Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8211460 2021-06-23
godz. 15:30
Wielkopolskie Ochrona podczs imprezy plenerowej Smaki LGD Długosz Królewski w dniu 25.07.2021 r. w miejscowości Rososzyca gm. Sieroszewice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211684 2021-06-23
godz. 23:59
Śląskie Zawory i szafki hydrantowe 1. części zamienne do zaworu PZ-31 2 produkcji TOOLFAS lub równoważne 1 pakiet 2. zawór hydrantowy Al s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203527 2021-06-23
godz. 23:59
Dolnośląskie System automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych mający na celu zwiększenie bezpieczeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216513 2021-06-24
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Konserwacja oraz naprawa bram i szlabanów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202371 2021-06-24
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 20/ZO/2021 Dostawa sprzętu do zabezpieczenia informacji niejawnych na rzecz 24 WOG PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209751 2021-06-24
godz. 08:00
Śląskie Usługa przeglądu i konserwacji instalacji przeciwpożarowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207755 2021-06-24
godz. 08:57
Dolnośląskie Wykonanie systemu alarmowego w Komisariacie Policji w Lubawce. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181861 2021-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – przystosowanie warunków do przepisów ppoż. 4.1. Przedmiot zamówienia dotyczy terenu działki nr 2424/11 i obejmuje: 4.1.1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205543 2021-06-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Wybór dostawcy prądownicy hydrantowej PWH-52/D13-150 i węża tłoczonego W -52 dla El. Pątnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206815 2021-06-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206443 2021-06-24
godz. 09:00
Dolnośląskie 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Przedmiotem zamówienia są całodobowe usługi nadzoru 66 nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław w formie monitoringu elektronicznego przy użyciu Sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207172 2021-06-24
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup granatów dymnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211417 2021-06-24
godz. 09:00
Wielkopolskie Wybór dostawcy WKŁADU ODMY D/POMPY P-POŻ. dla El. Pątnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212418 2021-06-24
godz. 09:00
Opolskie FAZ.2810.53.2021-ZOF Usługa ochrony osób i mienia z konwojem bankowym oraz transportu próbek krwi do badań i krwi na rzecz i w imi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174519 2021-06-24
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja systemu BMS w budynku WETI B Politechniki Gdańskiej wraz z rozbudową o urządzenia w budynku WETI A oraz przeprowadzenie w okresie obowiązywania gwarancji przeglądów serwisowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186873 2021-06-24
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. 1. Przedmiotem post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187725 2021-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap II Część 1 Pakiet I: a) budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej zasilającej istniejące i planowane budynki w zagrodzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192279 2021-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja kontroli dostępu na obiektach EEO SA.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202100 2021-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa konserwacji, pogotowia technicznego oraz napraw awaryjnych i konserwacyjnych szlabanów, kolczatek, bram wjazdowych i garażowych w miejscowościach Zamość, Lublin, Jawidz, Bezwola, Cheł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8206055 2021-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony osób i mienia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8207869 2021-06-24
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD) w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208132 2021-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Przegląd sterowania zbiornikami p.poż. w TWR Szczecin w latach 2021-2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8208250 2021-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie SA.270.5.2021 Usługi ochrony mienia i prace porządkowe w roku 2021-2022, pełnione na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8190921 2021-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów i oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk”. Szczegółowy opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8210856 2021-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ORAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH KLAP PPOŻ W DTREFACH A, D I W

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213249 2021-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej, obiektu Filharmonii położonego w Białymstoku przy ulicy Podleśnej 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony fizy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8214638 2021-06-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa urządzeń monitoringu przemysłowego dołowego do Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji - nr grupy 323-1 1 MONITOR G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8216116 2021-06-24
godz. 10:00
Dolnośląskie Montaż lamp informacyjnych (zielona - czerwona) i przeniesieniu lampy ostrzegawczej (żółtej) w wyznaczone miejsca na stopie dwóch ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8201802 2021-06-24
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 2. Miejsce realizacji: obiekty przy ul. 3 Maja 17; Obrońców Wisły 1920 r. 21/25; Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8198020 2021-06-24
godz. 11:00
Mazowieckie Ochrona terenu i obiektów IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie ˜1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona terenu i obiektów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)