Przetargi na nieruchomości

Rynek nieruchomości to ogromny potencjał dla Twojej firmy. Każdego roku rozstrzyga się tu wielomiliardowe kontrakty. W 2015 roku na rynku nieruchomości (administracja, obsługa techniczna, operaty) ogłoszono 3216 zamówień, z czego najwięcej w województwach: śląskim (587), mazowieckim (509) oraz zachodniopomorskim (301). Monitoruj przetargi na nieruchomości i pozyskaj nowych partnerów biznesowych.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8572475 2021-12-08
godz. 09:00
Dolnośląskie Prowadzenie Targowiska Miejskiego położonego w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej 15 na nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562934 2021-12-08
godz. 09:30
Pomorskie holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP w Tczewie Holowanie i parkowanie pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych na zlecenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549794 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących własno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8549177 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w m.st. W-wy oraz w lokalach stanowiących własności m.st. W-wy w budynkach wspólnotowych na terenie ZGN ADK Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562948 2021-12-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 8 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563615 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566279 2021-12-08
godz. 10:00
Podkarpackie Bieżące utrzymanie toalet publicznych w Mielcu.Charakterystyka przedmiotu zamówienia:1) codzienny przegląd toalet,2) codzienna kontrola i utrzymanie czystości na zewnątrz toalet,3) zapewnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568964 2021-12-08
godz. 10:00
Mazowieckie Usługa całodobowego parkowania samochodów i innych pojazdów oraz ich części, a także pozostałych przedmiotów zabezpieczonych jako ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570679 2021-12-08
godz. 10:00
Podlaskie DAT.2211.26.2021 Pisemny przetarg ofertowy na wynajem powierzchni 7 m 2 na prowadzenie działalności handlowej. PRZEDMIOT POSTĘPOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562739 2021-12-08
godz. 12:00
Podlaskie Bieżące utrzymanie targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8571728 2021-12-08
godz. 12:00
Śląskie Usługi w zakresie szacowania nieruchomości.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8571868 2021-12-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Barwice w 2022 roku. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie cmentarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8552613 2021-12-08
godz. 13:00
Śląskie Wykonanie wyceny terenu i majątku (na nim znajdującym się do ewentualnej sprzedaży) na terenie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557865 2021-12-08
godz. 14:00
Mazowieckie Świadczenie usług administrowania w Toruniu przy ul. Okólnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565825 2021-12-08
godz. 15:00
Świętokrzyskie Wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565788 2021-12-08
godz. 15:00
Świętokrzyskie Wykonywanie usług utrzymania porządku, odśnieżania oraz naprawy mienia, utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji CKU w dobrym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570006 2021-12-09
godz. 08:30
Mazowieckie Całodobowa obsługa konserwacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej całod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8526803 2021-12-09
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywania napraw i robót budowlanych wraz z utrzymaniem całodobowego ruchu cieplnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573835 2021-12-09
godz. 09:00
Dolnośląskie Kontrola wnoszenia opłat w strefie płatnego parkowania w Bolesławcu Przedmiotem zamówienia jest kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) na zasadach ujętych w Uchwale nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8559736 2021-12-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w roku 2022 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565343 2021-12-09
godz. 10:00
Wielkopolskie Część 1: Konserwacja budynków i lokali komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Część 2: Konserwacja lokali i budynków komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569226 2021-12-09
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego”.2. Zamówienie obejmuje:a) Dostawa i montaż systemu parkingowego zgodnie z poniższą specyfikacją b) Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8576329 2021-12-09
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usług w zakresie przeprowadzania regularnej obsługi (kontroli, konserwacji okresowej i prewencyjnej oraz napraw) urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565632 2021-12-09
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556409 2021-12-09
godz. 11:00
Śląskie DZ/2/159/2021 Usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty adaptacyjne dla przyszłych SWC PEC - Gliwice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563354 2021-12-09
godz. 12:00
Wielkopolskie Bieżąca całodobowa obsługa, konserwacja oraz pogotowie techniczne dla nieruchomości położonych w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8564027 2021-12-09
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu aktywności szkodników i ich monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, wymiana świetlówek w la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572535 2021-12-09
godz. 12:00
Śląskie Określenie wartości rynkowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Borowno, oznaczonych według ewidencji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572539 2021-12-09
godz. 12:00
Śląskie Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchowisko, oznaczonej według ewidencj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8576530 2021-12-09
godz. 16:00
Małopolskie Świadczenie usług przez rzeczoznawcę majątkowego - ustalenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)