Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
870761 2020-09-21 Śląskie
Technologia wytwarzania warstw hybrydowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870766 2020-09-21 Dolnośląskie
Kompaktowy laser światłowodowy do wielof...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870765 2020-09-21 Dolnośląskie
Opracowanie innowacyjnych, wymiennych st...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870762 2020-09-21 Lubelskie
Remont i konserwacja więźby dachowej ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870767 2020-09-21 Lubelskie
Renowacja zabytkowego kościoła w Tuchowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870770 2020-09-21 Mazowieckie
Opracowanie technologii wytwarzania nowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870771 2020-09-21 Mazowieckie
TubeRoSa - opracowanie innowacyjnego urz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870690 2020-09-21 Wielkopolskie
Materiał narzędziowy nowej generacji na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870850 2020-09-21 Dolnośląskie
Przyłącze i zewnętrzna instalacja wodoci...
870887 2020-09-21 Śląskie
Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870888 2020-09-21 Śląskie
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870889 2020-09-21 Śląskie
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego ha...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870890 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa ZSP-6 w dzielnicy Kleszczów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870892 2020-09-21 Śląskie
Rozbudowa budynku ZSP-5 w dzielnicy Bara...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870893 2020-09-21 Śląskie
Przebudowa drogi ul. Okrężnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870895 2020-09-21 Śląskie
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870894 2020-09-21 Śląskie
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870369 2020-09-18 Lubelskie
Budowa i modernizacja oświetlenia uliczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870556 2020-09-18 Lubelskie
Budowa energooszczędnego oświetlenia w g...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870557 2020-09-18 Lubelskie
Kompleksowa modernizacja wyeksploatowany...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870558 2020-09-18 Lubelskie
Wymiana istniejących wyeksploatowanych o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870559 2020-09-18 Lubelskie
Budowa energooszczędnego oświetlenia w G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870561 2020-09-18 Lubelskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870562 2020-09-18 Lubelskie
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870565 2020-09-18 Lubelskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870675 2020-09-18 Lubelskie
Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łucz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870691 2020-09-18 Mazowieckie
System monitorujący odpowiedź pacjentów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870689 2020-09-18 Dolnośląskie
Precyzyjna drukarka do wytwarzania elast...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870688 2020-09-18 Lubelskie
Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
870693 2020-09-18 Wielkopolskie
Czujniki pola magnetycznego do zastosowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu