Przetargi Rzeszów

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2015 r. w województwie podkarpackim ogłoszono ok 2 ty. zamówień, z czego 746 w Rzeszowie. Wiodące branże to: medyczna (189), laboratoria (107) oraz komputery i informatyka (80). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych monitorując przetargi w Rzeszowie.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8991858 2022-07-05
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotowe postępowanie obejmować będzie przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursów sprzedażowych dla Departamentu Klientów Korporacyjnych, Departamentu Sprzedaży i Obsługi Kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998535 2022-07-05
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni I/Tarnobrzeg” w budynku I/ZUS w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 145d

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004928 2022-07-05
godz. 12:00
Podkarpackie „Dostawa stali na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015890 2022-07-05
godz. 13:00
Podkarpackie Zakup i dostawa implantów do operacji strzałki, miednicy i gwoździe do kończyny dolnej typu Gamma

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007020 2022-07-05
godz. 14:30
Podkarpackie sprzedaż, dostarczenie oraz montaż wyposażenia pomieszczenia ratowników i fizjoterapii w obiekcie krytej pływalni przy ul. Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010275 2022-07-05
godz. 15:00
Podkarpackie Wykonanie modernizacji sali komputerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004012 2022-07-05
godz. 23:59
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3_22_1.1.2_0069 z dnia 28 czerwca 2022 r na wybór Cloud Engineer Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005888 2022-07-05
godz. 23:59
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i drobnych plastików laboratoryjnych ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005889 2022-07-05
godz. 23:59
Podkarpackie Podkarpackie Centrum Innowacji Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008787 2022-07-05
godz. 23:59
Podkarpackie Zlecę wymianę sidingu w domu jednorodzinnym około 250m2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8971888 2022-07-06
godz. 08:00
Podkarpackie Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Dylągówka polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015902 2022-07-06
godz. 08:00
Podkarpackie „Dostawa dwóch komputerów i dwóch monitorów na potrzeby bieżącej pracy gabinetu laryngologicznego w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie w budynku przy ul. Hetmańskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989358 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Linia 110 kV relacji Stalowa Wola Posanie – Olendry - modernizacja

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991863 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Roboty budowlane sieci SN/nN na terenie RE Stalowa Wola w msc. Motycze Szlacheckie - 1 część.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995768 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych nN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Sanok - 4 części (25 pozycji) "Pakiet nr XXII"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998583 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie konsultac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999115 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa pojazdów ciężarowych dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999738 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Budowa przyłączy kablowych na terenie RE Leżajsk PE Łańcut- 4 części (40 zadań )

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953637 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa wyposażenia Sali Endoskopowej. Numer referencyjny: ZP.261.7-AM.2022 Postępowanie nr 41 1. Przedmiot. zam. jest dostawa wyposażenia Sali Endoskopowej, wyszczególnionych w Części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8953769 2022-07-06
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Numer referencyjny: ZP.261.3-T-E.2022, Postępowanie nr 40 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach uz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8960060 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie „Kompleksowa dostawa odczynników do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora dla ZMDL Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963566 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Zaprojektowanie i wybudowanie przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie Numer referencyjny: ZP-I.271.40.127.2022 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8963570 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie II części robót budowlanych w ramach zad.pn.: Zabezpieczenie przed powodzią m. Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rz. Strug. Strug – etap I – odcinkowa prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989997 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z elementami dachu w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej. Szczegółowy zakres robót objętych ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005091 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa różnych sprzętów medycznych Część 1: Zadanie nr 1Monitor funkcji życiowych Część 2: Zadanie nr 2 Pulsoksymetr stacjonarno-zabiegowy Część 3: Zadanie nr 3Aparat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004627 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008380 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Remont elewacji i dachu budynku oraz malowanie pomieszczeń biurowych w Placówce Terenowej KRUS w Dębicy przy ul. Kościuszki 28, w podziale na trzy zadania: Zadanie numer 1: Remont elewac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9009285 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa multimetru cyfrowego. Dostawa systemu akwizycji danych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993222 2022-07-06
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa aparatów do znieczuleń dzieci i dorosłych i gastroskopu Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatów do znieczuleń dzieci i dorosłych – 2 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8998534 2022-07-06
godz. 11:00
Podkarpackie Ustalenie wartości szacunkowej montażu i konfiguracji elektronicznych depozytorów do przechowywania, identyfikacji i automatycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)