Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035375 2022-04-29 Mazowieckie
Aranżacja i nasadzenia zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035372 2022-04-29 Małopolskie
Budowa zewnętrznego urządzenia Street ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035376 2022-04-29 Małopolskie
Ogólnodostępna strefa sportowo-rekreac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035377 2022-04-29 Małopolskie
Przebudowa boiska sportowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035379 2022-04-29 Mazowieckie
Zielone przystanki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035371 2022-04-29 Zachodniopomorskie
Internetowy system bezobsługowej realiz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035380 2022-04-29 Mazowieckie
Rozwój terenów zielonych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035353 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035378 2022-04-29 Małopolskie
Modernizacja boiska sportowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035382 2022-04-29 Świętokrzyskie
Cyfryzacja systemu zarządzania obsług...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035384 2022-04-29 Mazowieckie
Rewitalizacja istniejących oraz tworzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035381 2022-04-29 Małopolskie
Rewitalizacja boisk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035346 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego pole...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035383 2022-04-29 Wielkopolskie
Zakup usług programistycznych w celu po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035385 2022-04-29 Małopolskie
Rewitalizacja boisk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035387 2022-04-29 Małopolskie
Przebudowa i remont przyszkolnych obiekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035386 2022-04-29 Wielkopolskie
Wdrożenie technologii cyfrowych w zwią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035388 2022-04-29 Małopolskie
Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035414 2022-04-29 Małopolskie
Małopolskie tężnie solankowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035417 2022-04-29 Pomorskie
Stworzenie warunków skutecznego funkcjo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035420 2022-04-29 Pomorskie
Zwiększenie odporności przedsiębiorst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035418 2022-04-29 Małopolskie
Małopolskie tężnie solankowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035422 2022-04-29 Łódzkie
Wdrożenie narzędzia wspierającego org...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035423 2022-04-29 Małopolskie
Małopolskie tężnie solankowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035425 2022-04-29 Małopolskie
Małopolskie tężnie solankowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035426 2022-04-29 Łódzkie
Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w zakre...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035428 2022-04-29 Mazowieckie
Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Nadm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035427 2022-04-29 Małopolskie
Małopolskie tężnie solankowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035430 2022-04-29 Mazowieckie
Montaż lamp solarnych oraz opraw oświe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035432 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu