Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073967 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074202 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie PB Dostępna Postępowanie dotyczy wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia: „Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami na u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074201 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie PB Dostępna Postępowanie dotyczy wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia: „Wsparcie studentów doświadczających kryzysu zdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076488 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie Organizacja i przeprowadzenie 4 szkoleń online w języku polskim z zakresu dobrych praktyk akceleracji nowych podmiotów gospodarczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075657 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie W związku z realizacją projektu pt. „Prace B+R nad innowacyjnymi instalacjami alternatywnego zasilania pojazdów spalinowo elektryc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076907 2021-04-21
godz. 23:59
Podlaskie Eliminacja barier elementem misji uniwersytetu. Implementacja zasad projektowania uniwersalnego. • Usługa współprowadzenia zajęć ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035997 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad murarzy, zbrojarzy - Białystok Poszukuje brygad murarzy, zbrojarzy Praca od zaraz Zainteresowanych proszę o konta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035998 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad dekarzy - Białystok Poszukuje brygad dekarzy Praca od zaraz Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035999 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do elewacji - Białystok Witam. Poszukuje brygad do elewacji Praca od zaraz Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036000 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad tynkarzy - Białystok Witam. Poszukuje brygad tynkarzy Praca od zaraz Czekam na kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036003 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do wykończeń - Białystok Witam. Poszukuje brygad do wykończeń Zakres prac: malowanie,szpachlowanie, gładzie, zabu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036004 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuje brygad do posadzek - Białystok Witam. Poszukuje brygad do posadzek Praca od zaraz Czekam na kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8036019 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję glazurnika/ekipy do dłuższej i stałej współpracy - Białystok Witam. Poszukuję do współpracy glazurników, ciągłość zleceń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067757 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Wykonanie 1) projektu instalacji elektrycznej, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, obejmującego instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076217 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Zakup i montaż podłogi ze sklejki antypoślizgowej oraz zabezpieczenie burt, nadkoli i klapy bagażnika samochodów marki Toyota Hilu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076260 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077574 2021-04-22
godz. 00:00
Podlaskie Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych wideoendoskopów na potrzeby Oddziałów Celnych na przejściach granicznych województwa podl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032470 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Zakup i dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku, odzieży, podkładów higienicznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069681 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa do PZDW w Białymstoku w 2021 roku z podziałem na zadania: Zadanie I i Zadanie II. Zadanie I - dostawa 1 szt. fabrycznie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073102 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2021 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 1 szt. fabr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073320 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Nowodworce Samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075502 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych - powtórzenie Postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076093 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Sporządzenie opracowania hydrologicznego dla zlewni obszaru Puszczy Białowieskiej Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dla Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076909 2021-04-22
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie kompleksowej usługi związane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077618 2021-04-22
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa lampy przepływowej-3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063168 2021-04-22
godz. 09:50
Podlaskie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Masiewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067622 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.1. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 24 mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072249 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym W ramach zadania należy opracować kompleksową, wielobranżo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072751 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Płaska oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073329 2021-04-22
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa leków. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, zwanych w dalszej części SWZ: towarem, dlaSamodzielnego Publicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!