Przetargi na szkolenia

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7288252 2020-01-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego Cel zamówienia Celem wsparcia jest nauka lepszeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288250 2020-01-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb Uczestników i opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7270967 2020-01-27
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na usługi w zakresie spotkań, zajęć, warsztatów dla uczestniczek/uczestników projektu, pn. "Aktywność Twoją sza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280755 2020-01-27
godz. 00:00
Małopolskie „coachingu indywidualnego” 01.02.2020 do 21.12.2020 (80 57 0000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego) Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7245704 2020-01-27
godz. 08:45
Zachodniopomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie 45 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach peni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281134 2020-01-27
godz. 09:00
Opolskie Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290143 2020-01-27
godz. 09:00
Pomorskie Przeprowadzenie warsztatów z rozliczania nadgodzin. 1. Szkolenia 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7251106 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Biały...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298899 2020-01-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przeprowadzenie zajęć indywidualnych COACHINGU w łącznym wymiarze 168 godzin oraz zajęć grupowego coachingu w wymiarze 60 godzin. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288336 2020-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje zawodowe studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289790 2020-01-27
godz. 10:00
Pomorskie Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w grupach dzieci przedszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć zwiększających ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282255 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie szkolenia - Bezpieczeństwo Windows dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285072 2020-01-27
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz egzaminów pozwalających na zdobycie certyfikowanych kwalifikacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286186 2020-01-27
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych i dokształcających wraz z egzaminem dla kadr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286323 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie cyklu certyfikowanych szkoleń Mikrotik dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274056 2020-01-27
godz. 10:00
Śląskie Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała, biorących udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286331 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie szkoleń Cisco CCNA R&S oraz Security dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286023 2020-01-27
godz. 10:00
Opolskie Usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie: Uprawnienia ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281151 2020-01-27
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych – testy penetracyjne dla uczestników projektu pn.: „Kształc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289729 2020-01-27
godz. 11:00
Podkarpackie Certyfikowany kurs z języka angielskiego dla nauczycieli/pracowników JST na poziomie A1 i A2 w ramach projektu English4you współfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291584 2020-01-27
godz. 11:00
Małopolskie Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Promocja i finansowanie projektu artystycznego dla studentów kierunków: Sztuka i Media ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275740 2020-01-27
godz. 11:00
Mazowieckie Organizacja i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla pracowników PKP Intercity S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288761 2020-01-27
godz. 12:00
Podlaskie Przeprowadzenie szkolenia, pod nazwą Budowa dobrej relacji rodzic - nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291905 2020-01-27
godz. 12:00
Lubelskie Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka polskiego zamawianych na potrzeby projektu pt. Kształcenie pielęgniarek w języku an...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282518 2020-01-27
godz. 13:00
Małopolskie Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Mało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296007 2020-01-27
godz. 14:00
Mazowieckie Organizacja 2 szkoleń dla beneficjentów POIiŚ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290743 2020-01-27
godz. 14:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Wizualizacja architektoniczna w programie 3DS MAX i CORONA,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288400 2020-01-27
godz. 14:00
Mazowieckie 2/AA/PZN/2020 przeprowadzenie w miejscu zamieszkania uczestnika kursów językowych dla osób z dysfunkcją wzroku Część I- Celem kurs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283890 2020-01-27
godz. 14:00
Śląskie W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286030 2020-01-27
godz. 15:00
Opolskie Usługa szkoleniowa dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie: Monter klimatyz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)