Przetargi woj. podlaskie

Województwo podlaskie wytwarza 2,3 proc. polskiego PKB. Główne gałęzie przemysłu województwa podlaskiego to sektor maszynowy (maszyny rolnicze), tekstylny, drzewny oraz rolno-spożywczy. W 2015 r. ogłoszono tu 1425 zamówień, m.in. z branży kompuerowej i informatycznej oraz drogowej. Monitoruj wszystkie przetargi woj. podlaskiego!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7329727 2020-02-18
godz. 00:00
Podlaskie Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329844 2020-02-18
godz. 00:00
Podlaskie Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314128 2020-02-18
godz. 09:00
Podlaskie Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000. Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332643 2020-02-18
godz. 09:00
Podlaskie Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby służbowe BPN-T (na okres 24 miesięcy), a także zakup dziewięciu aparatów telefo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283680 2020-02-18
godz. 09:30
Podlaskie Dostawa i wdrożenie systemu akademickiego biura karier dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321125 2020-02-18
godz. 09:30
Podlaskie dostawa samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku Numer referencyjny: OR.272.1.2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275618 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku Numer referencyjny: ZP.261.01.2020 Zadanie nr 1Dostawa sprzętu i materiałów je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7281113 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Usługi zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 191212 luzem Numer referencyjny: 1/ZGO.LOMZA/20 Usługi zagospodarowania frakcji o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314265 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, dojazdów, chodników, schodów terenowych, placów i parkingów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7307307 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie „Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w msc. Bród Nowy gm. Suwałki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319693 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Organizacja obozu językowego dla uczniów Zamówienie obejmuje organizację 14 – dniowego obozu językowego (język angielski) w n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319994 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Usługa wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenia pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych linii ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320211 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” Numer referencyjny: BZP.272.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297879 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie "Rewaloryzacja zabytkowego budynku koszarowego Grajewskeigo Centrum Kultury w Grajewie" Numer referencyjny: GCK.261.4.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324957 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327043 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w m. Chojane - Stankowięta i Chojane - Sierocięta

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327964 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327963 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie robót budowlano-montażowych w branży elektroenergetycznej na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329672 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu. Zamówienie j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329675 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa gier i zabawek (pomocy dydaktycznych) na potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu. Zamówienie je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329676 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa zestawów do programowania (pomocy dydaktycznych) na potrzeby Zespołu Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317337 2020-02-18
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa artykułów biurowych i tonerów Numer referencyjny: ZP.261.04.2020 Dostawa artykułów biurowych i tonerów ZAŁĄCZNIK I - INFO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309142 2020-02-18
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB do celów naukowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314188 2020-02-18
godz. 11:00
Podlaskie Remont pomieszczeń WC w budynku przychodni przy ul. Dobrej 6 i przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku. Numer referencyjny: TR.263....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318810 2020-02-18
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa stentgraftów do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji na okres 3 miesięcy Numer referencyjny: 13/2020 Stentgraft aor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325762 2020-02-18
godz. 11:00
Podlaskie Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - przebudowa amfiteatru w Siemiatyczach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318429 2020-02-18
godz. 11:00
Podlaskie Usługa przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego. Numer referencyjny: DA.ZP.242.9.2020 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314145 2020-02-18
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa leków dla potrzeb Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer referencyjny: Sz.O./SAG/41/01/20 1) Przedmiotem, ninie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7319358 2020-02-18
godz. 12:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej, specjalistycznej i dentystycznej opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w Ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309582 2020-02-18
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do chirurgii szczękowo-twarzowej, fotela diagnostyczno-zabiegowego oraz narzędzi chirurgicznych. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)