glazurnicze - Rzeszów Poszukuję ekip podwykonawczych glazurniczych. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768342 2020-10-28
godz. 00:00
Podkarpackie Zlecę docieplenie budynku jednorodzinnego - Rzeszów Zlecę docieplenie budynku jednorodzinnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765767 2020-10-28
godz. 08:00
Podkarpackie Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla Medycznego Laboratorium Diagnostycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7717961 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” Przedmiotem zamówienia jest real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748026 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ul. Lenartowicza w Rzeszowie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750980 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Remont chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 983 relacji Sadkowa Góra – Mielec na odcinku Orłów – Pławo – II przetarg. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752240 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane obiektów sieci nN – Mielec, ul. Sienkiewicza – zadanie dla przyłączenia odbiorcy etap II

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752508 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Prace projektowe - powiązania, przebudowa odcinków L.SN-15kV w msc. Łukawica, Ossala Lesisko, Stobiec, Staszów – 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757435 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Opracowanie ekspertyz wpływu przyłączenia trzech farm fotowoltaicznych na system elektroenergetyczny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7757436 2020-10-28
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Rzeszów ul. Dębicka, Szklary - 2 zadani

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)