Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7711415 2020-10-26
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa sprzętu do elektroterapii Numer referencyjny: DZP.271-30/20 Przedmiot zamówienia obejmuje:1. sondę prysznicową,2. aparat ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748059 2020-10-26
godz. 09:30
Małopolskie „Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach komunalnych na terenie Gminy Gdów w okresie od 1.01.2021r do 31.12.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752940 2020-10-26
godz. 09:30
Małopolskie Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminem, dla pracowników AGH w zakresie zarządzania informacją w celu dosk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753950 2020-10-26
godz. 09:45
Małopolskie Administrowanie Targowiskiem „Mój Rynek” przy ul. Partyzantów w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.20.2020 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761233 2020-10-26
godz. 09:59
Małopolskie PT.236.123.2020 Dostawa wyposażenia namiotu do KP PSP Myślenice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nagrzewnica olejowa Nagrzewnica olejowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702853 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Oświę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708541 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawę sprzętu serwerowego dla potrzeb Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711408 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Środki immunosupresyjne Numer referencyjny: DZP-271-14-U/20 Określony w SIWZ w Załączniku nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7711522 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wieprz w latach 2021–2022” Numer referencyjny: IOS.271.8.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711504 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na NIEruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7723186 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia -Pakiet I - tankowanie do pojazdów i agregatów prądotwórczych Zamawiającego etyliny, ON oraz gazu LPG -Pak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741651 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa sprzętu medycznego 1x i wielorazowego użytku do zestawów laparoskopowego i histeroskopowego Full HD firmy Karl Storz Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741939 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa małej architektury- wiat przystankowych w ramach projektu pn. „Na szlaku pieszo- rowerowym Kościeli-s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744560 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744577 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawy materiałów malarsko-murarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745733 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku technicznego SUW Tarnów-Świerczków-przepompownia niskiego ciśnienia wraz z przebudową ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745041 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Matejki w Mszanie Dolnej Numer referencyjny: IGK.271.8.2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749489 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749392 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Remont systemu automatycznego sterowania i systemu zasilania zasuw dwóch zbiorników wody pitnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750327 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753924 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Zarządzanie Halą Targową i Placem Rolnym na Placu Gazaris w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.21.2020 1. Przedmiotem zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756220 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa małej architektury- wiat przystanko-wych w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756078 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Usługa druku i dostawy miesięcznika „NAFTA-GAZ” – sukcesywnie od grudnia 2020 r. do listopada 2022 r. dla Instytutu Nafty i Gazu –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756016 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych na os. Spółdzielczym w rejonie bud. nr 8 wraz z odwodnieniem, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755522 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV I V na terenie działalności TD S.A. Oddział w Krakowie na obszarze R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759894 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz sprzętu i wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759904 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia zamawiającego znajdującego się na terenie budynków administracyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759867 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług w zakresie renowacji elementów infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych oraz druku i dostawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759813 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych oraz placówki wsparcia dziennego dla dziec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758571 2020-10-26
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana drzwi wejściowych pod sektory na Stopniu Wodnym Kościuszko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)