Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8040397 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; w szczególności: 1) Demontaż istniejące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069904 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie "Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075142 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie RCKiK.DAE.SZ-3321/25/21 Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne na potrzeby RCKiK w Lublinie PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081309 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy wraz z rozładunkiem słupków i podcentrów betonowych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084114 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań odczynnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084112 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych probówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084110 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084121 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084118 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084119 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084124 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań materiały do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087162 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8018202 2021-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych – 4 zadania. Numer referencyjny: EO/LA-2722/III/21 Zadanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8073376 2021-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, obejmująca sprzedaż ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081472 2021-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, obejmująca sprzedaż ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072342 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy wyrobów stalowych na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075924 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Styropian fasadowy 2cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075923 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Zakup worków sztauerskich do zabezpieczania ładunków na kontenerach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075925 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Kontenerowe pochłaniacze wilgoci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076485 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, tj.: - Część 1-Dostawa komputera przenośnego nr 1-1 szt., - Część 2-D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076540 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, tj.: - Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081375 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zestawu do dozowania gazów do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081922 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjek ultradźwiękowych do UMCS obejmująca: - część 1: dostawę myjki ultradźwiękowej nr 1 - część 2: dostawę myjki ultradźw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072994 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (wartość pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072995 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe- edycja II Firma O.K. Centrum Języków Obcych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073419 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Zakup amunicji dla KWP w Lublinie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naboje alarmowe kal. 9mm P.A. jak w załączniku poz. 1 Załącznik nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075715 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Etykiety samoprzylepne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076176 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie COZL/DZP/BL/3413/Z-32/2021 DOSTAWY PALIWA DO AGREGATORÓW PRĄDOTWÓRCZYCH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078516 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Usługa weryfikacji kosztorysów oraz odbioru wykonanych prac w ramach umów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084047 2021-04-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa transformatorów toroidalnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są elementy do stworzenia układu przeciwdz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)