Przetargi woj. podkarpackie

Podkarpackie cechuje duża koncentracja ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje również największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego. W 2015 r. zostało ogłoszonych tutaj 23367 zamówień! Wiodące branże przetargów z województwa podkarpackiego to: drogownictwo, maszyny, sprzęt i urządzenia, medyczna, projektowanie, energoelektryczna i komputery, informatyka. Monitoruj wszystkie przetargi podkarpackie!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7569501 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa tachimetru z zestawem akcesoriów (6 szt.) Numer referencyjny: NA/P/178/2020 Szczegółowy opis zawiara SIWZ. *************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579030 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego budynków będących własnością Gminy G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581413 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie siłowników napędu elektrod dla LF wg załączonego rysunku HGI-17/8 1. SIŁOWNIK NAPĘDU ELEKTRODY LF 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581412 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie (S) Wał napędowy Demagów do remontu D-700, Zakładu Walcownia Huty Stali Jakościowych. 1. Wał napędowy Demagów do remontu D-700 wg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581617 2020-07-15
godz. 10:00
Podkarpackie częśći do opryskiwacza 1. rozpylacz - #1 10 szt. 2. rozpylacz - #2 20 szt. 3. rozpylacz - #3 20 szt. 4. rozpylacz regulowany 20 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577359 2020-07-15
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa narzędzi i wyposażenia do pojazdów - zamówienia z podziałem na 2 zadania Numer referencyjny: ZP/57/2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548433 2020-07-15
godz. 10:45
Podkarpackie Prace remontowe w obrębie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Numer referencyjny: SOSW.344.1.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7559725 2020-07-15
godz. 11:00
Podkarpackie Wykonanie remontu dachu oraz prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele p.w. Św. Klemensa P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569341 2020-07-15
godz. 11:00
Podkarpackie Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją zadania polegającego na budowie połączenia ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego – e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7572163 2020-07-15
godz. 11:00
Podkarpackie Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów Numer referencyjny: ZP 271.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579067 2020-07-15
godz. 11:00
Podkarpackie FeMn75 VII - VIII 2020 1. FeMn75 120 tona

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581619 2020-07-15
godz. 11:00
Podkarpackie wyroby metalowe - śruby 1. ŚRUBA m 10 X 40 PN 82105 kl. 8.8 ocynk 10 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569787 2020-07-15
godz. 11:15
Podkarpackie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zdeponowanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557618 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi dla Przebudowy SOK wraz z elementami zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573826 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574648 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawy odczynników chemicznych Numer referencyjny: WIWA.272.22.2020 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576177 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Odbiór odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak polegający na zbieraniu, ważeniu, ładowaniu, transporcie oraz unieszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579033 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Wyłonienie lokalnych animatorów do promowania wartości przyrodniczych i kulturowych regionu oraz do aktywizacji stosowania dobrych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581529 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie usług z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581440 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Zapytanie o dostawę stalowych łuków giętych w gat P265GH 1. łuk gięty z rury fi 6 0.3x 3.2 27 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584387 2020-07-15
godz. 12:00
Podkarpackie Zapytanie o dostawę stalowych łuków giętych w gat P265GH 1. łuk gięty z rury fi 6 0.3x 3.2 27 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566404 2020-07-15
godz. 13:00
Podkarpackie Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w terminie od 01.09.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7566178 2020-07-15
godz. 13:00
Podkarpackie Dostawa ekspresów do kawy do PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk (czter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576347 2020-07-15
godz. 14:00
Podkarpackie 1. Emulsil 35 (silicone based) 20L 1 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7586242 2020-07-15
godz. 15:00
Podkarpackie 1. woda mineralna gazowana 1,5 l 22680 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579024 2020-07-15
godz. 15:30
Podkarpackie Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów. II.Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie: Pakowanie, załadunek i tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534660 2020-07-16
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 18/2020/UE/1.2 Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534658 2020-07-16
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY nr 17/2020/UE/1.2 1. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564837 2020-07-16
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w celu adaptacji lokalu o po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7573632 2020-07-16
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe nr 3/3/PS/2020 na zakup usług specjalistycznych pn.: „Wykonanie projektów form 3D, niezbędnych do wykonania pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)