Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9094768 2022-08-16
godz. 12:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się tytułem zawodowym pielęgniarki lub ratownika medycznego, kod C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101583 2022-08-16
godz. 12:00
Lubelskie Jednorazowa dostawa fabrycznie nowych półosi napędowych kompletnych lewą i prawą stronę do Renault Trafic na potrzeby obsługi naziemnej Portu Lotniczego Lublin S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107085 2022-08-16
godz. 12:00
Lubelskie Wynajem urządzeń oświetleniowych - wynajem i dostawa następujących urządzeń oświetleniowych: urządzenie wyposażone w wyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098787 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie Jednorazowa dostawa środków do zwalczania chwastów na potrzeby działu utrzymania obiektów Portu Lotniczego Lublin S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102617 2022-08-16
godz. 14:00
Lubelskie Usługa wywozu nieczystości płynnych (szamba) ze zbiornika bezodpływowego z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097292 2022-08-16
godz. 16:00
Lubelskie Usługa ochrony obiektów SP 50 w Lublinie monitoring interwencyjny- czyli usługa Znak sprawy ZP/5/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9040145 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9040146 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9041800 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9047017 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Fabryka Okien i Drzwi BAS dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100789 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Zlecę podwykonawcy wykonanie sieci wod-kan.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093090 2022-08-16
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie innowacyjnej technologii ACPF przeznaczonej do realizacji procesu utwardzenia wydzieleniowego na gorąco gwarantujące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9051889 2022-08-17
godz. 00:00
Lubelskie Poszukuje brygadę na wylewki betonowe - Lublin Witam, Poszukuje brygadę na wylewki betonowe. Inwestycja to budynek jednostki woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104203 2022-08-17
godz. 00:00
Lubelskie Realizacja zadań w ramach prac badawczych i rozwojowych na stanowisku Starszego projektanta-analityka systemów złożonych w wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104233 2022-08-17
godz. 00:00
Lubelskie Realizacja zadań w ramach prac badawczych i rozwojowych na stanowisku Specjalisty ds. algorytmów inteligencji obliczeniowej w w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104222 2022-08-17
godz. 00:00
Lubelskie Realizacja zadań w ramach prac badawczych i rozwojowych na stanowisku Specjalisty ds. algorytmów NLP w wymiarze 84 godziny miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104239 2022-08-17
godz. 00:00
Lubelskie wyłonienie osoby na stanowisko Specjalisty ds. uczenia maszynowego i głębokiego uczenia Przedmiotem zamówienia jest przedstawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9053534 2022-08-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotechnicznych wynikających z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego we Włodawie – 3 części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9075255 2022-08-17
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej. Czyszczenie separatorów i osadników wraz z dokonaniem przeglądów na terenie działania RDW w Białej Podlaskiej Przedmiotem zamówienia jest usługa polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077054 2022-08-17
godz. 09:00
Lubelskie PROJEKT ANDALUZJA - Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9038709 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Budowa drogi pożarowej umożliwiającej bezpośredni dostęp ze strażnicy LSRG do drogi startowej oraz wykonanie robót powiązanych na terenie Poru Lotniczego Lublin S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9040147 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wprowadzenie na rynek nowego produktu dedykowanego dla branży automotive oraz ulepszenie produktów dotychczas oferowanych, jako ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077973 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac remontowych w Domu Studenckim Manhattan Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac remontowych w Domu Studenckim Manhattan Uniwers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086350 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej - 5 zadań Prace projektowe w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań 1. Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka/Wrońska /Lotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9090082 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby Politechniki Lubelskiej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094888 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa Izolatorów porcelanowych nN i SN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098821 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie na sezon 2022/2023 umowy kompleksowej dostarczania na cele grzewcze paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucji), do budynków Placówe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098951 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa samochodów z napędem na 4 koła Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wcześniej nierejestrowanego, wyprodukowanego w 2022 r.,spełniającego warunki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102054 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie Materiały do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105863 2022-08-17
godz. 10:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)