Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8391378 2021-09-27
godz. 13:00
Dolnośląskie Wykonanie pomiaru ciągłości ochrony odgromowej LPS, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz przeglądu budowlanego elektrowni wiatrowych na FW Dobrzyń, FW Inowrocław, FW Mogilno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392023 2021-09-27
godz. 13:00
Śląskie Dostawa - modernizacja przenośnika taśmowego TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395036 2021-09-27
godz. 13:00
Dolnośląskie Odtworzenie oświetlenia drogowego w gminie Brzesko w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391380 2021-09-27
godz. 14:00
Małopolskie Dostawa fabrycznie nowego obuwia galowego - Sukcesywne dostawy fabrycznie nowej odzieży galowej, odzieży bojowej oraz obuwia na potrzeby pracowników świadczących usługi ochrony osób i mienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401327 2021-09-27
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie prac remontowo – budowlanych, w zakresie ogólnobudowlanym, budynków stacji elektroenergetycznych SN/nN i budowli, będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406407 2021-09-27
godz. 14:00
Dolnośląskie Odtworzenie majątku oświetlenia drogowego w gminie Branice 2021- dobudowa i wymiana opraw.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374112 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie Dostawy zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski i Zakład Górniczy Janina.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8377943 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie 154/N/JMS Usługi remontów urządzeń zasilających wieloodpływowych i zespołów rozrusznikowych dla TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8380259 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie 150/N/AS Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z TAURON Wydobycie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392022 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie Wyburzenia, rozbiórki wybranych obiektów w TAURON Wytwarzanie S.A. na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409799 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie Dostawa : MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY WAGO - SZTUK4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8409475 2021-09-28
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa opraw NEW LED 1 na potrzeby realizacji zadań w gminach Namysłów i Turawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415208 2021-09-28
godz. 00:00
Śląskie Dostawa: KONWERTER ETHERNET TYP D100644L VALMET dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Łagisza w Będzinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414904 2021-09-28
godz. 08:20
Śląskie Dostawa materiałów spawalniczych dla TAURON Wydobycie SA – ZG Sobieski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8392960 2021-09-28
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji: Komorowice - Magurka, dla dostosowania jej do długotrwałej temperatury pracy +80 st. C ( minimalnej obciążalności 630 A w okresie letnim) - pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402712 2021-09-28
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie prac remontowo – budowlanych, w zakresie ogólnobudowlanym, budynków stacji elektroenergetycznych SN/nN i budowli, będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411289 2021-09-28
godz. 09:00
Śląskie Dostawa_PRZEKŁADNIA HMZ-502/19,82 Z SILNIKIEM PODAJNIK ŚLIMAKOWY D-450 dla TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413548 2021-09-28
godz. 09:00
Śląskie Dostawa okna PCV 114x137 wraz z montażem dla TAURON Wydobycie S.A. - ZG Janina.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8390859 2021-09-28
godz. 10:00
Śląskie Dostawa spinek i łańcucha M450-A-200 do przenośnika zgrzebłowego węgla kotła CFB1300

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8393481 2021-09-28
godz. 10:00
Śląskie Serwis bram rolowanych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno w Jaworznie - Elektrownia III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396286 2021-09-28
godz. 10:00
Śląskie Transport i zagospodarowanie poprzez zastosowanie procesu odzysku bądź unieszkodliwiania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe - z oczyszczalni ściekó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400562 2021-09-28
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa stacji słupowej 20/0,4kV wraz z powiązaniami, Łuczyna I-2100431

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402714 2021-09-28
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/122/21 Dostawa izolatorów dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405439 2021-09-28
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/115/21 Modernizacja istniejącego systemu monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej PSP 2001296

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414078 2021-09-28
godz. 10:00
Śląskie Dostawa aktuatora hamulco-wypycharki wywrotnicy wagonowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414609 2021-09-28
godz. 10:00
Śląskie Dostawa antyskalantu Everblue 100A dla TAURON Wydobycie SA - ZG Sobieski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417594 2021-09-28
godz. 10:00
Śląskie Dostawa kompensatora specjalnego z wewnętrznym uszczelnieniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398914 2021-09-28
godz. 10:30
Małopolskie 1. (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Kobylice dz. 267/4, 267/8, 266/7 ,267...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399138 2021-09-28
godz. 11:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa napowietrznej stacji słupowej wraz z powiązaniami SN i nN, Łowęcice dz. 115/5,115/6,116/2 gm. Miękinia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403083 2021-09-28
godz. 11:00
Małopolskie Wykonywanie prac związanych z eksploatacją linii SN 15 kV Biadoliny - Łukanowice na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Tarnowie - Region Tarnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)