Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4281821 2018-01-16 Postępowanie / część zostało unieważnione. Remont telewizji dozorowej CCTV IP Osiedli Studenckich Politechniki Gdańskiej Numer ref...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281822 2018-01-16 Postępowanie / część zostało unieważnione. Budowa drogi s-1 pyrzowice – podwarpie (iii etap z wyłączeniem odcinka i w.„pyrzowice” ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281825 2018-01-16 Wielkopolskie Dostawa przetworów warzywnych kwaszonych, warzyw i owoców konserwowych. Część nr 1 Zadanie nr 1 - Dostawa przetworów warzywnych kw...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281828 2018-01-16 Postępowanie / część zostało unieważnione. Dostawa drukarki 3D do metalu. Numer referencyjny: 83/ZZ/AZLZ/2017 Przedmiotem zamówien...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281829 2018-01-16 Kujawsko-Pomorskie Dostawa przetworów warzywnych i owocowych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego. Część nr 1 Dostawa przetworów...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281831 2018-01-16 Wielkopolskie Dostawa produktów głęboko mrożonych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego. Część nr 1 Dostawa produktów głębok...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281853 2018-01-16 Mazowieckie Rozbudowa infrastruktury w Centrum Informatyki Resortu Finansów. Część X- oprogramowanie Microsoft. Numer referencyjny: PN/26/17/G...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281857 2018-01-16 Śląskie Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów apelacji warszawskiej Numer referencyjny: ZP-765-3/17 Przedmiotem zamówienia jes...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281860 2018-01-16 Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla przedszkola przy ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Numer referency...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281861 2018-01-16 Mazowieckie Dostawa urządzeń laboratoryjnych do realizacji projektu badawczego Część nr 1 Automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281866 2018-01-16 Wielkopolskie Dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego Część nr 1 Dostawa sosów, z...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281872 2018-01-16 Mazowieckie Dostawa mobilnych, konserwatorskich systemów laserowych i dwóch mikroskopów optycznych 3D wraz zniezbędnymi akcesoriami wraz z prz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281883 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. ZP-2380-474/2017 Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury użytkowej prze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281877 2018-01-16 Śląskie Wykonanie projektu rewaloryzacji skweru przy ul. Dyrekcyjnej w Chorzowie wraz z odtworzeniem historycznej fontanny Numer refere...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281881 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rz.271.62.2017 Remont i rozbudowa boiska sportowego ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281884 2018-01-16 Kujawsko-Pomorskie „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281885 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Dostawy słodyczy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 14/SŻ/18

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281889 2018-01-16 Wielkopolskie Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2018 Num...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281894 2018-01-16 Postępowanie zostało unieważnione. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Połczyn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281900 2018-01-16 Podkarpackie Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu DW 987 Kolbuzowa - Sędziszów Małopolski. Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/19/2017 P...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281901 2018-01-16 Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m 2 na lokale użytkowe (podział istniejącej powierzchni na mniejsze l...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281910 2018-01-16 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa małopolskiego wraz z aktualiz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281914 2018-01-16 Warmińsko-Mazurskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wichrowo w roku 2018 Część nr Pakiet nr 1 Wykonywanie usług ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281917 2018-01-16 Łódzkie Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281918 2018-01-16 Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Sławków. Numer referencyjny: ZZ.II 271.20.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest świ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281922 2018-01-16 Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Ostrzeszów Numer referencyjny: KOM.271.10.2017 Przedmiotem z...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281925 2018-01-16 Mazowieckie Kompleksowe ubezpieczenie WSM im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu Część nr 2 Część 02 zamówienia

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281926 2018-01-16 Opolskie „Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Efektywność Energetyczną” – Działanie 3.4 w ra...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281935 2018-01-16 Mazowieckie Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4281938 2018-01-16 Świętokrzyskie Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec Numer referencyjny: 271.27.2017...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)