Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7351453 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej – os. Awaryjne w Skawinie Numer referencyjny: ZP.271.5.IN.2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354120 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław ul. Idzikowskiego" Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354117 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław, ul. Piastowska" Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354102 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000: Cedron PLH120060, Biała Góra PLH120061, Łąki koło Kasiny Wielkiej PLH...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356037 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa i montaż planetarium wraz z kompletnym systemem projekcji sferycznej oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384003 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Remont drogi gminnej nr 250246K w km 0+000 - 0+800 (z wyłączeniem km 0+033-0+075, km 0+210-0+252, km 0+455-0+500) w miejscowości Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386235 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu. Numer referencyjny: NZ.273.52.2020.RZA 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386030 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie REMONT BUDYNKU NR 11 I NAPRAWA PODBUDOWY POD PALARNIE Numer referencyjny: 6/SI/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393349 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym (ok. 56,664 km) oraz ścieków przykrawężnikowych (ok. 2,962 km) przy drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393353 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Doposażenie istniejącego placu zabaw Skrzat na os. Królickiego w Kętach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393561 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: a) Wykonanie rozbiórki budynku byłej kotłowni MPK zgodnie z Projektem rozb/órk/-Załącznik nr 1 b) Wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395336 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminnego oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kęty.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395531 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa stabilizatorów i naczyń wzbiorczych -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku Nr 1 oraz Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396178 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie druku i oprawy publikacji Radosława Palonki pt.: „Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396214 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek organizacyjnych UJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396778 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa worków filtracyjnych BPONG1P2SSGC szt.150 1. WorkI filtracyjne BPONG1P2SSGC 150 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396888 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą preparatów chwastobójczych do odchwaszczania torów do Magazynów podległych Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397213 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa worków filtracyjnych BPONG1P2SSGC szt.150 1. WorkI filtracyjne BPONG1P2SSGC 150 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398019 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Zakup hali namiotowej o wymiarach 8x30m dla Działu Sprzedaży i Zaopatrzenia Surowcowego Opis techniczny - szerokość: 8m - długość:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402307 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe o pompę Hamron 1. POMPA DO WYMIANY OLEJU 12V 60W HAMRON 619280 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402317 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie 1. Zatyczki przeciwhałasowe MAX-30 200 para

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402329 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa betonu na budowę stacji paliw Orlen Słomczyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402910 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa pomp Wilo.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402909 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa automatyki przemysłowej Schneider

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354119 2020-03-30
godz. 10:30
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z układem zaporowo-upustowym Sm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355998 2020-03-30
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa 7 szt. foteli biurowych obrotowych – KC-zp. 272-101/20 Numer referencyjny: KC-zp. 272-101/20 Przedmiotem zamówienia jest d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382839 2020-03-30
godz. 10:30
Małopolskie 04/2020/ZP Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie - etap II, część pierwsza ogrodzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395339 2020-03-30
godz. 10:30
Małopolskie Zagospodarowanie terenu od strony wejść do klatek - wykonanie ogródków przed budynkami mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 16A,16B ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401277 2020-03-30
godz. 10:30
Małopolskie Zagospodarowanie terenu od strony wejść do klatek - wykonanie ogródków przed budynkami mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 16A,16B ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390253 2020-03-30
godz. 10:45
Małopolskie Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)