Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7417532 2020-04-15
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 9/DNK/2020 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DROGOWSKAZ NA KARIERĘ" W imieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417533 2020-04-15
godz. 00:00
Pomorskie Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  Dot.  zorganizowania i realizacji w formie online kursu “Zarządca Nieruchomości” Wraz z proce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417535 2020-04-15
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe nr 10/ATSO/2020 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Aktywność - to się opłaca!" W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419228 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na realizację na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419264 2020-04-15
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera” w czasie rzeczyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406506 2020-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia Zarządzanie Projektami Prince2 Foundatio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417066 2020-04-15
godz. 10:00
Wielkopolskie DNI/ZO/03/2020 usługa szkoleniowa: Zasady wykonywania działalności leczniczej i ubezpieczenia zdrowotnego w ramach projektu: „Podn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417070 2020-04-15
godz. 10:00
Wielkopolskie DNI/ZO/04/2020 Świadczenie usługi szkoleniowej: Zasady wykonywania zawodu terapeuty, odpowiedzialność prawna psychoterapeuty, w ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412692 2020-04-15
godz. 10:30
Mazowieckie DZP.371.15.2020 usługa nadzoru nad szkoleniem specjalizacyjnym za zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży przez Kierowników: mery...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415651 2020-04-15
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowa organizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego (diagnoza potrzeb, utworzenie IPD), wsparcia psychologicznego dla łą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412110 2020-04-15
godz. 12:00
Pomorskie Przygotowanie oraz przeprowadzenie wykładu oraz warsztatów z planowania i operacji misji kosmicznych w Gdańsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412135 2020-04-15
godz. 12:00
Lubelskie Usługa kompleksowej organizacji 12 wykładów nt. profilaktyki boreliozy wraz z wynajęciem sal, cateringiem oraz zapewnieniem wykład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416768 2020-04-15
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Kursy kwalifikacji rynkowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach Zamawiający prosi o poda...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416769 2020-04-15
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Szkolenie kadry kierowniczej i Rady Pedagogicznej z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Rady Pedagogicznej ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413937 2020-04-16
godz. 00:00
Lubuskie Przeprowadzenie warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414689 2020-04-16
godz. 00:00
Wielkopolskie Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Język Polski dla studentów - cudzoziemców studiujących na kierunkach: Engineering Man...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416502 2020-04-16
godz. 00:00
Wielkopolskie Szkolenia zawodowe Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie następujących zajęć: a. Część 1. Szkolenie ECDL PROFILE DIGCOMP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418518 2020-04-16
godz. 00:00
Wielkopolskie DPF61-12 - szkolenie dla uczniów z zakresu Adobe Photoshop 1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie Adobe Photoshop przygotowując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419234 2020-04-16
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienia 2/2020/FAM/BYG-TOR Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie platformy wymiany doświadczeń wraz z zasobami. Cel zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419237 2020-04-16
godz. 00:00
Podkarpackie Zamówienie nr 2/2020/FAM/BYT Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie platformy wymiany doświadczeń wraz z zasobami. Cel zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419256 2020-04-16
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenia usług doradztwa zawodowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 8 Uczestników projektu „Kierunek – praca!” RPPK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419258 2020-04-16
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2/2020 PNWB -II edycja Realizacja szkoleń ABC działalności gospodarczej Przedmiotem zamówienia jest przepro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419281 2020-04-16
godz. 00:00
Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/NOWES/2020 dotyczące zamówienia usługi coachingu w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412132 2020-04-16
godz. 09:00
Śląskie IA1/U/20/24/EK Przeprowadzenie kursu języka angielskiego biznesowego i branżowego (transport)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385200 2020-04-16
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Prowadzenie szkolenia komercyjnego z zakresu IT Numer referencyjny: 123/2020 Podstawy sieci cz. 1Zadanie 1 – Podstawy sieci cz. 15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409928 2020-04-16
godz. 09:30
Małopolskie Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001” dla WGiG – Kc-zp.272-178/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389348 2020-04-16
godz. 10:00
Pomorskie Przeprowadzenie kursu Microsoft Excel - poziom średniozaawansowany, w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413311 2020-04-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Humanistycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416761 2020-04-16
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia Media społecznościowe jako skuteczne narzędzie marketingu dla pracownikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404718 2020-04-16
godz. 10:30
Mazowieckie Usługi przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników placówek medycznych w zakresie komunikacji z osobami z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)