Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7595749 2020-08-12
godz. 10:30
Małopolskie Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej (ochrona pełna) w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616468 2020-08-12
godz. 10:30
Małopolskie Dostawa ekspresów do kawy dla WIEiT oraz WEAIiIB Numer referencyjny: KC-zp.272-336/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623485 2020-08-12
godz. 10:30
Małopolskie Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku – postępowanie II Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606365 2020-08-12
godz. 10:45
Małopolskie Remont boiska sportowego w miejscowości Czerna, w gminie Krzeszowice Numer referencyjny: WIT.271.34.2020 1Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574184 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci hydrantowej w pierścieniu ppoż. na terenie Pogórskiej Woli Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581908 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Zorganizowanie wystawy czasowej pod nazwą: „Skarby krakowskiej kapituły” Numer referencyjny: ZP.PN.240.20 - 26 Przedmiot umowy obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600998 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa mebli dla filii bibliotecznej przy ul. Przyzby 10 w Krakowie. Numer referencyjny: DZP.26.3.11.2020 a) Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611180 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja domu ludowego w Borzęcinie – dach, nawierzchnia przed budynkiem, instalacja elektryczna, klimatyzacja i AV Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614034 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków” Numer referencyjny: IZP.271.12.2020.PN Przedmiotem niniejszego zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617768 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz odzieży dla Zespołów Ratownictwa Medycznego ujęte w 2 zadaniach częściowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621517 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie wycinki i/lub nasadzeń drzew oraz krzewów w ramach inwestycji realizowanych przez MPEC S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622682 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Sprzedaż wraz z dostarczeniem łącznie 845 kufli okolicznościowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624677 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624679 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626102 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja boiska sportowego LKS Iskra Brzączowice - Sołectwo Brzączowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627505 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego niezbędnego do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu pn.: Wsparcie dzieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627648 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa: Części zamienne do systemu załadunku ciekłego amoniaku, szt.12 1. PRZEGUB DO PRZYSPAWANIA 2” 5 ST 2. PRZEGUB DO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626573 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa: Filtry kompaktowe F7 w ilości 82 szt. 1. FILTRY KOMPAKTOWE F7 82 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626572 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa: FILTR KASETOWY EU3 655X920X100 - szt 12 1. FILTR KASETOWY EU3 655X920X100MM 12 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608835 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Skawińskiej 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634186 2020-08-12
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa: Części zamienne do linii pakującej Arodo w ilości 51 szt. 1. Tuleja liniowa INA KN 25 B-PP 16 ST 2. Tuleja linio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581887 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 300 000 PLN Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610043 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Zakup wraz z instalacją monitoringu CCTV wewnątrz budynku biurowego MODR w Karniowicach przy ulicy Osiedlowej 9.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615952 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Organizacja trzech giełd kooperacyjnych online w formie spotkań B2B z udziałem firm z sektora MŚP z Małopolski oraz firm z sektora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622219 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Budowa sieci wodociągowej na działkach: 486, 487, 702, 493, 494, 495/1, 498/6, 501/2, 395/2, 699/2, 501/5, 501/6, 501/8, 501/11, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623472 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623473 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623640 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa, zakup, montaż wyposażenia i wykończenia wnętrz budynku dworca kolejowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 10/2016 o naz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625860 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625831 2020-08-12
godz. 12:00
Małopolskie Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2020/2021 Numer referencyjny: CUW.26.1.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)