Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7703672 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa komory do badań odporności na korozję w atmosferze mgły solnej na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706967 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych z zakresu tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych w ramach projektu PL 2022 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708148 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Przetworniki napięciowe AC i DC wykorzystujące efekt Hall’a: Zakres napięcia wejściowego pomiarowego: co najmniej 10-600 V Prąd no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708283 2020-09-28
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa przetworników napięciowych AC i DC wykorzystujących efekt Hall’a przetworniki napięciowe AC i DC wykorzystujące efekt Hall...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705535 2020-09-28
godz. 14:00
Lubelskie Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej dla 255 instytucji tj: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ośrodki pomocy społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700555 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Wybór jednostki naukowej dla celów przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego systemu zasilająco-ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7701729 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa w celu przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla UP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702066 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu ,,Postaw na praktykę” nr POWR.01.03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706833 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Zapytanie ofertowe- blachy, rury, pręty według specyfikacji w załączniku nr 3. 1. Ofert...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702083 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni Przygotowanie i opracowanie materiałów do zajęć oraz przeprowadzenie zajęć dydakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702599 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny-EDYCJA 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705426 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Przedmiotem zamówienia są elementy elektronicznie: 1. Mysz 3Dconnexion SpaceMouse Pro, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705632 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie „Wdrożenie innowacji podstawą wzrostu konkurencyjności FOODKREATOR Sp. z o.o." Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706832 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gniazd RJ45 metalowych ekranowanych, panel ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706699 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie „Wdrożenie innowacji podstawą wzrostu konkurencyjności FOODKREATOR Sp. z o.o." Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706810 2020-09-28
godz. 23:59
Lubelskie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego produktu, jakim będzie innowacyjna maszyna do oczyszczania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7709787 2020-09-29 Lubelskie Wykonanie usługi: zamieszczanie ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin w 2021 roku. Zamieszczanie ogłoszeń prasowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689081 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej firmy LBM Sp. zo.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705165 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie W ramach realizacji projektu nr POPW.01.02.00-06-0022/19„Internacjonalizacja działalności firmy BITSTREAM SP. Z O.O. – Ameryka Poł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706719 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie SOLHILL - solankowe koncentraty do hydroterapii wraz z urządzeniem do dawkowania 1. Opracowanie rozszerzonej księgi znaków i akcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706718 2020-09-29
godz. 09:00
Lubelskie SOLHILL - solankowe koncentraty do hydroterapii wraz z urządzeniem do dawkowania 1. Przedmiotem zamówienia są działania związane ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7653232 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania i udostępnienia oprogr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7653740 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Usługa opracowania i udostępnienia oprogramowania służącego jako przewodnik informacyjny dla studentów i kadry z zagranicy Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7658293 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa drukarek do drukowania okładek akt na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej Numer referencyjny: Zp 2130-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697499 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa w branży elektroenergetycznej dla 4 zadań na terenie RE Puławy i RE Lublin Miasto.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702303 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe w branży elektroenergetycznej dla 4 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706421 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie miasta Lublin. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.84.2020 Zakres zamówienia obejmuje: 1 Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7710884 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Remont trzech pomieszczeń łazienek (na parterze, I piętrze oraz II piętrze) w budynku będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w Biłgora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708618 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów kontrahenta (BS DEVELOPER) w miejscowości Zielonka,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716567 2020-09-29
godz. 10:00
Lubelskie NAG.261.176.2020 Świadczenie usługi dostępu do przewodowego Internetu w Kancelarii w Hrubieszowie Wojewódzkiego Biura Geodezji w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)