Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4373264 2018-03-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie remontu kotła K-3 z wymianą palników w Elektrociepłowni Żerań II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem z...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373155 2018-03-23 Dolnośląskie Dostawa energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy do obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie, zlokalizowanych w Krakowie, na tereni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373597 2018-03-23 Przebudowa ul. Brzozowej wraz z budową odwodnienia w Piastowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.13.2018 Przedmio...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373640 2018-03-23 Pomorskie Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków w ramach projektu "STAŃ SIĘ KONKURENCYJNY Z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373641 2018-03-23 Dolnośląskie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III", w ramach...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373657 2018-03-23 Mazowieckie REMONT BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WI.271.4.2018 Prz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373674 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Osnowskiej w Chełmnie – II etap na odcinku 145mb od punktu 0+110 wg PZT ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373681 2018-03-23 Mazowieckie Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373682 2018-03-23 Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni, zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i os...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373683 2018-03-23 Lubelskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.D.1.2018 Budowa, przebudowa, modernizacja dróg na terenie Gminy Kamień obejmuje: ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373690 2018-03-23 Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica do skrzyżowani...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373698 2018-03-23 Dostawa systemu obsługi elektronicznej (SOE) na potrzeby realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne przez Polską Agencję In...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373702 2018-03-23 Łódzkie Dostawa baz danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” dl...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373312 2018-03-23 Opracowanie dokumentacji na budowę promenady nad jeziorem Lipno w Stęszewie na długości ok. 1700 mb Numer referencyjny (jeżeli ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373313 2018-03-23 przebudowa polegająca na wykonaniu zagospodarowania terenu znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie SORu oraz wykonanie dźwięko...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373315 2018-03-23 Wielkopolskie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373333 2018-03-23 Wielkopolskie Świadczenie usług transportu elementów polskiego pawilonu na festiwal SXSW Polska-Austin-Polska. Numer referencyjny (jeżeli dot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373340 2018-03-23 Świętokrzyskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego Staffa w Starachowicach” Numer refer...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373344 2018-03-23 Podkarpackie Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących oraz odbiór zużytych tonerów wykorzystywanych w Zakładzie Obsługi Prze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373345 2018-03-23 Łódzkie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych gminnych dróg na terenie Gminy Sieradz Numer referencyjny (jeżeli dotyc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373346 2018-03-23 Małopolskie Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/SI/2018 Przedmiotem zamówienia jest usłu...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373348 2018-03-23 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DOA.ZP.01.2018 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku wraz z instalacją o...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373353 2018-03-23 Wielkopolskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373354 2018-03-23 Mazowieckie Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady-Remiszew Duży Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): In.G.Km.271.3.2018 Przedmiote...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373355 2018-03-23 Instalacja kołowrotów kontroli dostępu z ewakuacyjnymi bramkami uchylnymi w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warsz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373356 2018-03-23 Lubelskie Organizacja wycieczki autokarowej dla pracowników UMCS Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PN/17-2018/DOP-p Przedmiotem za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373357 2018-03-23 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ITI.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr K 250126 Jurków –...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373368 2018-03-23 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD.331.6.2018.IK ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373377 2018-03-23 Podkarpackie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDM.NE-3.333.2.2018 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ul...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373381 2018-03-23 Opolskie Zakup drzwi aluminiowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/01/02/2018 : 1. Przedmiot zamówienia : Zakup i montaż drzw...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)