Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8252800 2021-08-02
godz. 14:00
Lubelskie Usługa transportu i dezynfekcji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych metodą fumigacji Numer referencyjny: ZZA.26.1.2021 Zakres zamówienia obejmuje: 1. usługę transportu i dezynfekcji 1 340 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8303473 2021-08-02
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa materiałów elektrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283343 2021-08-02
godz. 16:00
Lubelskie Aktywni i pomocni RAZEM Część I Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi animatora w Klubie Seniora – średnio 50 godzin mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275661 2021-08-02
godz. 17:00
Lubelskie Wykonanie remontu balkonów (11 szt.) w budynku przy ul. Poturzyńskiej 5.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288956 2021-08-02
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Opracowanie strategii marketingowej dla inkubowanego startupu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288872 2021-08-02
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Opracowanie prototypu platformy (MVP) w postaci klikanych matryc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287873 2021-08-02
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Prototyp urządzenia, nadający się do zastosowania w miejscu tradycyjnego poch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287869 2021-08-02
godz. 23:59
Lubelskie Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Inteligentnych Technologii Dostawa środków trwałych w postaci fabrycznie nowych elementó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8230904 2021-08-03
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej”. Numer referencyjny: EO/LA-2722/XLII/21 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8230890 2021-08-03
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach programu lekowego – „Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”. Numer referencyjny: EO/LA-2722/XLI/21 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8289418 2021-08-03
godz. 09:00
Lubelskie „Internacjonalizacja oferty usługowej HAP ARMATURA GRUPA SBS na rynki Litwy i Rosji" Usługa wykonania strony internetowej przezna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8290539 2021-08-03
godz. 09:00
Lubelskie Prace związane z utrzymaniem właściwych warunków siedliskowych na stanowiskach susłów perełkowanych tj. wykonanie usługi koszenia na obszarach Natura 2000 [...] Część 1 1. Część I - Prace z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8299145 2021-08-03
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo - fotograficznej) dotyczącej gospodarki krze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287195 2021-08-03
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych: w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8251649 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aparatury medycznej dla OIT- 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272900 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano- remontowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Stalowej Woli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279662 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Roboty modernizacyjne na stacjach - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279661 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Roboty przy budynku potrzeb własnych usytuowanego na terenie GPZ Lublin 400 kV w miejscowości Łagiewniki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8281385 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych oraz formalno-prawnych, w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276973 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie systemu monitoringu CCTV w Budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8291094 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik biurowy z obsługą klienta”- 120 godzin dydakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8294009 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie Probówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8294010 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie 1 próbki Pb(111) o średnicy 10mm i grubości 2 mm. Czystość kryształu ołowiu: 99.999%

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293973 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie Septy do dozownika

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293970 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie Materiały laboratoryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293969 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie Korki silikonowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293977 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych do UMCS w Lublinie Probówki wirówkowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293976 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa glukozy do UMCS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8264508 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „dostosowanie przeciwpożarowe oraz przebudowa Domu Studenckiego Eskulap przy ul. Mariana Langiewicza 12 w Lublinie na działce n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267833 2021-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dachu budynku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie. 1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa dachu budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)