Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7156454 2019-11-22
godz. 10:30
Podkarpackie zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ,,Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w ramach realizowanego projektu pt. „D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7165591 2019-11-22
godz. 10:30
Podkarpackie Dostawa środków czystości, higieny i estetyki do służby żywnościowej: 1 Odkamieniacz: wydajny srodek do usuwania kamienia idealny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7075274 2019-11-22
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej i formalnoprawnej w podziale na 4 części/zadania. Numer referencyjny: PSGJA.ZZSP.901.018.19 „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144221 2019-11-22
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:„Przebudowa na kablowe linii nN zasilanych od stacji transformatorowej SN/nN Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154155 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie (7 części) Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7157936 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości : 1.698.100,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144691 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i interesów Powiatu Jarosławskiego w tym podległych jednostek na lata 2020- 2021 Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163587 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie U s ł u g a s z k o l e n i o w a pt. „Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z UE w ramach PO WER i RPO 2014-2020”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163681 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawę urządzenia NAS oraz dysków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach Urządzenie NAS Qnap TS-853U-RP lub równoważne spełnia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163995 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164970 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego dedykowanego przez producenta do serwerowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7165586 2019-11-22
godz. 11:00
Podkarpackie Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2020 dla Biblioteki w PWSTE w Jarosławiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144861 2019-11-22
godz. 12:00
Podkarpackie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łówcza i Narol Numer referencyjny: ZP.271.10.2019 Opis przedmiot zamówienia. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145263 2019-11-22
godz. 12:00
Mazowieckie Przegląd serwisowy sprężarek DS200 i osuszacza TD210 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155844 2019-11-22
godz. 12:00
Podkarpackie Pomoc rzeczowa dla dzieci pracowników Urzędu Miasta w okresie przedświątecznym Paczka A) L.p. Produkt waga Ilość 1 Siatka mandary...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7158256 2019-11-22
godz. 12:00
Podkarpackie „Dostawa karnetów dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7164782 2019-11-22
godz. 12:00
Podkarpackie Budowa ogrodzenia w Leśnictwie Bratkowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171045 2019-11-22
godz. 12:00
Podkarpackie Formatki aluminiowe i nierdzewne cięte na wymiar 1. Formatka stal nierdzewna gat 1,4301/304 120x1000x0,8mm 10 szt. 2. Formatka st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136695 2019-11-22
godz. 12:30
Podkarpackie Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. ks. Józefa Jałowego w km 0+000 – 0+2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146050 2019-11-22
godz. 13:00
Podkarpackie Przefazowanie układu elektroenergetycznego w PGE Energia Ciepła S. A. – Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7156120 2019-11-22
godz. 13:00
Podkarpackie Remont pralni znajdującej się w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego Nr 22,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163467 2019-11-22
godz. 13:00
Podkarpackie Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7167264 2019-11-22
godz. 13:00
Podkarpackie Wykonanie usługi konserwacji, przeglądów i usuwania awarii dźwigów dla wybranych jednostek Policji województwa podkarpackiego - KP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171046 2019-11-22
godz. 13:00
Podkarpackie ZLIFIERKA MAKITA 9565CVR + przystawka do szlifowania i pasy 1. PAS BEZKOŃCOWY Z WŁÓKNINY ŚCIERNEJ 30x762 very fine(280-320 grad) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7171346 2019-11-22
godz. 13:21
Podkarpackie Zakup armatury wod- kan. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Łącznik rurowo kołnierzowy z mosiężnym pierścieniem DN 100 prod. Domex nr kat ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7132866 2019-11-22
godz. 14:00
Podkarpackie Powierzenie prowadzenia punktu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7137809 2019-11-22
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich w kwocie 2.000.000 zł Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7162162 2019-11-22
godz. 14:00
Podkarpackie 1. Zaprojektowanie, wykonanie fabryczne, dostawa i montaż suwnicy wsadowej o udźwigu 50 Mg 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168225 2019-11-22
godz. 14:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zad. 1 Dyżury w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Zad. 2 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7168264 2019-11-22
godz. 14:00
Podkarpackie Kompleksowa dostawa — sprzedaż i przesył gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)