Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070182 2022-08-12 Mazowieckie
Remont oddziałów odwykowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070091 2022-08-12 Wielkopolskie
Ubezpieczenie Miasta i Gminy Wysoka
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070092 2022-08-12 Dolnośląskie
Dowóz dzieci do placówek oświatowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070226 2022-08-12 Śląskie
Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070225 2022-08-12 Mazowieckie
Zakup wyposażenia dla oddziałów odwyk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070181 2022-08-12 Podkarpackie
,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070227 2022-08-12 Wielkopolskie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P gran...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070095 2022-08-12 Pomorskie
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070180 2022-08-12 Pomorskie
Wymiana drewnianej fasady okiennej w sal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070096 2022-08-12 Podlaskie
Energia elektryczna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070178 2022-08-12 Opolskie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczeg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070228 2022-08-12 Małopolskie
Zakup sprzętu komputerowego, licencji o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070179 2022-08-12 Podkarpackie
2. Modernizacja drogi dojazdowej do grun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070177 2022-08-12 Łódzkie
Dostawa posiłków profilaktycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070098 2022-08-12 Śląskie
Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia us...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070176 2022-08-12 Śląskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070099 2022-08-12 Lubuskie
Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070175 2022-08-12 Łódzkie
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070174 2022-08-12 Podkarpackie
Usługę grupowego ubezpieczenia na życ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070173 2022-08-12 Małopolskie
Budowa biologicznej oczyszczalni ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070229 2022-08-12 Śląskie
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. To...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070172 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w so...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070101 2022-08-12 Pomorskie
Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070230 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa kanalizacji sanitarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070231 2022-08-12 Mazowieckie
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH NA TER...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070103 2022-08-12 Mazowieckie
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejsco...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070104 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa sprzętu komputerowego na potrze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070171 2022-08-12 Śląskie
Zakup aparatu EEG oraz głowicy do USG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070169 2022-08-12 Lubuskie
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Le...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070232 2022-08-12 Lubuskie
Przebudowa dróg gminnych ul. M Konopnic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu