Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8455810 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na następujg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8398883 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429310 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nasypu na potrzeby użytkowania SpW w kompleksie wojskowym w Chełmie. Zakres przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459370 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników - zadanie nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450248 2021-10-18
godz. 14:00
Lubelskie Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych metodą fumigacji. Część 1: Usługa transportu i dezynfekcji 200 mb zbiorów archiwalnych do formatu A3 (40 mb. do formatu A2) metodą fumig...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395046 2021-10-18
godz. 23:59
Lubelskie Zakup ciągu technologicznego do seryjnej i niskoseryjnej produkcji spersonalizowanych detali włókna węglowego Dostawa ciągu techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449982 2021-10-18
godz. 23:59
Lubelskie ZAX - platforma do zarabiania na swoim śladzie cyfrowym Przedmiotem zamówienia są prace programistyczne związane z integracją pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447663 2021-10-18
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403277 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie wykonanie zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody – VI cz. Numer referencyjny: WOF.261.31.1.2021.WM 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. wycięcie odrostów krzew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437126 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiekcie ul.Rusałka 6 w Lublinie ZAPYTANIE OFERTOWE Dane Zamawiającego: "R. P. WIĘCKOWSCY" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453133 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Przygotowanie materiałów i realizacja kampanii promocyjnych na podstawie umowy o powierzenie grantu: POIR.02.04.01-00-0012/21-00 o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451559 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Chełmie Usługi renowacji rowów 1. Przedmiotowe prace obejmują usługi na drogach:1. nr 837 odc. Piaski – Żółkiewka – Kol. Emska od km 39+510 do 39+700, str. L 2. nr 837 odc. Piaski – Ż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460505 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Kamera internetowa-1 sztuka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465421 2021-10-19
godz. 09:50
Lubelskie Paleta drewniana PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Paleta 1100/1300 jednorazowa - 200 szt. 2 Paleta 2000/1200 jednorazowa - 50 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451659 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem i instalacją lasera holmowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451419 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Ster na cel-program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462015 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawę wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt na jednej sali rozpraw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463669 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych oraz gastronomicznych dla 50 osób (+/-10 osób) szkolenia wraz zapewnieniem sali ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465208 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne polegające na odpłatnym wykonywaniu zadań na rzecz Udzielającego Zamówienie przez lekarzy posiadających spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438240 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na rzecz LPEC S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448545 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych prawo jazdy kat. B i kat. B+E dla uczniów ze szkół Powiatu Lubelskiego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje” Część 1: Organizacja i prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453051 2021-10-19
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg z terenu powiatu lubelskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów. Część 1: Usuwanie z dróg z terenu powiatu l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411764 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie projektu budowy siedziby CDM wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447683 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa laptopów (3 szt.), stacji dokujących (3 szt.) oraz monitora

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452164 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników Część 1: Zadanie nr 1 - Odczynniki według katalogu: Argenta lub równoważne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział V SWZ. Część 2: Zadanie nr 2 - Odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459374 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa drobnego sprzętu, materiałów pomocniczych, szkła, elektrod i wymazówek bakteriologicznych do Powiatowej Stacji Sanitarno -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445292 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmiu serwerów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. LCIT-AO-II.251.24.2021.BRP **************...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462237 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Środki ochrony indywidualnej do zapewnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452646 2021-10-19
godz. 11:30
Lubelskie Dostawy elementów systemu studni oraz włazów żeliwnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459645 2021-10-19
godz. 11:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)