Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7382118 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno- laboratoryjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386106 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz koncentratów dla potrzeb Stacji Dializ Szpitla Specjalistycznego im. E. B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7386045 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Cmolas w roku 2020 Numer referencyjny: L.RG.IV.271.3.2020 Zakres rzeczowy zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387608 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane sieci SN na terenie RE Stalowa Wola w miejscowościach Wólka Tanewska, Zarzecze – 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388922 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie remontu wylotów przewodów kominowych budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398002 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa krzeseł konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. Zakup wyposażenia dla podmiotów działających w sferze kultury na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384140 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu chodników na terenie Rzeszowa. Numer referencyjny: CZ-I.271.23.66....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400729 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Transport odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 05 01 99 – inne nie wymienione odpady (od-pady pofiltracyjne) na terenie rafin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401888 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawa częśći zamiennych do zaworów VARIBELL 1. 014106220000 – siedzisko zaworu 1 szt. 2. 014107100000 – tuleja prowadzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404238 2020-03-31
godz. 09:00
Podkarpackie spinki - zakup półroczny 1. SPINKA-TYP 114 P DO TAŚMY STALOWEJ OP-1000 SZT 400 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393376 2020-03-31
godz. 09:30
Podkarpackie Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351555 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354072 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382307 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa posypywarek oraz pługów odśnieżnych dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu Numer referencyjny: RDM/3/2020 1.Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382075 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW „PASTWISKO” Numer referencyjny: RZP.271.5.2020 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388133 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie robót budowlane w zakresie rekultywacji kwatery Nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sigiełkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388207 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na zadania Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395518 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Sekcji Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie Materiały budowlane wg dołącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396080 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych (m.in. startery do identyfikacji bakterii, podłoża, plastiki, składniki buforu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398136 2020-03-31
godz. 10:00
Podkarpackie Remont i modernizacja aparatury PACVD Heat Treatment System Numer referencyjny: NA/P/84/2020 Remont i modernizacja aparatury PACV...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389776 2020-03-31
godz. 10:45
Podkarpackie Świadczenie usług naprawczych i regeneracyjnych zasuw klinowych i suwakowych w latach 2020 - 2021 dla PGNiG SA w Warszawie -- Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355976 2020-03-31
godz. 11:00
Podkarpackie Roboty budowlane polegające na rozbudowie układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Sty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364654 2020-03-31
godz. 11:00
Podkarpackie 1. Zamknięcie obiegu czystego i brudnego wody chłodzącej COS dla Zakładu Stalowni w Oddziale Huty Stali Jakościowych w Stalowej Wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388131 2020-03-31
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa polegająca na bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta Rzeszowa Numer referencyjny: CZ-D.271.19.63.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390049 2020-03-31
godz. 11:00
Podkarpackie Kompleksowa obsługa serwisowania urządzeń drukujących i kopiujących dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382229 2020-03-31
godz. 11:00
Podkarpackie Remont schodów zewnętrznych, tarasu oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384209 2020-03-31
godz. 11:45
Podkarpackie Kompleksowe ubezpieczenie przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z .o.o. Numer referencyjny: BZK/12/03/2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386013 2020-03-31
godz. 12:00
Podkarpackie Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie Numer referencyjny: RRz.271.5.2020 Przedmiot zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393371 2020-03-31
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa 4 zestawów pompowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393373 2020-03-31
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa polimeru w formie emulsji oraz proszku wspomagającego proces odwadniania osadu przefermentowanegona Oczyszczalni Ścieków w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)