Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, obiekty użyteczności publicznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7280058 2020-01-28
godz. 10:00
Dolnośląskie DZH/2/I/2020/SOR UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ LUB/I PEDIATRII W SZPI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298993 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów technicznych mikrotomów w pakietach 1 do 3 w okresie 36 miesięcy: 1. przegląd okresowy mikrotomu pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299008 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Realizacja usługi przeglądów technicznych separatorów komórkowych w pakiecie 1 w okresie 12 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299024 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Naprawa videogastroskopu Typ: GIF-Q165

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300131 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Naprawa zestawu do litotrypsji, Typ: Modulith SLX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296700 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników na potrzeby Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, służących do celów prac bad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280631 2020-01-28
godz. 11:00
Dolnośląskie WCH.2410.26.2019.AB Dostawa naczynia Dewara oraz aparatu do pomiaru temperatury topnienia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocław...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296348 2020-01-28
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa narzędzi chirurgicznych transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285737 2020-01-28
godz. 12:00
Dolnośląskie Numer referencyjny: USK/DZP/PN-391/2019 Dostawa pasków do glukometrów wraz z dzierżawą glukometrów i systemu zarządzania badaniam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290760 2020-01-28
godz. 14:30
Dolnośląskie Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Chojnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7297605 2020-01-29
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie technologii produkcji najlżejszego i najwydajniejszego termicznie na rynku produktu, odpornego na ściskanie, włókniste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296075 2020-01-29
godz. 08:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie całodobowej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7299057 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich, gama kamer oraz monitorów dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293141 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie DZH/5/I/2020/USK UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Pielęgniarkę instrumentariuszkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w Dzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7291730 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wińsko. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293128 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie DZH/4/I/2020/CCS UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z UPRAWNI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293144 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie DZH/6/I/2020/USK UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Pielęgniarkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w Centrum Chorób Serca, In...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293148 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie DZH/8/I/2020/USK UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Klinice Hemato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293146 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie DZH/7/I/2020/USK UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275335 2020-01-29
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300119 2020-01-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii (Neuromonitoring)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300144 2020-01-29
godz. 11:00
Dolnośląskie Aprawa angiografu RTG, Typ Azurion 7 M20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300216 2020-01-29
godz. 11:30
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem konkursu ofert jest w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288795 2020-01-29
godz. 11:30
Dolnośląskie dostawa odczynników i wymaganych materiałów do badań immunohistochemicznych dla potrzeb pracowni patomorfologii w okresie 24 mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284785 2020-01-29
godz. 12:00
Dolnośląskie Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych oraz rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej. Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7254170 2020-01-29
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej Numer referencyjny: USK/DZP/PN-452/2019 Pakiet nr 11 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7284958 2020-01-29
godz. 12:00
Dolnośląskie Świadczenie usług z zakresu usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich wstępnych,okresowych i kontrolnych dla p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7298514 2020-01-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Zlecę transport specjalistyczny - dolnośląskie Zlecę transport specjalistyczny dla niesamodzielnych uczestników projektu. Zaintere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294294 2020-01-30
godz. 00:00
Dolnośląskie PO.2720.26.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296091 2020-01-30
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa ostrzy jednokrotnego użytku do strzygarek typu 9661 firmy 3M

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)