Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7577611 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usług projektowych związanych z wykonywaniem przez LPEC S.A. robót ziemnych w pasach drogowych ulic w Lublinie z podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577645 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa do mieszkań wspomaganych – 3 części. Misericordia Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577665 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578828 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznego doradztwa celem zwiększenia konkurencyjności, jakości i efektywności zar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580167 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących analizę i ocenę współczesnych opraco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577669 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Zaproszenie do złożenia oferty na realizację szkoleń zawodowych z następującej tematyki: „Rachunkowość i finanse” i „Sprzedawca”. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578730 2020-07-16
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7531834 2020-07-16
godz. 08:00
Lubelskie Usługa utrzymania w zdolności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń transportu bliskiego - 2 zadania Numer referencyjny: EDZ.242-41...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577253 2020-07-16
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa szczepionek przeciwko grypie Numer referencyjny: EO/LA-2737/9/20 Vaccinum influenazae 1 dawka/0,5 ml, op. 1 amp. – strz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7559577 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wilczopole Kolonia Numer referencyjny: ZP.271.14.2020 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574804 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług czystościowo-porządkowych w budynkach biurowych IPN Oddział w Lublinie, ul. Wodopojna 2 oraz Delegatury w Radom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577537 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569333 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli. Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/ 31/2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574706 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu wspó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580320 2020-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Konserwacje podstawowe gaśnic przenośnych, konserwacje rozszerzone gaśnic przenośnych, przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7528630 2020-07-16
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego-leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7574752 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Usługa kompleksowego sprzatania oraz usługa portierska w budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach Numer referencyjny: PN/63-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569295 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA PASKÓW TESTOWYCH DO OZNACZANIA GLUKOZY WE KRWI WRAZ Z GLUKOMETRAMI I PŁYNAMI KONTROLNYMI , PROSZKU HEMOSTATYCZNEGO ORA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7577192 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Collegium Pharmaceuticum i Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579025 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie zamówienia: Usługa telekomunikacyjna z zakresu transmisji danych w prywatnym APN-ie, transmisji Internetu mobilnego, usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583295 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie 4500 sztuk blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do drukarki EDISecure XID 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583422 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Dzierżawa na rzecz Zamawiającego: 1. Drukarek (urządzenie typu A): • 20 sztuk nowych lub używanych drukarek wykonujących wydruki m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584424 2020-07-16
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577179 2020-07-16
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz wyrobów jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych oraz odczynników i podło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7567478 2020-07-16
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji od 7.30 - 15.05, w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576720 2020-07-16
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług projektowych związanych z wykonywaniem przez LPEC S.A. robót ziemnych w pasach drogowych ulic w Lublinie z podzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583310 2020-07-16
godz. 12:00
Lubelskie Zasilacz dedykowany przez producenta posiadanego urządzenia (Apple iPhone) o mocy minimum 18 W - 10 szt., Przewód dedykowany przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7554120 2020-07-16
godz. 13:00
Lubelskie Obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz urządzeń i aplikacji mobilnych (w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584970 2020-07-16
godz. 23:59
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd i serwis kotłowni KPP Biłgoraj - WZÓR umowa kotłownia [...].pdf Załącznik 1 Biłgoraj [...].pdf ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7584966 2020-07-16
godz. 23:59
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przegląd i serwis kotłowni KP Rejowiec Fabryczny - Specyfikacja - KP R [...].pdf WZÓR umowa kotłownia [....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)