Przetargi i zamówienia - Bełchatów - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9408507 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Wykonanie i dostawa rozdzielni kontenerowych, wraz z szafami sterowniczymi i wyspami systemu sterowania dla przenośników P 5.3.1, P 5.3.2, P 5.3.3 w PGE GiE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9433510 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Odtworzenie Instalacji wody ppoż. Blok 1-12 w branży instalacyjnej i budowlanej: etap IV pierścienie I strefy w maszynowni bloków 1– 6 oraz wymiana pion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9442645 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - -quot;Odbiór i zagospodarowanie odpadu kod 10 01 25 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole-quot; Zapytanie o informację (RFI) - -quot;Odbiór i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9442659 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opracowania „Operat na odwodnienie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów-quot; wraz z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód podziemnych-quot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9444834 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Zakup armatury dla PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa armatury dla PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9445465 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Zakup elementów złącznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup elementów złączonych dla PGE GiEK S.A. Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9447192 2023-01-31
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup smarów dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9429040 2023-01-31
godz. 13:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Zaprojektowanie, dobór i wykonanie przesypów gipsu na środki transportu w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Zamawiający, PGE Górnictwo i Energety...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9442042 2023-01-31
godz. 14:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) zakup części do maszyn CAT 772G oraz 950M dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9442658 2023-01-31
godz. 14:00
Łódzkie Zakup tarcz oraz foli ściernych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Szczegółowe informacje określono w treści SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9447193 2023-01-31
godz. 14:00
Łódzkie Zakup części do przyczep dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) części do przyczep dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9441864 2023-01-31
godz. 15:00
Łódzkie Materiały elektryczne do budowy linii napowietrznych etap 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9444837 2023-02-01
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie wniosku o ocenę wodnoprawną w zakresie długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych wynikającego z odwodnienia Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów-quot; ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9445461 2023-02-01
godz. 12:00
Łódzkie Zakup usługi regeneracji zasilacza paliwowego i pompowtryskiwaczy do spycharki gąsienicowej HSW TD-25G dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9445464 2023-02-01
godz. 12:00
Łódzkie 1.Przedmiotem Zamówienia jest zakup wełny mineralnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9450398 2023-02-01
godz. 14:00
Łódzkie Dostawa materiałów budowlanych. MIESZANKA GRS-4 - 40 000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9449248 2023-02-02
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa środka do oczyszczania odcieków na zbiorniku retencyjnym na Instalacji Komunalanej w Dylowie A , gm. Pajęczno PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 środek do oczyszczania odcieków prepara...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9447723 2023-02-02
godz. 10:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Zakup cylindrów roboczych pomp tłokowych GEHO dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9447731 2023-02-02
godz. 12:00
Łódzkie Zakup rozpuszczalnika przemysłowego Fast Power dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rozpuszczalnika przemysłowego Fast Power (opakowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9450172 2023-02-02
godz. 12:00
Łódzkie Zakup cenników budowlanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9445183 2023-02-02
godz. 13:00
Łódzkie Dostawa opakowań farmaceutycznych do przygotowania leków recepturowych dla potrzeb Apteki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9450153 2023-02-02
godz. 13:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Demontaż przenośników taśmowych F-11, F-21 i zgrzebłowych F-11.1, F-21.1 wraz z przykryciem otworów w stropie +54,00m na zbiornikami węgla oraz stropu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9442953 2023-02-02
godz. 14:00
Łódzkie Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Pola Bełchatów i Pola Szczerców w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9448034 2023-02-02
godz. 14:00
Łódzkie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opracowania pod nazwą „Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego Dębina-quot; dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9450188 2023-02-02
godz. 14:00
Łódzkie Zakup części do kruszarek dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem Zamówienia jest (dostawa) części do kruszarek dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9413253 2023-02-03
godz. 10:00
Łódzkie Zakup elementów zespołu mielącego młynów kulowo-misowych MKM-25/9M75 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Dolna Odra Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZE-ELD/09569/2022 Zakup elementów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9447579 2023-02-03
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii Część 1: Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ Część 2: Szczegółowy opis znajduje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9422742 2023-02-03
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Dostawa silnika zamiennego do N3 HYC 1000 G/4 napędzającego pompę wody zasilającej dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole. Zamawiający - PGE Górnictwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9433511 2023-02-03
godz. 12:00
Łódzkie Zapytanie o informację (RFI) - Serwis, badanie instalacji gazu i oleju od mazutowni do kotłów K1-K6 oraz na przemiałowni kamienia wapiennego w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów Zamaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9434860 2023-02-03
godz. 12:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową zakładu produkcyjnego o halę produkcyjno-magazynową z wewnętrzną instalacją elektryczną, wentylacją...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)