Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7417528 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie ZK 01/2020/MP Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego specjalistycznego dla 80 uczestników pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417529 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie ZK/01/2020/TP Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego specjalistycznego dla 80 uczestników pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404816 2020-04-15
godz. 08:00
Lubelskie PBW przebudowy i rozbudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa – Secemin wraz z odgałęzieniami ETAP I: od słupa nr 25 do stacji transf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412183 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w w RE Piotrków Trybunalski, RE Tomaszów Mazowieck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413327 2020-04-15
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa źródeł światła dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383001 2020-04-15
godz. 09:30
Lubelskie Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413509 2020-04-15
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa materiałów niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni (rękawy papierowo- foliowe, torebki ochronne samoprzyl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408621 2020-04-15
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Nałęczowskiej na odcinku od posesji nr 58 do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską w Lublinie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402022 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa linii 15 kV relacji GPZ Szydłowiec - Rożki na odcinku od słupa nr 1 do słupa nr 19, gm. Szydłowiec - RE Skarżysko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404815 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa uziomów i osprzętu do uziomów na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404819 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408919 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN 0,4 kV w miejscowości Jagodnia k/Golic (9111) gm. Siedlce -Gmina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408920 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja sieci energetycznej nN i SN w m. Żdżar i Oleksin gm. Kotuń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410150 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa papieru biurowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Numer referencyjny: A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411605 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa rębaka do gałęzi na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415684 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (PUB/27-2020/DZP-a)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415695 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Konserwacja Systemu Sygnału Pożaru. konserwacja Systemu Sygnału Pożaru w okresie od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2020 roku - raz n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417027 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót: budowa sieci napowietrzno-kablowej SN -15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy kablowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417025 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót: Modernizacja pola nr 14 w stacji 110/15kV Wyszków 2 w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418170 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377211 2020-04-15
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych wykorzystywanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415651 2020-04-15
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowa organizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego (diagnoza potrzeb, utworzenie IPD), wsparcia psychologicznego dla łą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7376712 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa odczynników i zużywalnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lubli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387612 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa LSNk Krasnystaw Kościuszki – Krasnystaw Żłobek Cukrowni oraz likwidacja LS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402977 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie Zakup, dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania księgowego z modułem finansowo-księgowym, kadrowo- płacowym, fakturowania, e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405677 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie Usługa konserwacji wraz z przeglądami technicznymi i awaryjnymi naprawami urządzeń i systemów kontroli dostępu zainstalowanych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410085 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych elektrycznych samochodów osobowych w wersji oznakowanej ze stacjami do ładowania dla Komendy Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411720 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych dla Gminy Lublin – 3 części. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.28.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413202 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH i TESTÓW oraz INNYCH PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZENIA PRACY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413690 2020-04-15
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH i TESTÓW oraz INNYCH PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZENIA PRACY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI – 6 zadań Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)