Przetargi Tauron

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce - dysponuje kapitałem własnym w wysokości około 16 miliardów zł. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju; sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni Polski, a usługi z tego zakresu świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych (źródło: mat. prasowe). Spółki wchodzące w skład Grupy Tauron, zajmują się ponadto wydobyciem surowców oraz wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Tylko w 2015 r. Grupa Tauron ogłosiła aż 9020 zamówień w całej Polsce! Bądź na bieżąco z przetargami Tauron, zdobądź nowe kontrakty i osiągaj większe zyski!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7398009 2020-04-02
godz. 10:00
Śląskie 1 Remont AKPiA bloku nr 2 i 3 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399277 2020-04-02
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Dostawa kabla SN typu XnRUHAKXS 1 x 240/25mm2 na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. w Legnicy - 37/2020/ZAK2 1 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400075 2020-04-02
godz. 10:00
Opolskie Usługa polegająca na wykonaniu trzykrotnego koszenia i grabienia trawy na terenach należących do TAURON Dystrybuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400858 2020-04-02
godz. 10:00
Śląskie 1 Dostawa na budowę, montaż, demontaż, najem oraz serwis rusztowań dla remontu bieżącego kotła CFB-1300 w TAURON ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402107 2020-04-02
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Przesunięcie oraz wymiana betonowego słupa latarni oświetleniowej typu WZ na EOP w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zielonej (Plac Su...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404977 2020-04-02
godz. 10:00
Śląskie Dostawa napędu elektromechanicznego AUMA dla TAURON Wytwarzanie S.A. 1 (143-017-633-I) NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405123 2020-04-02
godz. 10:00
Śląskie 1 Usługa remontu pneumatycznych wciągników łańcuchowych typu PWŁ-3/6 dla TAURON Wydobycie SA 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405868 2020-04-02
godz. 10:00
Śląskie Dostawa - najem wagonów samowyładowczych typu 418V dla TAURON Wydobycie SA 1 Usługa najmu 4 szt. wagonów typu Fa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7358260 2020-04-02
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE Numer referencyjny: 2019/TD-CN/TD-CN/038...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397009 2020-04-02
godz. 12:00
Śląskie Dostawy kwasu solnego i wodorotlenku sodu dla Spółek Grupy TAURON 1 Zadanie I - Kwas solny spożywczy gat. I w/p ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398008 2020-04-02
godz. 12:00
Śląskie Dostawa zgrzebeł i kompletnego łańcucha zgrzebłowego do odżużlaczy kotłów OP650 1 Zadanie nr 1: Dostawa kompletnego łańcucha zgrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401317 2020-04-02
godz. 12:00
Śląskie 1 Remont obmurza i izolacji wewnętrznej kotła CFB-1300 w TAURON Wytwarzanie SA – Oddział Elektrownia Łagisza w Bę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402646 2020-04-02
godz. 12:00
Śląskie 1 Eksploatacyjne uzupełnienie fauny w zbiornikach wód kopalnianych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402645 2020-04-02
godz. 14:00
Dolnośląskie 1 Dostawa materiałów dla zadania: Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie gmin Milówka i Ujsoły 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404638 2020-04-02
godz. 14:00
Śląskie Dostawa pompy 6A20-D-BE/03 1 (540-318-204-0) Pompa typu 6A20-D-BE/03 bez sprzęgła i silnika, uszczelnienie mechaniczne 1 Sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403363 2020-04-02
godz. 15:00
Dolnośląskie 1 Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych DC/AC w lokalizacji; Kopalnia Soli „ Wieliczka” ul. Daniłowicza 10 1 Zadanie 100,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402651 2020-04-03
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wyrobów hutniczychdla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A. 1 035-401-714-0 KĄTOWNIK 40x40x4mm GAT.St3S 450 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387476 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Uszczelnienie obwałowań zbiorników mazutowych geomembraną w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390337 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Obsługa geodezyjna robót budowlanych w zakresie branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAURON D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390773 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402110 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Przegląd, czyszczenie, konserwacja i kalibracja detektora gazu MX-4 oraz MX6 iBrid wraz z konieczną wymianą sensorów w Wydziale ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404010 2020-04-03
godz. 10:00
Śląskie 1 Naprawa uszkodzeń dachu i ogniomuru budynku L – Etap I : Wykonanie dokumentacji technicznej w TAURON Wytwarzani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380804 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie 1 38/N/AS Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ZG JANINA dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Zadanie 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382671 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie 39/N/IC Usługa remontu ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A. 1 Część nr 1 - remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387594 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie Dostawy krążników do przenośników taśmowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/00299/L/37...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402652 2020-04-03
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa ogumienia letniego do samochodów osobowych i dostawczych w sezonie 2020 do wskazanych lokalizacji warsztatowych 1 Runda 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404637 2020-04-03
godz. 12:00
Śląskie Dostawa włazu rewizyjnego do kotla CFB 260 1 Poz.1 (340-710-020-I) DRZWI WŁAZOWE FI 550 RYS.6274453b KOCIOŁ CFB-260 6 Sztuka 100,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404636 2020-04-03
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Wymiana rozdzielnicy głównej RGSN w stacji K1280 wł. TD OGL Katowice ul. Dworcowa 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395847 2020-04-03
godz. 15:00
Podkarpackie Usługi transportu materiałów sypkich naczepami samowyładowczymi typu wanna dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399275 2020-04-06
godz. 09:00
Śląskie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej terenowo-prawnej oraz na jej podstawie realizacja robót budowlanych dla zadania pn. Budowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)