Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8920312 2022-05-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Konserwacja i naprawy bieżące urządzeń dźwigowych osobowych będących w zasobach Spółdzielni ujętych w zestawieniu wind-załącznik nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895993 2022-05-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe chodników 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ OPZ 2. W ramach zadanie wykonana zostanie remont cząstkowy ciągów pieszych i pieszo- rowerowych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910585 2022-05-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu, urządzeń i narzędzi warsztatowych wraz z montażem i uruchomieniem oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni zawodowych Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863375 2022-05-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”, umowa nr U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927755 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 03/RC/BHP/22 PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szkolenia BHP - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927863 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie WT.2370.7.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach Komendy Wojewódzkiej PSP w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913002 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco – kopiujących użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych. 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915527 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. • Część nr 1-Dostawa akcesoriów laboratoryjnych typu I • Część nr 2-Dostawa akcesoriów laborat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916387 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie remontu ogrodzenia na cmentarzu żydowskim przy ul. Antczaka w Toruniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915590 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.272.2.10.2022 Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915628 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D szczegółowo określona w Załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916216 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie G.231.169.2022 Dostawa licencji na pakiet oprogramowania typu CAD/CAM. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 licencja edukacyjna SOLIDWORKS l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917325 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego "Atmosfera" oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917263 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie RIT.ZP.271.6.2022.ZO „Odebranie, transport z miejsca wskazanego do zbierania odpadów pochodzących od rolników, unieszkodliwienie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915899 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa pięciu łodzi typu „”bat wiślany” wraz z wyposażeniem 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Wykonanie i dostawa 5 łodzi typu „bat wiślany” wraz z wyposażeniem, zgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917841 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie elewacji zachodniej budynku D wraz z pracami mykologiczno- budowlanymi pomieszczeń parteru przy ul. Jagiellońskiej 13-15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917035 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kuj. na których zamieszkują ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917739 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont dachu w budynku administracyjno- socjalnym przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919292 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie NGK.7234.5.3.2022 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont nawierzchni ul. Pomianowskiego w Koronowie, sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919319 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie NGK.7234.5.1.2022 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont drogi gminnej ul. Rekreacyjnej w Tryszczynie, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920838 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi medyczne w zakresach: 1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921615 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa przemiennika częstotliwości 45kW AS28DRV4045 z modułem AS28INU0001 i filtrem wejściowym AS20FLI4150 - Zapytanie poniżej pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921607 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924066 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie UKW/DZP-282-ZO-34/2022 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925276 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa blachy (stal kotłowa P265GH) wraz z przycięciem do 9szt. formatek 1,3m x 2m - o grubości 12mm do zakładu w Kruszwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927033 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup nowych monitorów komputerowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927063 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów elektrycznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wyłącznik różnicowoprądowy CF 16-63/4/003 Osoba do kontaktu: Jacek Rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927049 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie WT.2370.8.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 5 sztuk kamer termowizyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894393 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Serwis przekładni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893787 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnegopn.: „Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo”Planowana budowa będzie realizowana na działce o nr 151/8 obrę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)