Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4825367 2019-03-25 CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - materiały elektryczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825369 2019-03-25 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Pakiet nr 6 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825196 2019-03-25 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - materiały elektryczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825368 2019-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825370 2019-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Pakiet nr 7 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825372 2019-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825373 2019-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Pakiet nr 10 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825374 2019-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Pakiet nr 11 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825198 2019-03-25 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla Katedry i Zakładu Histologii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825375 2019-03-25 Podkarpackie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla Katedry i Zakładu Histologii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825201 2019-03-25 Wielkopolskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.8.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta Piły w roku 2019 w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825206 2019-03-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Ż.M.271.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej z przeprowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825208 2019-03-25 Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 3 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Wykonanie ewaluacji dla 1 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825210 2019-03-25 Dolnośląskie Przebudowa systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1934D w obrębie dz. nr 42/1dr (na odcinku od dz. 422d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825030 2019-03-25 Warmińsko-Mazurskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: " Dostosowanie wybranych pomieszczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825189 2019-03-25 Wielkopolskie Profilowanie dróg gminnych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RPI.271.9.2019.JS Przedmiotem zamówienia są roboty budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825191 2019-03-25 Mazowieckie Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir, gmina Potworów - stan suro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825215 2019-03-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Ż.M.271.2.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej z przeprow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825355 2019-03-25 Warmińsko-Mazurskie „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825336 2019-03-25 CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Budowa chodników na terenie Gminy Iwkowa nw. drogach powiatowych : a) nr 1446 K Iwkowa – Lipnica Dolna w msc. I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825371 2019-03-25 Zachodniopomorskie CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Pakiet nr 8 - materiały hydrauliczne dla Ciepłowni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825205 2019-03-25 Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gruntowych, w tym c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825337 2019-03-25 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I. Dostawa drona wraz z kamerą termowizyjną

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825376 2019-03-25 Łódzkie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II. Dostawa 20 szt. trapezowych zapór przeciwpowodziowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825377 2019-03-25 Małopolskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III. Dostawa dozowarki materiałów sypkich i granulowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825378 2019-03-25 Śląskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV. Dostawa łodzi aluminiowej płaskodennej z przyczepą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825379 2019-03-25 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V. Przeszkolenie z obsługi sprzętu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825339 2019-03-25 Pomorskie Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Radosław Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RSS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825380 2019-03-25 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych, objętościowych i sprzężonych do zimnej wody pitnej , przystosowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

4825342 2019-03-25 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych, jednostrumieniowych do zimnej wody pitnej, przystosowanych do zamo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)