Przetargi na ochronę

Wartość rynku usług ochrony szacuje się na ok. 8,5 mld zł. Analitycy prognozują, że wartość ta wrośnie do 2019 roku do 10 mld zł. W 2015 roku ogłoszono prawie 7,5 tys. zamówień, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (1474), śląskim (1255) oraz dolnośląskim (709). Przetargi na ochronę to szansa dla Twojego przedsiębiorstwa.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8398872 2021-09-27
godz. 00:00
Wielkopolskie Sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach administrowanych przez 31 BLT Poznań-Krzesiny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412235 2021-09-27
godz. 00:00
Mazowieckie Doposażenie systemu ppoż w głosowe sygnalizatory akustyczne w nieruchomości Funduszu Składkowego w Teresinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8363396 2021-09-27
godz. 08:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenów, obiektów i urządzeń Jednostki Wojskowej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną. a Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394543 2021-09-27
godz. 08:00
Śląskie Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice–Wesoła I” Ruch „Boże Dary”. ZP-BD-000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415984 2021-09-27
godz. 08:00
Wielkopolskie PO/BHP Gaśnica proszkowa 2 kg. Dostawa Poznań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388499 2021-09-27
godz. 09:00
Wielkopolskie Remont systemu sygnalizacji pożarowej w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie w zakresie: wymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389068 2021-09-27
godz. 09:00
Mazowieckie Przebudowa pomieszczeń w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz dostawa i montaż sprzętu na potrzeby serwerowni Część 1: Część I obejmuje prace rozbiórkowe przy obecnym stro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400598 2021-09-27
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wraz z wniesieniem i montażem systemu depozytorów kluczy dla KWP Katowice oraz KMP Sosnowiec w ramach pierwszego wyposażenia Część 1: Dostawa wraz z wniesieniem i montażem systemu d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400405 2021-09-27
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa wraz z wniesieniem i montażem systemu depozytorów kluczy dla KWP Katowice oraz KMP Sosnowiec w ramach pierwszego wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405506 2021-09-27
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa akumulatora w module alarmowym MD-2.Z GAZEX wraz z usługą wymiany w siedzibie Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Płocku P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413580 2021-09-27
godz. 09:00
Opolskie PT.2311.19.2021 Dostawa 3szt. hełmów strażackich Calisia Vulcan CV102 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Hełm strażacki Calisia Vulcan CV1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8371257 2021-09-27
godz. 10:00
Mazowieckie „Ochrona budynków, hal produkcyjnych, terenu i mienia ruchomego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8386982 2021-09-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługa dozoru elektronicznego budynku Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul Młyńskiej 1B w Słupsku, polegająca na ochro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8387424 2021-09-27
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową- ETAP I ROBOTY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388495 2021-09-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wybudowanie systemu CCTV IP wraz z budową kanalizacji teletechnicznej światłowodowej i kablowej na terenie składowiska odpadów w m. Leśno Górne Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394442 2021-09-27
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczem z możliwością skorzystania z prawa opcji. Numer referencyjny: 142/Cut/21/EZ 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup masek przeciwgazowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403657 2021-09-27
godz. 10:00
Mazowieckie DRĄG ZAPORY ZD-01 07,50M Z LATARKAMI I PRZEKŁADKĄ IZOLACYJNĄ ISE OSTRÓW drąg zapory ZD-01 07,50 m z latarkami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404486 2021-09-27
godz. 10:00
Łódzkie Część 1: Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest usługa ochrony stacjonarnej obiektów ŁZUK w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczegól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406988 2021-09-27
godz. 10:00
Pomorskie Serwis i konserwacja systemów ochrony technicznej obiektów (sygnalizacja włamania SSW, telewizja dozorowa TVU) - placówek terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410409 2021-09-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Ustalenie szacunkowej wyceny na Serwisowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8380674 2021-09-27
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja Budynku Głównego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Modern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412605 2021-09-27
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu optycznego dla KP Nowy Żmigród

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417383 2021-09-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie doposażenia systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Generalnej Dyrekcji Dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408379 2021-09-27
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie nowego systemu alarmowego w budynku WIOŚ w Poznaniu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8368722 2021-09-27
godz. 11:00
Mazowieckie Przegląd i konserwacja kabin ekranujących Część 1: Przegląd techniczny i konserwacja komory ekranującej SIL-WAT 05072014 Część 2: Przegląd techniczny i konserwacja kabiny ekranującej KE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392158 2021-09-27
godz. 12:00
Mazowieckie Wykonanie modernizacji układu wody ppoż w Elektrociepłowni Pruszków.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392711 2021-09-27
godz. 12:00
Mazowieckie Świadczenie na rzecz Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, usług bezpośredniej ochrony ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398749 2021-09-27
godz. 12:00
Podkarpackie dostawę i montaż 3 szt. szlabanów dla bloków przy ul. Grodzkiej 66-72 i ul. Staszica 13.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402720 2021-09-27
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Obsługa techniczna recepcji i ruchu osobowego w siedzibie RD Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 w Szczecinie w 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404361 2021-09-27
godz. 12:00
Małopolskie Zakup części zamiennych do pistoletu Walther P99 i karabinka MSBS Grot 5,56 x 45 mm oraz wykonanie usługi wymiany lufy w pistoleci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)