Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
764573 2018-10-17 Podlaskie
Energetyka oparta na odnawialnych źródła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764574 2018-10-17 Podlaskie
Energetyka oparta na odnawialnych źródła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764575 2018-10-17 Podlaskie
Energetyka oparta na odnawialnych źródła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764576 2018-10-17 Podlaskie
Efektywny system gospodarowania odpadami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764577 2018-10-17 Podlaskie
Ochrona wody i gleb
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764578 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój działań aktywnej integracji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764579 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój działań aktywnej integracji Pełny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764580 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764581 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764582 2018-10-17 Podlaskie
Wdrożenie programów polityki zdrowotnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764583 2018-10-17 Podlaskie
Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekono...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764584 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój usług elektronicznych w administr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764600 2018-10-17 Podlaskie
Digitalizacja zasobów będących w posiada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764601 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój e-zdrowia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764603 2018-10-17 Podlaskie
Rewitalizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764604 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój kompetencji językowych Projekty g...
764605 2018-10-17 Podlaskie
Rozwój usług społecznych w ramach BOF
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764562 2018-10-17 Podlaskie
Infrastruktura usług socjalnych w obszar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763648 2018-10-16 Podlaskie
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w no...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763655 2018-10-16 Pomorskie
Budowa węzła przesiadkowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763656 2018-10-16 Pomorskie
Ochrona jezior lobeliowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763706 2018-10-16 Śląskie
Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przems...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763707 2018-10-16 Śląskie
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763708 2018-10-16 Śląskie
Modernizacja infrastruktury społecznej I...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763709 2018-10-16 Śląskie
Aktywna przestrzeń miejska - bulwary Zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763710 2018-10-16 Śląskie
Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763713 2018-10-16 Śląskie
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763714 2018-10-16 Śląskie
Aktywna przestrzeń miejska - bulwary Zaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763716 2018-10-16 Śląskie
Rewitalizacja Placu Londzina Konkurs nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763717 2018-10-16 Śląskie
Rewitalizacja przestrzeni publicznych i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu