Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
873779 2020-10-16 Lubelskie
Produkcja energii elektrycznej z OZE w f...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873780 2020-10-16 Lubelskie
Produkcja energii elektrycznej z OZE w f...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873781 2020-10-16 Lubelskie
Rozbudowa Elektrowni Fotowoltaicznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873784 2020-10-16 Podlaskie
Przygotowanie ciągu pieszych nad rzeką N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873782 2020-10-16 Lubelskie
Produkcja energii elektrycznej z OZE
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873785 2020-10-16 Podlaskie
Place zabaw, altany, boiska i zagospodar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873787 2020-10-16 Podlaskie
Place zabaw, altany, boiska i zagospodar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873788 2020-10-16 Warmińsko-Mazurskie
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873786 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873789 2020-10-16 Lubelskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873790 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873793 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Zakup środków trwałych na rzecz zapobieg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873791 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873796 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Walka i zapobieganie COVID-19
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873797 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Sprzęt medyczny związany z zapobieganiem...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873798 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873800 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Prewencja pandemii COVID-19
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873794 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873801 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873803 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Niezbędny sprzęt medyczny, wyposażenie i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873799 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Doposażenie Szpitala św. Jerzego w Kamie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873804 2020-10-16 Zachodniopomorskie
W walce z COVID -19
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873802 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farm fotowoltaicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873805 2020-10-16 Lubelskie
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873806 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873795 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Zwiększenie dostępności do świadczeń med...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873807 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873810 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Prewencja pandemii COVID-19
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873809 2020-10-16 Zachodniopomorskie
Walka ze skutkami i zagrożeniem COVID-19
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873811 2020-10-16 Lubelskie
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu