Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
871075 2020-09-23 Małopolskie
Budowa przepustu
871076 2020-09-23 Małopolskie
Hala magazynowa
871077 2020-09-23 Małopolskie
Budowa skateparku
871078 2020-09-23 Małopolskie
Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbió...
871080 2020-09-23 Małopolskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
871081 2020-09-23 Małopolskie
Przebudowa fragmentu parteru, budowa ści...
871082 2020-09-23 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa budynku dworca ko...
871084 2020-09-23 Małopolskie
Budowa obiektu malej architektury w miej...
871085 2020-09-23 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
871086 2020-09-23 Śląskie
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego ...
871091 2020-09-23 Śląskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielo...
870935 2020-09-23 Warmińsko-Mazurskie
Modrenizacja-przebudowa kotłowni olejowe...
871079 2020-09-23 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa i rozbudowa oddziału obserwac...
871093 2020-09-23 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie instalacji gazu płynnego ze zb...
871095 2020-09-23 Śląskie
Budowa budynku handlowo-usługowego
871094 2020-09-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5...
871102 2020-09-23 Śląskie
Kontenerowe pomieszczenie dla pracownikó...
871096 2020-09-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku usługowego
871135 2020-09-23 Świętokrzyskie
Odbudowa mostu w ciągi drogi powiatowej
871136 2020-09-23 Śląskie
Budowa pawilonu usługowo-handlowego
871137 2020-09-23 Śląskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny z wewnę...
871138 2020-09-23 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
871141 2020-09-23 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego
871139 2020-09-23 Świętokrzyskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej
871142 2020-09-23 Świętokrzyskie
Świetlica wiejska
871143 2020-09-23 Pomorskie
Budowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarne...
871144 2020-09-23 Śląskie
Modernizacja dachu budynku oddziału Reha...
871145 2020-09-23 Podlaskie
Instalacja zespołu urządzeń telefonii ko...
871146 2020-09-23 Śląskie
Remont budynku handlowo-usługowego
871147 2020-09-23 Śląskie
Remont parkingu