Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
742893 2018-05-18 Opolskie
Poprawa płynności ruchu w subregionie po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742894 2018-05-18 Opolskie
Poprawa warunków transportowych na obsza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742895 2018-05-18 Opolskie
Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742897 2018-05-18 Opolskie
Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742898 2018-05-18 Opolskie
Poprawa parametrów technicznych oraz war...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742899 2018-05-18 Opolskie
Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Reg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742900 2018-05-18 Opolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742896 2018-05-18 Opolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742903 2018-05-18 Lubuskie
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742904 2018-05-18 Lubuskie
Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742907 2018-05-18 Lubuskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742920 2018-05-18 Lubuskie
Rozbudowa drogi woj. nr 276
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743018 2018-05-18 Lubelskie
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743019 2018-05-18 Lubelskie
Produkcja energii odnawialnej z OZE z wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743020 2018-05-18 Lubelskie
Elektrownia fotowoltaiczna AMFOLIA
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743022 2018-05-18 Lubelskie
Elektrownia Fotowoltaiczna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743023 2018-05-18 Opolskie
Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743024 2018-05-18 Opolskie
Przebudowa dróg w Gminach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743026 2018-05-18 Opolskie
Przebudowa głównego ciągu komunikacyjneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743027 2018-05-18 Opolskie
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743028 2018-05-18 Opolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743032 2018-05-18 Opolskie
Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742728 2018-05-17 Podlaskie
Wykonanie prac konserwatorskich i remont...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742723 2018-05-17 Podlaskie
Budynek świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742730 2018-05-17 Wielkopolskie
Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszcza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742732 2018-05-17 Wielkopolskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742681 2018-05-17 Wielkopolskie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ście...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
742795 2018-05-17 Opolskie
Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wy...
742796 2018-05-17 Opolskie
Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wy...
743205 2018-05-17 Opolskie
Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na wy...