Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7565550 2020-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa 5 szt. kos spalinowych do pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565800 2020-07-07
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru nieczystości stałych z obiektów na terenie IZ Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508282 2020-07-07
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów laparoskopowych – część 2 Numer referencyjny: EO/LA-M 2722/XXV/20 Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508287 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa testów i odczynników wraz z dzierżawą urządzeń dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Numer referencyjny: EO/E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548476 2020-07-07
godz. 10:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową ujęcia wody i sieci wodociągowej zlokalizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534503 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa serwerów Numer referencyjny: PN/08-2020/DZP-a Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk dwu-procesorowych serwerów kla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556369 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ZESTAWU VIDEOENDOSKOPÓW, MYJNI DO ENDOSKOPÓW ORAZ PULSOKSYMETRÓW – 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557139 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ZESTAWU VIDEOENDOSKOPÓW, MYJNI DO ENDOSKOPÓW ORAZ PULSOKSYMETRÓW – 3 zadania Numer referencyjny: EDZ.242-46/20 DOSTAWA Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554734 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie farmy fotowoltaicznej w m. Orchówek, dz. nr 609/9, gm. Włodawa, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554733 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku wielorodzinnego na dz. 2528/2, 2532 w m. Jarosław przy ul. W. Reymonta.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556917 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą Numer referencyjny: PN/61-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokaró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558249 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa urządzenia do rejestracji sygnałów biologicznych do UMCS (PUB/55-2020/DZP-a)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558002 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa manipulatora do mikroskopu skaningowego STM dostawa manipulatora z kątowym uchwytem kaset o przesuwie 180 mm do mikroskopu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565865 2020-07-07
godz. 11:00
Lubelskie Przetwornica typu STEP DOWN 5V 9A: • napięcie wejściowe: od 5V do 38V • napięcie wyjściowe: 5V (+/- 4%) • maksymalny prąd wyjściow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561671 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie materiałów wykładowych oraz laboratoryjnych/ćwiczeniowych do przedmiotów: 1. Matematyka dla informatyków II, 2. Algory...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568078 2020-07-07
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PU_119_2020_DZP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517737 2020-07-07
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa aparatury naukowo- badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7568091 2020-07-07
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534807 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Wykonywanie konserwacji kotłowni gazowej i przeprowadzenie okresowych przeglądów. kompleksowa całodobowa obsługa i konserwacja kot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7561118 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/KLOSZ- 4/2.1/H/2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usługi noclegu, lunchu, serwisu k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564202 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę stworzenie strony internetowej - Lublin Zlecę stworzenie strony internetowej (makiety, kreacje, pocięcie do HTMLa i CMSa) or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564204 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkolenia: Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564845 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Stworzenie modułów platformy automatyzującej działania komunikacyjne, promocyjne oraz sprzedażowe w najpopularniejszych komunikato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562496 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie prototypu urządzenia w 3 wersjach materiałowych poprzez wydruk 3D - 1794/6 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie protot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562483 2020-07-08
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 30.06.2020 r. Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw terenie województwa lubelskiego wyłącznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555521 2020-07-08
godz. 08:00
Lubelskie Zakup usługi całodobowej obsługi, konserwacji, przeglądów oraz usuwania awarii obiektów wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556511 2020-07-08
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie pełnej obsługi geodezyjnej dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517452 2020-07-08
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów diagnosty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562059 2020-07-08
godz. 09:30
Lubelskie Nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7552764 2020-07-08
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5, poz. 20) pn.: Remont (rewitalizacja) napowietrznej sieci cieplnej 2×DN 700 w rejonie ulic Przeskok i Wapiennej w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)