Przetargi Łódź

"Łódź Kreuje! ""Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy"" (Ministerstwo Gospodarki: ""Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych""). W 2015 r. zostało ogłoszonych 8951 zamówień z terenu miasta Łodzi, w całym województwie natomiast aż 25089 przetargów i zleceń, które znajdziesz u nas! Monitoruj przetargi z Łodzi i pozyskuj nowe kontrakty, które przyczynią się do poprawy zyskowności Twojej firmy! "

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7330262 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Całodobowej opieki lekarskiej w Klinice Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych w dni powszednie i świąteczne ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330259 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330249 2020-02-25
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju kod CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346876 2020-02-25
godz. 16:00
Łódzkie Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341814 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenia indywidualnych szkoleń dla personelu medycznego w zakresie profilaktyki raka piersi „Przeprowadzenie indywidualny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341844 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 2/XI.1.2/2020 z dnia 18.02.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego nr 37 w Łodzi z siedzibą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340698 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie PRZEPROWADZENIE PSYCHOLOGICZNO-RODZINNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (03-2/9.1.1III/2020) Przedmiotem zamówienia jest przeprow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341763 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PAK/2020 Doposażenie Szkolnego Warsztatu Mechatronicznego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342760 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie Usługi szkoleniowe (3 części) w ramach w projektu: „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Przedmiotem postępowania jest prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344203 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie 14/2020/CNZ Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje: realizację usług pośrednictwa pracy zgodnie z poniższą sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345194 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344228 2020-02-26
godz. 00:00
Łódzkie Zaprojektowanie formulacji emulsji z beta-glukanem oraz wzornictwo plastrów z emulsją z beta-glukanem Zaprojektowanie formulacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341561 2020-02-26
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Piotrków Trybunalski.Zad nr 1 - „Modernizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343997 2020-02-26
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz oraz RE Bełchatów w podzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326822 2020-02-26
godz. 09:30
Łódzkie 6/DIR/UŁ/2020 Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326071 2020-02-26
godz. 09:30
Łódzkie Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340537 2020-02-26
godz. 09:45
Łódzkie Dostawa i montaż ławek ogrodowych i koszy na śmieci do Ogrodu Botanicznego w Łodzi Numer referencyjny: ZZM.FOA.ZP.2510.6.2020 [nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300709 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa artykułów higienicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/7/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339394 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny pielęgniarkę/pielęgniarza z zakresu anestezjologii dla dzieci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339037 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343135 2020-02-26
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326951 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku A4 Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341583 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/7/2020 3.1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349531 2020-02-26
godz. 11:00
Łódzkie Wzorce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348014 2020-02-26
godz. 12:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup i dostawa filtrów kasetowych. dostawa 16 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338022 2020-02-26
godz. 14:00
Łódzkie Roboty wodnokanalizacyjne wraz z odtworzeniem nawierzchni na Cmentarzu Komunalnym ,,Zarzew” w Łodzi. Numer referencyjny: ZZM.NCK.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7347315 2020-02-26
godz. 15:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres 3 lat w rodzaju Kod CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne całodobowej opieki le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349236 2020-02-26
godz. 15:00
Łódzkie Odzież taktyczna PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kurtka Helikon Cougar Kurtka Helikon Cougar (kolor i rozmiar zostanie podany po wyłoni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333420 2020-02-26
godz. 16:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania od 05-20-000043/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 do 05-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7349449 2020-02-26
godz. 16:00
Łódzkie Licznik motogodzin indukcyjny, wodoodporny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)