Przetargi i zamówienia - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8876212 2022-05-16
godz. 10:00
Śląskie Część 1: Część nr 1 zamówienia pn. „Nowoczesne remizy - centrami kulturalnymi wsi - OSP w Borowej”:1. Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Nowoczesne remizy - centr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8724267 2022-05-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884480 2022-05-16
godz. 10:00
Pomorskie Instalacja wraz z dostawą agregatów prądotwórczych do istniejących obiektów podlegających adaptacji – Latarnia Morska Stilo oraz Latarnia Morska Czołpino Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887946 2022-05-16
godz. 10:00
Małopolskie Zakup wodomierzy wraz z modułami GSM odczytu zdalnego wodomierzy 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wodomierzy typ DN od 15 do 80 w ilości 860 szt. wraz z zintegrowanymi modułami GSM zdal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868694 2022-05-16
godz. 10:10
Łódzkie Naprawa i konserwacja urządzeń drukujących, telefaksowych oraz zasilaczy awaryjnych (UPS) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy i konserwacji urządzeń drukujących, telefaksowych ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851689 2022-05-16
godz. 11:00
Mazowieckie Usługi utrzymania i rozwoju systemu wspierającego procesy windykacyjne Numer referencyjny: ZP/05/22 Usługi utrzymania i rozwoju systemu wspierającego procesy windykacyjne 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793305 2022-05-16
godz. 11:00
Łódzkie „Ubezpieczenie mienia wybranych jednostek organizacyjnych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Łódzkiej” Numer referencyjny: RAP.383.10.2022.AGN.U. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831685 2022-05-16
godz. 11:00
Mazowieckie Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane Numer referencyjny: BI.ROZ.2812.1.2022.AG 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane. 2. Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8847563 2022-05-16
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa ul. Bukowej, ul. Lipowej, ul. Jesionowej, ul. Krótkiej w msc. Milejów - Osada Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Bukowej, u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870940 2022-05-16
godz. 11:00
Wielkopolskie Remont polegający na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na przebudowie dachu Hali Sportowej w Czerwonaku.2. Zakres r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876337 2022-05-16
godz. 11:00
Dolnośląskie Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na obszarze Gminy Lądek-Zdrój 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw i słupów oświetleniowych zgodnie z audytem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8803042 2022-05-16
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IR.I/PN-1/3220/17/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875735 2022-05-16
godz. 11:00
Podkarpackie Budowa farmy fotowoltaicznej w ramach zadania: ,,Nowoczesne rozwiązania energetyczne - budowa farmy fotowoltaicznej wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848716 2022-05-16
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznego samochodu ciśnieniowego z odzyskiem wody dla Gdańskie Wody sp. z o.o. Numer referencyjny: PN-2/2022/PP Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8851635 2022-05-16
godz. 12:00
Wielkopolskie Dostawa telefonów i tabletów bez kart SIM oraz świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z kartami SIM lub e-SIM Numer referencyjny: ZPb-II.271.34.2022.MC 1) Przedmiotem zamówienia jest do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793247 2022-05-16
godz. 12:00
Zachodniopomorskie dostawa 2 szt. ambulansów medycznych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu Numer referencyjny: DZP.2610.03.2022 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8816017 2022-05-16
godz. 12:00
Mazowieckie Modernizacja populacji transformatorów – Etap VIII – AT500MVA dla SE Baczyna Numer referencyjny: 2022/WNP-0094 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawę, montaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8849069 2022-05-16
godz. 12:00
Łódzkie Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 w formule „zaprojektuj i wybuduj” 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8740253 2022-05-16
godz. 12:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831973 2022-05-16
godz. 13:00
Świętokrzyskie WYKONANIE PRZEGLĄDU P4 DLA 1 SZT. POJAZDU KOLEJOWEGO 40-WE STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Numer referencyjny: OK-III.272.1.9.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848498 2022-05-17
godz. 08:00
Śląskie Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Numer referencyjny: KISA/ZIR/PN/9/2022 Budowa nowych układów drogowych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831737 2022-05-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawy produktów leczniczych i innych Numer referencyjny: EZ/825/104/21 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8845231 2022-05-17
godz. 09:00
Małopolskie „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876541 2022-05-17
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa centralnego systemu zarządzania budynkiem BMS w budynku MRiT. Przedmiotem zamówienia jest budowa centralnego systemu zarządzania budynkiem BMS w budynku Ministerstwa Rozwoju i Techno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8877289 2022-05-17
godz. 09:00
Śląskie „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce” – drugie postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę Centrum sportu rekreacji i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8877761 2022-05-17
godz. 09:00
Śląskie ,,Dostawy środków opatrunkowych oraz jałowej osłony na sprzęt”, ZP/22/22 Część 1: Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG, setonyPrzedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji as...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881209 2022-05-17
godz. 09:00
Śląskie Remont agregatu prądotwórczego z wymianą silnika gazowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica Numer referencyjny: 412200339 Remont agregatu prądotwórczego z wymianą silnika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831988 2022-05-17
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Chwałowice - Szyb Marklowice kolidującej z kształtowaną z wykorzystaniem odpadów wydobywczych bryłą w re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866605 2022-05-17
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie robót związanych z budową centrum rekreacyjnego w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową centrum rekreacyjnego w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879107 2022-05-17
godz. 09:15
Lubelskie Budowa chodnika w miejscowości Poniatowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła od km 8+749 do km 9+080 Numer referencyjny: R6.ST.371.5.2022.ap 1.Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)